Nieuws...

donderdag 5 december 2013

Kostprijs voorbereiding Masterplan Vlaamse Baaien: € 3.660.807Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits deelde op dinsdag 26 november 2013 mee dat het technisch perfect haalbaar is om eilanden aan te leggen voor onze kust. Dit blijkt uit onderzoek in het kader van het project Vlaamse Baaien. In het kader van dit project gaf de Vlaamse overheid reeds € 3.660.807 uit aan uitgevoerde of lopende onderzoeken en werken. Verwacht wordt dat de kosten verder zullen oplopen tot ca. 4,5 mio euro. Daarnaast is van de in 2010 aangekondigde stichting Ecorise nog steeds geen sprake. Ulla Werbrouck: “Het is goed dat het onderzoek aanstipt welke maatregelen technisch haalbaar én nuttig zijn en dus de moeite lonen om verder te bekijken. Heel opmerkelijk is wel dat de stichting Ecorise, die in 2010 met veel poeha aangekondigd werd, anno 2013 nog steeds niet opgericht werd, laat staan dat ze enige activiteit ontplooit.”

dinsdag 26 november 2013

Scheeftrekking tussen investeringen Vlaanderen in lokale en bovenlokale sportinfrastructuur


“De Vlaamse overheid voert een sportinfrastructuurbeleid. Hierbij legt het subsidiariteitsbeginsel een duidelijke taakverdeling vast tussen de Vlaamse overheid en de lokale overheden m.b.t. de sportinfrastructuur. Zo worden de lokale overheden verondersteld te investeren in de lokale sportinfrastructuur, de Vlaamse overheid in de bovenlokale of topsportinfrastructuur.

Vanuit een schriftelijke antwoord van de minister weet ik dat tot op heden de Vlaamse overheid slechts € 740.000 uitgetrokken heeft in het kader van bovenlokale sportinfrastructuur. Dit beperkt investeringsbedrag voor bovenlokale sportinfrastructuur staat in schril contrast met de middelen die deze Vlaamse overheid reeds voorzien heeft inzake lokale sportinfrastructuur. Voor de subsidiëring van lokale sportinfrastructuur werd namelijk al € 10.979.989 uitgetrokken. Ook de Vlaamse Sportraad (o.a. advies van 11/04/2013) hekelde in het verleden reeds meermaals het feit dat de Vlaamse overheid in deze legislatuur nauwelijks in bovenlokale sportinfrastructuur investeerde, maar tegelijkertijd wel de lokale toer opging, dewelke absoluut niet haar corebusiness is.

Middelen voor bovenlokale sportinfrastructuur - "Jarenlang in de kou gestaan"


BRUSSEL 22/11 (BELGA)- Vlaams parlementslid Ulla Werbrouck (LDD) is tevreden dat minister van Sport Philippe Muyters 10 miljoen euro voorziet voor de realisatie van bovenlokale sportinfrastructuur. Volgens Werbrouck heeft Muyters jarenlang te weinig aandacht en middelen gespendeerd aan die bovenlokale sportinfrastructuur. Dat Muyters de regierol aan de provincies laat, is niet naar de zin van de LDD-politica. Volgens haar moet de Vlaamse regering zelf de regisseursrol opnemen.

Vlaams minister Muyters trekt 10 miljoen euro uit voor bovenlokale sportinfrastructuur. Met de subsidies wil de N-VA-minister gemeenten, steden en provincies aanmoedigen om samen te werken bij de bouw van sportinfrastructuur zoals zwembaden of ijsschaatspistes.

donderdag 14 november 2013

dinsdag 12 november 2013

Tijdelijke crossterreinen zijn slechts zoethoudertje voor noodlijdende sector.


De Vlaamse Regering keurde vandaag, op voorstel van Vlaams minister van Sport en Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters, de nota ‘Zoektocht naar terreinen voor hinderlijke sporten’ goed. Er zullen vier tijdelijke motorcrossterreinen gerealiseerd worden in de havengebieden van Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen. Van de aanduiding van nieuwe gereglementeerde terreinen is geen sprake. Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck: “De tijdelijke terreinen zijn een zinvolle tussenstap voor de sector, maar zullen allerminst een revival van de sector inluiden. Deze sector heeft absoluut nood aan gereglementeerde (permanente) oefenterreinen.”

Open Vld en LDD vinden tijdelijke motorcrossterreinen in havengebieden onvoldoende

BRUSSEL 08/11 (BELGA) = Oppositiepartijen Open Vld en LDD noemen de plannen van de Vlaamse regering om vier tijdelijke motorcrossterreinen te voorzien in de havens van Gent, Zeebrugge, Oostende en Antwerpen onvoldoende.
De Vlaamse regering wil in elk van de vier havengebieden in Vlaanderen een tijdelijk oefenterrein voor motorcrossers inrichten. De regering gaat daarover verder overleggen met de havens. De vier tijdelijke terreinen moeten er samen met de vier bestaande permanente terreinen voor zorgen dat de motorcross in Vlaanderen een toekomst heeft, zo liet Vlaams minister van Sport Philippe Muyters verstaan.

woensdag 6 november 2013

Tijdregistratie blijft met problemen kampen


Het tijdsregistratiesysteem, dat op verschillende hellingen van de Ronde van Vlaanderen werd geïnstalleerd, blijft met problemen kampen. LDD-parlementslid Ulla Werbrouck stelde daarover een vraag aan Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA). In de Paddestraat blijkt Eandis de kabel te hebben doorgesneden.

Oudenaarde/Ronse/Zottegem/Geraardsbergen Het tijdregistratiesysteem dat toerisme Oost-Vlaanderen installeerde op onder meer de Koppenberg blijft onder de aandacht. Uit het antwoord van minister Geert Bourgeois aan Vlaams parlementslid Ulla Werbrouck lezen we onder meer dat het systeem geen 100.000 euro maar 150.000 euro zal kosten voor de registratie op de Koppenberg in Oudenaarde, de Kruisberg in Ronse, de Paddestraat in Zottegem en de Muur van Geraardsbergen. 'Het maakt deel uit van het project 'Beleef je eigen Ronde' en moet gezien worden als een investering in de toekomst' luidt het. 'De bedoeling is de belevingswaarde van het fietsnetwerk in de Vlaamse Ardennen te vergroten. 'Beleef je eigen Ronde' bevat naast het tijdsregistratiesysteem ook acties om het fiets- en Ronde van Vlaanderentoerisme te promoten en de toeristische sector te ondersteunen.'

donderdag 24 oktober 2013

Dossier motorcrossterreinen symboliseert gebrek aan Vlaamse daadkracht.


Vlaams minister van Sport is er nog steeds niet in geslaagd om een consensusplan m.b.t. de lawaaihinderlijke en gemotoriseerde sporten voor te leggen aan de Vlaamse Regering. In juni beloofde hij nochtans ten stelligste een plan tegen september. De minister stelt nu dat hij één van de volgende weken een plan naar de regering zal brengen. Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck: “Al meer dan 10 jaar beloven verschillende Vlaamse Regeringen oplossingen doch zonder enig tastbaar resultaat. Het wordt eindelijk tijd dat men vanuit Vlaanderen deze sector iets teruggeeft voor al de mooie sportieve topmomenten die de crosssport ons al geschonken heeft.

Minister gaat zelf nieuwe motorcrosscircuits aanduiden


Brussel - Minister voor Sport Philippe Muyters (N-VA) zal zelf met een plan voor extra motorcrosscircuits op de proppen komen. De minister had de provincies gevraagd om nieuwe circuits voor te stellen, maar dat draaide op niets uit. Geen enkele provincie schoof nieuwe circuits naar voor. Dat heeft Muyters gisteren in het Vlaams parlement geantwoord op een vraag van Ulla Werbrouck (LDD).

In 1990 waren er nog 103 permanente motorcrosscircuits in Vlaanderen, nu zijn er dat nog vier: twee in Limburg en twee in Antwerpen. Om de teloorgang van de sport te verhinderen, had minister Muyters beloofd om werk te maken van nieuwe circuits.

vrijdag 4 oktober 2013

Special Olympics te gast in Vlaams Parlement


Op 3 oktober 2013 werden in zaal De Schelp van het Vlaams Parlement de Special Olympics Europese Zomerspelen 2014 voorgesteld. Dit zal de grootste sportmanifestatie zijn die volgend jaar in België, en Vlaanderen, zal plaatsvinden. Als Vlaams volksvertegenwoordiger en Olympisch kampioene vond Ulla Werbrouck het haar morele plicht om op deze voorstelling aanwezig te zijn.
De Special Olympics 2014 zullen plaatsvinden van 9 t.e.m. 20 september in de provincie Antwerpen. Meer dan 2.000 atleten met een verstandelijke beperking zullen in die periode het beste van zichzelf geven en winst en verlies delen met hun coaches, begeleiders en familieleden. 10 verschillende sporten zullen beoefend worden, maar er zal niet enkel gesport worden. De Special Olympics draaien om meer louter sport. Zo wil de organisatie met de Special Olympics de taboes doorbreken die nog te vaak rond mensen met een verstandelijke beperking hangen.

maandag 23 september 2013

Toch een solidariteitsfonds voor slachtoffers van plots hartfalen?


De mogelijke oprichting van een solidariteitsfonds ten behoeve van slachtoffers van een plots hartfalen bij sportbeoefening is een complexe materie waardoor een pasklaar antwoord niet direct voorhanden is. Dit antwoord verkreeg Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters. Ulla Werbrouck: “Waar minister Muyters in het najaar van 2012 nog aangaf dat de oprichting van een solidariteitsfonds hem geen goed idee leek, kan ik nu afleiden dat de deur voor de oprichting van een solidariteitsfonds wel nog open staat.”  

woensdag 18 september 2013

1 jaar Meldpunt Eetstoornissen: slechts 3 meldingen.


In het eerste werkingsjaar van het Meldpunt Eetstoornissen werden in totaal drie topsporters met een specifieke hulpvraag doorverwezen naar gespecialiseerde hulpverlening. Al deze doorverwijzingen gebeurden in de eerste zes maanden van het meldpunt. Dit alles blijkt uit schriftelijke vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck aan Vlaams minister van Sport Philippe Muyters. Ulla Werbrouck: “Topsport is flirten met de grens, zowel fysisch als mentaal. In die zin zijn topsporters vatbaar voor eetstoornissen en is het zinvol dat er voor hen een gespecialiseerde hulpverlening bestaat. Het probleem mag evenwel ook niet gedramatiseerd of overschat worden.”

maandag 16 september 2013

Deadline 30/09/2013


De Rode Duivels moeten asiel aanvragen in het buitenland wanneer er tegen 2017 geen nieuw stadion is. Het was een controversiële, spraakmakende optie, gelanceerd door de eerste schepen van Brussel, Alain Courtois, over hét nieuwsitem, misschien uitgezonderd de communautaire Chinese panda’s, dat de vaderlandse media vorige week beheerste. Een opmerkelijke optie die misschien te overwegen valt voor onze motorcrossers. Misschien zelfs een realistische optie, willen zij in de toekomst nog hun geliefkoosde sport kunnen uitoefenen. Want laten we eerlijk zijn, Vlaanderen is niet rijk aan trainingsmogelijkheden. Doch in tegenstelling tot de Belgische en Vlaamse stadionproblematiek worden hieraan geen woorden vuil gemaakt.

woensdag 11 september 2013

Nationaal stadion: intentie voor stadion met piste, maar geen garanties

Vandaag raakte bekend dat de federale, de Brusselse en de Vlaamse Regering tot een akkoord gekomen zijn m.b.t. het nieuwe nationaal voetbalstadion. Hierbij werd een intentieverklaring ondertekend waarbij de prioriteit gelegd wordt bij een stadion met een atletiekpiste en uitschuifbare tribunes. Het is echter allerminst een zekerheid dat het stadion met atletiekpiste er effectief ook zal komen. In dat kader reageerde Ulla Werbrouck dan ook als volgt:

“Het politiek akkoord dat bereikt werd en waarin de prioriteit gelegd werd bij een nieuw nationaal stadion met een atletiekpiste is finaal een keuze van het gezond verstand. We zouden het toch niet gaan riskeren om de toekomst en het voortbestaan van één van onze meest prestigieuze en internationale topsportevenementen, zijnde de Memorial van Damme, in het gedrang te brengen. In die zin erken ik het feit dat deze intentieverklaring een stap in de juiste richting betekent. Een stap waarin beide belangen, zowel van het voetbal als de atletiek, gevrijwaard worden.

vrijdag 30 augustus 2013

Crowdfunding moet schaatser Bart Swings en bobsleeteam helpen in voorbereiding Winterspelen (De Morgen, 30/08/2013)


Crowdfunding is hot in de sportwereld. Terwijl de beloftevolle schaatser Bart Swings tot nog toe 75.000 euro inzamelde bij het grote publiek om naar de Winterspelen te gaan, trekken ook onze nationale bobsleemeisjes rond met de pet.

Centen sprokkelen bij supporters, voor heel wat sporters lijkt het een nieuwe discipline. Zo zamelt schaatser en inlineskater Bart Swings (22) momenteel geld in om zich voor te bereiden op de Olympische Winterspelen in februari volgend jaar. Na twee weken staat de teller op 75.000 euro, al mikt het management op 300.000 à 400.000 euro. Waar Swings die middelen voor nodig heeft? Voor trainingskampen, racefietsen, een materiaalbusje, vliegtickets, benzinekosten en sportkledij, stelt de website steunbartswings.be. "We krijgen wel steun van Bloso en het BOIC, maar om de laatste stappen naar de top te zetten is uw hulp hard nodig", staat er. Wie 25 euro schenkt, krijgt een wedstrijdmuts in ruil. Ondertussen doen ook de Belgian Bullets, ons nationaal vrouwenteam bobslee, een gooi naar uw portefeuille. Van de verhoopte 25.000 euro haalden ze al iets meer dan 1.800 euro op. Geld storten is nochtans aanlokkelijk: voor 120 euro gaat u dineren met de dames, voor 500 euro maakt u een razendsnel ritje in hun slee.

maandag 19 augustus 2013

Vlaamse sportsector neemt niet deel aan ViA


Vlaanderen zal geen Strategisch Plan voor Sportend Vlaanderen 2020 uitwerken. Een dergelijk plan, in het kader van Vlaanderen in Actie (ViA), werd nochtans aangekondigd in het Vlaams Regeerakkoord 2009 – 2014. Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck vernam dit in een parlementaire vraag aan de Vlaamse minister van Sport Philippe Muyters. Ulla Werbrouck: “Natuurlijk ben ik teleurgesteld met dit antwoord. Niet alleen wijkt de minister met deze beslissing af van zijn eigen regeerakkoord, maar daarenboven schrijft de sportsector zich hierdoor niet in in het Vlaanderen in Actie-project.”

Vlaanderen draagt de ambitie uit om tegen 2020 uit te munten als een economisch innovatieve, duurzame en sociaal warme samenleving. Om dit te bewerkstellingen werd een toekomstproject voor Vlaanderen, Vlaanderen in Actie (ViA), uitgewerkt. I.h.k.v. ViA en Pact 2020 werden een aantal actieplannen uitgewerkt zoals het Energierenovatieprogramma 2020, de Gezondheidsdoelstelling 'Preventie van zelfdoding', enz.. Concreet m.b.t. de sportsector stelde het Vlaamse Regeerakkoord de Vlaamse overheid met alle sportactoren een Strategisch Plan voor Sportend Vlaanderen 2020 zou opstellen.

dinsdag 13 augustus 2013

‘Ik sport slim’-campagne kostte € 412.724,37


De ‘Ik sport slim’-campagne, die in het voorjaar van 2013 gelanceerd werd door Vlaams minister van Sport Philippe Muyters, kostte bijna 413.000 euro. Deze campagne moet het actieplan Gezond Sporten ondersteunen, bekendmaken en de sporters en clubs en federaties in Vlaanderen informeren, sensibiliseren en mobiliseren om gezond te sporten. Ulla Werbrouck: “Hoewel er bijna 413.000 euro uitgetrokken werd voor de ‘Ik sport slim’-campagne vraag ik me af welke en hoeveel recreatieve sporters de afgelopen weken en maanden van deze campagne gehoord hebben. Daarenboven is het toch wel zeer opmerkelijk dat de minister € 646.000 spendeert aan de communicatie rond het actieplan Gezond Sporten, maar dat hierbij geen middelen uitgetrokken werden om de nieuwe Vlaamse Richtlijn Sportmedisch Onderzoek te promoten.”

Het actieplan Gezond Sporten werd in juni 2012 gepresenteerd door de Vlaamse minister van Sport. Het doel van het actieplan is om zoveel mogelijk mensen te stimuleren om regelmatig en gezond te sporten. Om dit globaal actieplan Gezond Sporten te ondersteunen en bekend te maken bij het brede publiek, werd begin april 2013 de ‘Ik sport slim’-campagne gelanceerd. Met de boodschap van deze campagne wil de Vlaamse overheid de mensen er op een sportieve manier van overtuigen dat gezond sporten gelijk is aan langer sporten en meer plezier bij het sporten.

maandag 12 augustus 2013

NADO Vlaanderen controleerde slechts 2 Vlaamse elitesporters in buitenland


Sinds het begin van de legislatuur, in 2009, werd slechts 2 keer in opdracht van NADO Vlaanderen een dopingcontrole op een Vlaamse elitesporter uitgevoerd buiten de grenzen van de Vlaamse Gemeenschap. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck in een parlementaire vraag. Ulla Werbrouck: “Hoewel ook Internationale Federaties (IF) in het buitenland controleren ligt dit aantal toch wel zeer laag om de pakkans voldoende hoog te houden.”
 
Het dopingdecreet van 25 mei 2012 evenals de vroegere dopingregels, die vervat zaten in het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening, zijn van toepassing op de Vlaamse Gemeenschap. De jurisdictie stopt m.a.w. bij de gemeenschapsgrenzen. Dit impliceert dat NADO Vlaanderen (Nationale Anti-Doping Organisatie) enkel controles op Vlaamse sporters kan uitvoeren binnen de grenzen van de Vlaamse Gemeenschap. Ulla Werbrouck: “Bij elitesporters die vaak in het buitenland vertoeven voor stages en trainingskampen geeft dit natuurlijk problemen omdat NADO Vlaanderen daar zelf geen controles kan uitvoeren.”

woensdag 24 juli 2013

Subsidies voor voetbalstadions - Ulla Werbrouck: "De minister moet niet trots zijn"

Vlaams parlementslid Ulla Werbrouck (LDD) is niet onder de indruk van de beslissing van Vlaams sportminister Philippe Muyters (N-VA) om acht miljoen euro subsidies uit te trekken voor de vernieuwing van voetbalstadions. "Onze verouderde stadioninfrastructuur vormt al jaren een wezenlijk probleem", zegt ze. "De minister moet dan ook nu niet trots zijn dat hij acht miljoen euro subsidies voorziet."

donderdag 18 juli 2013

Crowdfunding voor Vlaamse topsportersInhoudstafel
0. Samenvatting
1. Situering
2. Crowdfunding
     2.1. Soorten
     2.2. Knelpunten
     2.3. Wetgeving: stand van zaken
     2.4. Fiscale behandeling
     2.5. Verschil met Tax Shelter
3. Crowdfunding in topsport
    3.1. Voordelen
    3.2. Knelpunten
    3.2. Bestaande (buitenlandse) platformen
    3.3. Bijkomende mogelijkheden
*. Bijlage: Ondersteuning Vlaamse overheid topsporters0. Samenvatting

Het huidige Vlaamse topsportbeleid vertoont enkele grote hiaten. Zo komen sommige Vlaamse topsporters niet of slechts gedeeltelijk in aanmerking komen voor een contract of subsidies. Vlaanderen verleent immers steun op basis van de erkenning van een sporttak i.p.v. de prestaties van de sporter. Deze aanpak is sportief onzinnig en totaal onproductief. De Vlaamse medaillewinst op internationale toernooien is dan ook navenant. Naar Nederlands succesvol voorbeeld pleiten Vereeck en Werbouck al langer voor steun op basis van de geleverde sportieve prestaties.

Topsport kost veel geld. Daarom moeten naast overheidsmiddelen ook private inkomsten worden aangeboord. In het buitenland lopen al enkele initiatieven rond crowdfunding van topsport. Vereeck en Werbrouck vragen de Vlaamse regering de modaliteiten van een Vlaams crowdfunding-platform voor topsporters uit te werken. Daarbij moet worden vastgelegd voor welke topsporters, onder welke voorwaarden (al dan niet met behoud van subsidies), voor welk bedrag (al dan niet met een plafond en/of prospectus) in welke juridische vorm welk type crowdfunding (al dan niet met een tegenprestatie voor de geldschieter) kan aangewend worden.

De voordelen van een Vlaams crowdfunding-platform is dat crowdfunding geen beslag legt op schaars belastinggeld, dat het brede publiek van particulieren tot ondernemers door kleine financiële bijdragen bij topsport wordt betrokken, dat de overheid een veilige omgeving garandeert voor binnen- en buitenlandse geldschieters waarbij de fondsen effectief worden ingezet voor het gekozen project, en dat de sportieve prestaties meer beloond zullen worden.

'Laat supporters meebetalen voor sporter'


Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) wil onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor crowdfunding van topsporters, een systeem waarin supporters en bedrijven kunnen meebetalen aan de carrière van hun favoriet. Dat zegt hij op aangeven van de Vlaams Parlementsleden Lode Vereeck en Ulla Werbrouck (LDD).

Ondanks hun sportieve prestaties komen veel sporters soms amper in aanmerking voor een contract of subsidies.

Zo komt het dat iemand als Bart Swings, topschaatser in spe, van Bloso enkel onkostenvergoedingen krijgt en amper een trainer voor meer dan dertig dagen kan betalen. En bijvoorbeeld snookerspeler Luca Brecel en bokser Jean-Pierre Bauwens Junior komen zelfs helemáál niet in aanmerking voor topsportsubsidies.

dinsdag 9 juli 2013

Beslissing gereglementeerde omlopen voor lawaaihinderlijke sporten pas na zomerreces


De Vlaamse minister van Sport Philippe Muyters zal kort na het zomerreces, begin september, een voorstel doen aan de Vlaamse Regering m.b.t. de gereglementeerde omlopen voor lawaaihinderlijke sporten. Dit verklaarde minister Muyters in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. Ulla Werbrouck: “Minister Muyters tilt het dossier over het zomerreces ondanks zijn belofte om nog dit werkjaar een voorstel te doen. Nu, twee maanden wachten kan er nog wel bij als je weet dat de sector zelf al meer dan 10 jaar wacht op een definitieve oplossing.”

In 1990 telde Vlaanderen nog 103 permanente motorcrossterreinen. Omdat dit aantal gaandeweg afnam, besliste de toenmalige Vlaamse Regering in 2002 dat op zoek gegaan moest worden naar minimaal 12 en maximaal 15 gereglementeerde omlopen voor lawaaihinderlijke sporten verspreidt over Vlaanderen. Anno 2013 beschikt Vlaanderen nog slechts over 4 gereglementeerde omlopen. Netjes verdeelt over de provincies Limburg en Antwerpen. Ulla Werbrouck: “Na meer dan 10 jaar blijft dit dossier nog steeds actueel want een oplossing blijft uit. Ook tijdens deze legislatuur bleven we spijtig genoeg steken in verschillende provinciale onderzoeksrondjes. De Vlaamse Regering heeft dan wel beslist dat ook havengebieden, industrieterreinen en militaire domeinen in aanmerking kunnen komen voor (tijdelijke) oefenterreinen, maar in de praktijk blijkt dit geen oplossing te bieden.”


maandag 24 juni 2013

Eenloket Topsport: één is nochtans niet één plus één


Na de desastreuze Olympische Spelen van 2008 in Peking kondigde de voormalige Vlaamse minister van Sport Bert Anciaux in 2009 aan dat hij een Vlaams huis voor de Topsport in het leven wou roepen. Dit huis zou alle topsportexpertise in de Vlaamse topsport verzamelen en onder de leiding komen van de toenmalige topsportmanager dhr. Van Aken. Met dit voorstel wou de toenmalige minister van Sport de versnippering van topsportmiddelen en –initiatieven tegengaan. Zijn toenmalige kartelpartners, Open VLD en CD&V, traden echter op als moedwillige sluipmoordenaars zodat dit voorstel een stille dood stierf.

donderdag 20 juni 2013

"Topsportbeleid nog steeds te versnipperd"


BRUSSEL 20/06 (BELGA) = Het Vlaamse topsportbeleid is nog steeds versnipperd tussen Bloso en het departement van bevoegd minister Philippe Muyters. Dat was donderdag te horen bij de oppositie in de commissie Sport van het Vlaams parlement, die daarmee afscheidnemend Bloso-topvrouw Carla Galle bijtrad. Volgens Ulla Werbrouck (LDD) staat de splitsing van de financiering de ontplooiing van onze topsporters in de weg. 

donderdag 6 juni 2013

Raad van State stuurt stadiondossiers helemaal terug naar af


De Raad van State heeft op 28 mei 2013 de beslissing van de Vlaamse Regering omtrent de stadiondossiers vernietigd. De Raad van State sprak de vernietiging uit op basis van een procedurefout van de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering is vergeten om een verzoek tot voortzetting van de procedure in te dienen na het negatieve auditoraatsverslag, waarin de vernietiging van het besluit werd voorgesteld omdat Europese regelgeving niet zou zijn nageleefd. Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck: “De stadiondossiers toonden zich al jaren een zinkend schip maar het arrest van de Raad van State heeft er nu voor gezorgd dat dit schip definitief gezonken is en een wel zeer zure nasmaak krijgt omdat dit klaarblijkelijk door een eigen procedurefout van de Vlaamse Regering veroorzaakt is.”

maandag 3 juni 2013

Red de motorcross.Red de motorcross. Dat is de perfecte samenvatting van het scherpe en kritische betoog dat voormalig wereldkampioen motorcross Stefan Everts gisteren hield in De Zevende Dag. “Het is nu geen vijf voor twaalf maar reeds vijf na twaalf voor de motorcross in Vlaanderen. Er worden steeds meer omlopen gesloten, maar er komen geen enkele bij en ik voel weinig steun vanuit de politiek hiervoor," aldus Stefan Everts. De motorcross, een sport waarin Belgen en Vlamingen voorheen zo succesvol waren – 52 wereldtitels in periode ’58 – ’08 –, is momenteel meer dood dan levend door een gebrek aan rolmodellen, een gebrek aan jeugdige instroom en vooral een gebrek aan permanente, gereglementeerde oefenterreinen.  

vrijdag 17 mei 2013

Dopingregels inzake cannabisgebruik versoepelt

Afgelopen weekend kwamen de Raad van Bestuur van het Wereld Antidoping Agentschap (WADA) evenals de WADA Foundation Board samen in Montreal. Niet enkel de herziening van de WADA-code was daarbij het gespreksonderwerp. Er werd eveneens gediscussieerd over het gebruik van cannabis in wedstrijdverband.

Naar aanleiding van dit gesprek besloot de Raad van Bestuur om een onmiddellijke aanpassing door te voeren aan de drempelwaarde voor marihuana. Marihuana blijft op de verboden lijst binnen wedstrijdverband staan, het is nooit verboden geweest buiten wedstrijdverband, maar de drempelwaarde wordt opgetrokken naar 150 nanogram per milliliter. Zo wenst het WADA de echte gebruikers binnen wedstrijdverband op te sporen.

dinsdag 14 mei 2013

Ogen openhouden voor alternatieve ontsmettingsmiddelen


Toxicoloog Alfred Bernard, verbonden aan de universiteit van Louvain-la-Neuve, legde gisteren nogmaals de nadruk op de mogelijke negatieve gezondheidseffecten van chloor in zwembadwater. Volgens zijn recent onderzoek maken kinderen die in hun eerste drie levensjaren dertig uur doorbrengen in een zwembad een driedubbele kans om enkele jaren later allergieën te vertonen. Vlaams volksvertegenwoordiger volgt al een aantal jaren de problematiek inzake de relatie chloor en gezondheid op. Ulla Werbrouck: “Een verdere verlaging van de norm van gebonden chloor in zwembadwater evenals het zoeken naar alternatieve desinfecteerbijproducten zijn voor mij primordiaal.”

dinsdag 7 mei 2013

Vlaanderen ondersteunt geen zwembaden, maar blijkbaar zijn Finse pisten en sportvloeren anders?


De laatste maanden en weken lees ik in de media verschillende artikels over burgemeesters die aanklagen dat door de verouderde infrastructuur en de strenge milieuwetgeving steeds meer zwembaden aangepast, gesloopt of herbouwd moeten worden. Wegens de precaire financiële situatie zijn vele steden en gemeenten genoodzaakt om de financiële broeksriem aan te halen. Hierdoor kunnen ze de kosten voor de nieuwbouw, renovatie en het onderhoud van een zwembad op dit ogenblik moeilijk te dragen. Meerdere steden en gemeenten zijn dan ook vragende partij om zwembaden te verwezenlijken d.m.v. een intergemeentelijke samenwerking. Een aantal onder hen gaat zelfs nog verder en vraagt financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid.

maandag 6 mei 2013

Ook onder nieuw antidopingdecreet geen beroepsprocedure in eigen land


5 november 2009, de dag dat een heuse media-hetze ontstond n.a.v. de zaak Wickmayer – Malisse. Beide tennisspelers werden toen door het Vlaams Dopingtribunaal (VDT) veroordeeld tot één jaar effectieve schorsing omwille van het slecht invullen van hun ‘whereabouts’. Dia dag was slechts één positief punt te vermelden. Middels deze hetze kwam namelijk aan het licht dat de toenmalige Vlaamse dopingreglementering een beroepsprocedure in eigen land ontbrak. 

De constatering dat de Vlaamse regelgeving geen beroepsprocedure voorzag, vormde de aanleiding voor mijn voorstel van decreet. Drie jaar lang bleef mijn voorstel stof vergaren in de coulissen van het Vlaams parlement, tot vorig jaar uiteindelijk het nieuwe ontwerp van antidopingdecreet besproken werd. 

maandag 29 april 2013

Ruim 1,6 mio euro uitgegeven aan sportmedische keuringDe Vlaamse minister van Sport Philippe Muyters gaf in de periode 2007 – 2012 € 1.640.134,99 uit in functie van de sportmedische keuring van getalenteerde sporters binnen een erkend Vlaams keuringscentrum. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck in een antwoord op een parlementaire vraag. Ulla Werbrouck: “Het is goed dat de Vlaamse overheid getalenteerde sporters aanspoort om zich sportmedisch te laten keuren. Echter weten we niet of alle als ‘getalenteerde sporter’ gelabelde sporters zich ook daadwerkelijk sportmedisch laten keuren.” 

vrijdag 26 april 2013

Meldpunt voor geweld en misbruik onvoldoende bekend in sportsector


BRUSSEL 25/04 (BELGA) = Van de 2.954 oproepen die het meldpunt 1712 in het eerste werkjaar ontving, kwamen er maar 7 uit de sportsector. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Welzijn Jo Vandeurzen op een schriftelijke vraag van LDD-parlementslid Ulla Werbrouck. Minister Vandeurzen erkent dat de sportsector moeilijk bereikt wordt. Uit de cijfers blijkt voorts dat er ook weinig tot geen jongeren naar het meldpunt bellen. 

Het meldpunt voor misbruik, geweld en kindermishandeling kreeg in zijn eerste werkjaar bijna 3.000 oproepen. Dat er slechts 7 oproepen uit de sportsector kwamen, doet bij Ulla Werbrouck de wenkbrauwen fronsen. "Voor een sector waar er toch vaak een persoonlijk en nauw contact is met de coach en waar fysiek contact tussen de sporters een algemeen gegeven is, is dit toch een opmerkelijk laag aantal", zo stelt de ex-judoka.

dinsdag 23 april 2013

Fonds medisch verantwoorde sportbeoefening inde 280.000 euro


In de periode 2008 – 2013 werd 280.585,02 euro geïnd in het begrotingsfonds medisch verantwoorde sportbeoefening. Dit antwoordde Vlaams minister van Sport Philippe Muyters op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck. Ulla Werbrouck: “Dat het fonds gespijsd wordt, is belangrijk voor de Vlaamse dopingbestrijding. De middelen vanuit dit fonds kunnen namelijk o.a. aangewend worden voor het organiseren van dopingcontroles en het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek.”

maandag 1 april 2013

Vlaanderen zag nog geen cent EK zwemmen terug

Meer dan een jaar nadat het EK zwemmen in het Sportpaleis in Antwerpen afgelast werd omwille van financiële problemen zag Vlaanderen nog geen cent terug van het voorschot dat de Vlaamse Regering uitbetaalde voor de organisatie van het EK zwemmen. Dit antwoordde Vlaams minister van Sport Philippe Muyters op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck. Ulla Werbrouck: Vlaanderen zag met andere woorden nog geen cent terug van het voorschot van € 100.000. De vraag is zelfs of Vlaanderen dit geld nog ooit zal terugzien.”

Even recapituleren: Het EK zwemmen 2012 moest in de zomer plaatsvinden in het Antwerpse Sportpaleis. Half februari raakte echter bekend dat de organisatie financiële problemen had. Een paar weken later volgde het officiële bericht dat het EK omwille van de financiële problemen niet zou plaatsvinden in de Scheldestad maar in Hongarije, met name in Debrecen.

donderdag 28 maart 2013

Ex-topsportdisciplines verliezen meer dan 400.000 euro topsportmiddelen

Op 6 december 2012 werd het Topsportactieplan Vlaanderen III 2013 – 2016 bekendgemaakt door de Vlaamse minister van Sport Philippe Muyters. De bijbehorende hernieuwde Topsporttakkenlijst, die grotendeels de decretale subsidiering van de sporttakken regelt, zorgde voor een aantal winnaars en verliezers. De grote verliezers op de dag van Sinterklaas waren handbal, squash, taekwondo en boogschieten. Ulla Werbrouck: “Door hun degradatie verliezen deze vier sporttakken in 2013 meer dan 400.000 euro aan specifieke topsportmiddelen.”

vrijdag 15 maart 2013

Commissie Sport stemt resolutie i.f.v. het vermijden van sportdoden weg

Na 3,5 jaar boog de Commissie Sport van het Vlaams Parlement zich gisteren over het voorstel van resolutie van Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck over het vermijden van sportdoden. Het voorstel werd na een grondige toelichting echter weggestemd door de meerderheid. ‘Het recente actieplan Gezond Sporten speelt in op deze problematiek’, aldus de meerderheid. Ulla Werbrouck vindt het wegstemmen van haar voorstel van resolutie een echte gemiste kans. Ulla Werbrouck: “Het actieplan Gezond Sporten bevat inderdaad een aantal goede initiatieven maar m.b.t. de sportmedische keuring is het plan gewoonweg niet dwingend genoeg.”

donderdag 14 maart 2013

Topsportactieplan III: 3de keer, goede keer?

Vandaag hervatte de Commissie Sport van het Vlaams Parlement de gedachtewisseling over het Topsportactieplan Vlaanderen III 2013 – 2016. Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck vindt het nieuwe plan onderbouwd en gestructureerd, maar heeft grote twijfels of het topsportbeleid met dit plan echte vooruitgang zal boeken. Ulla Werbrouck: “Het nieuwe plan zet overwegend het tot op heden gevoerd topsportbeleid voort, exclusief een aantal bijsturingen. Ik ben er dan ook niet van overtuigd dat dit plan ons naar de vooropgestelde 10 Vlaamse medailles in Rio zal leiden.”

dinsdag 12 maart 2013

Nog steeds geen commerciële partner voor boven-site domein Kosmos

Het Vlaams Agentschap Natuur en Bos (ANB) van West-Vlaanderen is er nog steeds niet in geslaagd om een commerciële partner te vinden voor de exploitatie van het hoofdgebouw op het vroegere Kosmos-vakantiedomein op de Rode Berg in Westouter. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger in een antwoord van Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege. Ulla Werbrouck: “Bijna vier jaar nadat de Vlaamse overheid de gronden aankocht, blijft het dus nog steeds wachten op een nieuwe toeristisch-recreatieve uitbating van de boven-site van het voormalig domein Kosmos. De heraanleg van de beneden-site aan de andere kant zou dan weer tegen de zomer van 2013 een feit moeten zijn.”

Werken benedensite Kosmos liggen stil (HLN)

De werken aan de benedensite op het vroegere Kosmos-vakantiedomein in Westouter liggen weer stil omwille van de slechte weersomstandigheden en de moeilijke bereikbaarheid van de werfzone. Het Vlaams Agentschap Natuur en Bos (ANB) van West-Vlaanderen is er ook nog steeds niet in geslaagd om een commerciële partner te vinden voor de exploitatie van het hoofdgebouw op het domein. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck in een antwoord van Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege. De heraanleg van de beneden-site aan de andere kant zou tegen de zomer van 2013 een feit moeten zijn. Eenmaal de werken achter de rug zijn hoopt Ulla Werbrouck dat er vlug een nieuwe commerciële partner gevonden wordt.

(DMN)
© 2013 De Persgroep Publishing

donderdag 7 maart 2013

Dopingboetes bij amateurs brengen 310.000 euro op (HBVL, 07/03/2013)

246 amateurs bestraft, tegenover slechts 13 Profs

BRUSSEL - In Vlaanderen hebben 402 amateursporters zich de voorbije vier jaar moeten verantwoorden voor dopinggebruik. 246 onder hen (61%) kregen een effectieve schorsing en moesten in totaal 310.390 euro aan geldboetes en procedurekosten betalen.
Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Ulla Werbrouck (LDD) heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA).

woensdag 6 maart 2013

Wanneer zal permanente ontsluiting orgelcollectie Ghysels eindelijk een feit zijn?

Het lijkt er niet op dat de orgelcollectie Ghysels, één van de meest prestigieuze orgelcollecties, in de nabije toekomst permanent kan ontsloten en opengesteld worden voor het publiek. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck (LDD) in een antwoord van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege. Ulla Werbrouck: “Onbegrijpelijk dat een collectie waarvan de aankoopprijs in 2007 610.000 euro bedroeg vandaag nog steeds niet te bezichtigen is voor het brede publiek.”

dinsdag 5 maart 2013

Een eerste reflectie op de resultaten van voetbalenquête van het Nieuwsblad (d.d. 5/03/2013)

Weinig sporten zijn zo sterk verankerd binnen de Vlaamse samenleving als het voetbal. Elk dorp in Vlaanderen beschikt over één of meerdere voetbalvelden waar menig voetballer, jong of oud, frequent het beste van zichzelf geeft. Het voetbal brengt wekelijks meer dan een half miljoen mensen in beweging. Niet alleen om het truitje nat te maken, maar ook om langst de zijlijn de spelers aan te moedigen (de ene al wat luidruchtiger en beleefder dan de andere), om daarna gezellig af te sluiten met een goede pint aan te toog. De voetbalsport heeft hierdoor niet enkel een sportieve maar zeker ook een sociale (meer)waarde.

Bron: Het Nieuwsblad (d.d. 5/03/2013)

maandag 18 februari 2013

Geef Bart Swings de steun die hij verdient!

De derde plaats van de voormalige wereldtopper in het skeeleren Bart Swings op het WK allround schaatsen doet de Belgische sportwereld luidop dromen van een Belgische medaille op de Olympische Winterspelen ‘14. Volgens zijn huidige trainer Bart Veldkamp kan Swings volgend jaar in het Russische Sochi effectief meedoen voor medaillewinst op drie Olympische afstanden. Bart Veldkamp, die nota bene in 1998 als genaturaliseerde Nederlander voor de eerste Belgische schaatsmedaille op de Winterspelen zorgde, meent echt dat zijn poulain volgend jaar de concurrentie aan kan gaan met de o.a. de Nederlandse schaatstopper Sven Kramer.

woensdag 13 februari 2013

Statuut voor trainers nog niet voor morgen.

Op korte termijn ziet het er niet naar uit dat er een doorbraak verwacht mag worden in het dossier van een statuut voor de trainers. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck (LDD) naar aanleiding van haar parlementaire vraag aan minister Muyters. Ulla Werbrouck: “Van de Vlaamse trainers beschikt 60% niet over een sportspecifiek diploma. Indien je streeft naar een professionalisering binnen alle gelederen van de Vlaamse sportwereld dan moeten de randvoorwaarden ook geoptimaliseerd worden. Een statuut voor de trainer betekent een fundamentele hoeksteen voor het professionaliseringsproces.”

maandag 11 februari 2013

De Gordel - Werbrouck (LDD) misnoegd over gelekte nota (Belga, 8/2/2013)

BRUSSEL - Vlaams parlementslid Ulla Werbrouck (LDD) is misnoegd over de communicatie rond de opvolger van De Gordel. Terwijl de parlementsleden gisteren/donderdag op hun honger bleven zitten omdat minister van Sport Philippe Muyters nog niks wilde vertellen over de conceptnota, lekte de bewuste nota enkele uren later wel uit in de media.

"Bijzonder vervelend. Misschien heeft het kabinet zelf niet gelekt en was het iemand aan wie het document was doorgestuurd. Maar de minister blijft de eindverantwoordelijke. Hij moet ervoor zorgen dat dergelijke lekken niet kunnen gebeuren. Dit kan niet door de beugel", aldus Werbrouck.

'Geen overdekte wielerpiste in Herentals' (Het Nieuwsblad, 8/2/2013)

Voor ons is dit dossier nog niet afgesloten
'Als er in Vlaanderen een overdekte wielerpiste wordt bijgebouwd, zal het niet in Herentals zijn. Althans niet met Vlaams geld.' Dat zegt Vlaams parlementslid Ulla Werbrouck (LDD). 'Absoluut voorbarig', reageert de woordvoerder van minister Muyters.

Herentals - Werbrouck trekt haar conclusies na het lezen van het nieuwe Vlaamse topsportactieplan en na schriftelijke vragen aan de minister van Begroting en Sport Philippe Muyters (N-VA). De voorbije jaren kwamen er echo's uit Leuven, Zolder en Herentals dat deze gemeenten de bouw van een overdekte wielerinfrastructuur wel zien zitten. De noodzaak aan een bijkomende wielerpiste in Vlaanderen staat dan ook niet ter discussie.

dinsdag 5 februari 2013

Voer sportmedische keuring in!

De Hoge gezondheidsraad stelde gisteren in een persconferentie haar recent advies m.b.t. hartscreening bij jongeren voor. De Hoge Gezondheidsraad is van mening dat een hartscreening bij alle jongeren niet aanbevolen is. Wel is de Hoge Gezondheidsraad gunstig gestemd over een screening van jongeren die recreatief of in competitieverband willen sporten. Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck (LDD): “Ik pleit sinds 2009 voor een veralgemeende sportmedische keuring van jonge sportertjes. Ik ben dan ook tevreden dat de Hoge Gezondheidsraad stelt dat de hartscreening zinvol is bij jonge sporters en ingebed moet worden in een breder sportmedisch onderzoek.”

woensdag 30 januari 2013

Dopinggebruik in fitnesscentra - geen verrassing voor Ulla Werbrouck (Belga, 30/01/2013)

Brussel - Vlaams parlementslid en Olympisch kampioene Ulla Werbrouck (LDD) is niet verrast over de cijfers van de Dopinglijn over het hoge gebruik in fitnesscentra. De laatste jaren was het aantal dopinggevallen steeds verontrustend hoog en ten opzichte van 2011 was er vorig jaar zelfs nog een stijging.
"Dat de cijfers voor de fitnesscentra (28,6% 'positief') verontrustend hoog liggen vormt allerminst een verrassing. Dat is namelijk de laatste jaren altijd al het geval geweest. Ten opzichte van 2011 is het percentage zelfs nog sterk gestegen. In 2011 lag het percentage op 19,8%. In 2010 lag het percentage op 25,6%", aldus Werbrouck.

Ondanks de verbeterde samenwerking tussen de NADO Vlaanderen, politie en justitie, en een aantal initiatieven van de sector zelf, blijkt het dopinggebruik in de fitnesssector nog steeds schering en inslag te zijn, stelt ze vast. "Ik verwacht van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters dat deze samenwerking met politie en justitie verder geïntensifieerd wordt", aldus de LDD-politica. Ze roept hem ook op "om zo snel mogelijk een aantal concrete acties ten aanzien van de fitnesssector in de praktijk uit te rollen. De actuele cijfers tonen aan dat hier dringend nood aan is".

AHO/(KNS)/

dinsdag 29 januari 2013

Milieuvergunning 'De Merel' is al verstrengd (Het Laatste Nieuws, 29/01/2013)

In tegenstelling tot andere zwembaden in Vlaanderen is 'De Merel' voortaan verplicht om de luchtkwaliteit op gezette tijdstippen te controleren. Die maatregel is door Volksgezondheid toegevoegd aan de milieuvergunning van het zwembad. Dat bleek vorige week uit het antwoord van minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) op een parlementaire vraag van ex-judoka Ulla Werbrouck (LDD) over 'De Merel'. "Op dit ogenblik zijn zwembaden niet verplicht de luchtkwaliteit te laten analyseren voor trichlooramine. De controle van trichlooramine in de binnenlucht van zwembaden werd ondertussen wel opgenomen in de ontwerpversie van de VLAREM-wijzigingen 2012", aldus Vandeurzen. "In afwachting van de goedkeuring en publicatie van het wijzigingsbesluit, en gegeven de specifieke problematiek in het zwembad, werd deze verplichting op voorstel van Volksgezondheid wel al toegevoegd aan de milieuvergunning van het zwembad." Werbrouck hoopt dat de nieuwe VLAREM-normen er snel zullen zijn. "Het is goed dat Volksgezondheid het analyseren van de luchtkwaliteit in 'De Merel' nu al verplicht heeft opgelegd", zegt ze. "Hopelijk worden de andere Vlaamse zwembaden ook snel verplicht om luchtkwaliteit te meten. Een aantal longspecialisten heeft al meermaals het belang daarvan in de verf gezet." (SSB)

Lees het bijbehorend algemeen artikel over zwembad 'De Merel' in Het Laatste Nieuws, editie Limburg, p. 21.


Steven Swinnen
29 januari 2013
Het Laatste Nieuws
Limburg

maandag 28 januari 2013

"Zelfmoordlijn bereikt vooral mensen in acute suïcidale crisis" (Belga, d.d. 28/01/2013)


BRUSSEL - De Zelfmoordlijn, die uitgebaat wordt door het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ), bereikt vooral mensen die in een acute suïcidale crisis zitten. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen op een schriftelijke vraag van Ulla Werbrouck (LDD). 

Zowel het aantal telefonische oproepen, het aantal chatgesprekken als het aantal bezoekers van de website zat in 2011 in stijgende lijn. In 2011 ontving de Zelfmoordlijn 8.331 telefonische oproepen (8.181 in 2010) waarbij 71,6 procent van de bellers met persoonlijke problemen kampte en 28,4 procent voor derden belde. Er werden ook 931 chatgesprekken gevoerd (921 in 2010), waarvan 93,4 procent over eigen problemen. Bij 2,1 procent van de telefoongesprekken was het zelfdodingsproces aan de gang (2,2 pct bij chatgesprekken), bij 19,4 procent was er een uitgewerkt plan/dreiging (31,9 pct bij chats), bij 25,9 procent een zelfdodingswens (25,2 pct bij chats) en bij 40,4 procent waren er zelfdodingsgedachten (36,2 pct bij chats). 61.222 unieke personen bezochten in 2011 de site van de Zelfmoordlijn (60.887 in 2010).

Belga
GEJ

vrijdag 18 januari 2013

Vrijwillige of verplichte sportmedische keuring?

Vandaag lanceerde de vereniging van Sport- en Keuringsartsen (SKA) het uniform keuringsprotocol voor amateursporters. Om verantwoord te sporten, raden ze kinderen vanaf hun zesde aan om een keuring te ondergaan. Vanaf hun veertiende komt daar om de vier jaar ook een ECG bij, om te zoeken naar hartproblemen. Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck (LDD) is tevreden dat het uniform keuringsprotocol eindelijk gefinaliseerd werd en hoopt dat het op zeer korte termijn in de praktijk uitgerold zal worden. De belangrijkste vraag is echter: Hoe moet het nu verder?

Werbrouck pleit voor verplichte sportmedische keuring van jonge sporters (Belga, 18/01/2013)

BRUSSEL - Vlaams parlementslid Ulla Werbrouck (LDD) dringt er  bij Vlaams minister van Sport Philippe Muyters op aan om het  keuringsprotocol dat is uitgewerkt door de vereniging van Sport- en Keuringsartsen (SKA) te verplichten. Zelf pleit Werbrouck al langer voor  een verplichte sportmedische keuring van jonge sporters. "Als Muyters die keuring niet wil verplichten, dan moeten de sportfederaties zelf hun verantwoordelijkheid opnemen", meent Werbrouck.