Nieuws...

vrijdag 27 januari 2012

Sportmedische keuring: alle sporters moeten medisch gekeurd kunnen worden (Belga, 17/01/2012)

BRUSSEL - De plannen van de Belgische voetbalbond KBVB om  alle 400.000 aangesloten jeugdspelers een sportmedische keuring te  laten ondergaan, is een goede zaak. Maar als het van Vlaams parlementslid Ulla Werbrouck (LDD) afhangt zouden alle deelnemers aan een sportmanifestatie medisch gekeurd moeten kunnen worden, niet door iedereen  te onderwerpen aan een hartscreening maar op basis van een grondige anamnese (gerichte vragenlijst van dokter).

Werbrouck verwijst naar een voorstel dat ze al in november 2009 indiende in het Vlaams Parlement, maar dat sindsdien ligt stof te vergaren. In dat voorstel pleit de LDD-politica voor een betere communicatie rond de mogelijke gezondheidsrisico's van sporten en voor een
bredere medische keuring.

Volgens Werbrouck voorziet het huidige beleid enkel een verplichte medische keuring voor getalenteerde sporters. En buiten de motorcross bepalen de sporttakken ook zelf welke regels voor medische keuring ze toepassen.

Als het van Werbrouck afhangt, zou men de medische keuring voor alle sporters die deelnemen aan een sportmanifestatie moeten kunnen verplichten. "Dat wil niet zeggen dat er voor alle sporters een hartscreening uitgevoerd dient te worden, maar wel dat er op basis van een grondige anamnese een diagnose gesteld wordt en dat op basis daarvan de risicogevallen doorgestuurd worden naar de cardiologen", luidt het.

Werbrouck haalt haar voorstel nu van onder het stof en wil het opnieuw indienen. "Ik zal in de komende week zoeken naar een politieke meerderheid om dit voorstel van resolutie goedgekeurd te krijgen", zegt ze.

'Bekende Vlaming is een scheldwoord geworden' (Nieuwsblad op Zondag, 22 januari 2012)

Het nieuwe leven van ex-judoka Ulla Werbrouck, politica en moeder en vrouw (van bijna 40) "Mijn grootste droom heb ik verwezenlijkt, dat olympisch goud kan niemand mij nog afpakken", aldus Ulla Werbrouck. Ze wordt komende dinsdag 40 jaar, 'maar ik voel me nu mooier en evenwichtiger'. Op haar 30ste stopte la Ulla, goud op de Spelen '96 met judo, vandaag is ze Vlaams parlementariër.

Uit de agenda van Ulla Werbrouck, politica, moeder en ex-judoka: donderdag 19 januari 2012. Het is donderdagochtend, de commissie Sport van het Vlaams Parlement, waar Ulla Werbrouck, in 2007 federaal verkozen voor de pas opgerichte Lijst De Decker, inmiddels in zetelt, is uitgesteld. Minister van Sport Philippe Muyters heeft problemen met zijn mails zeg maar en commissievoorzitter Philippe De Coene moet naar een begrafenis. Commissielid Werbrouck (LDD) werkt thuis in Lendelede verder aan haar parlementaire vragen. Over diëten bijvoorbeeld.

"Er zat meer in mijn sportcarrière" (Krant van West-Vlaanderen, 20 januari 2012)

Behalve dé gouden medaille, een aangepaste nummerplaat, een handvol trofeeën en een fakkel van Athene verwijst weinig bij Ulla Werbrouck thuis nog naar haar judocarrière.

Tien jaar geleden kapte de Lendeleedse, die dinsdag veertig wordt, met topsport. Een gesprek over haar nieuwe leven en altijd opnieuw beginnen. "Ik heb niet meer de grote dromen zoals vroeger."Tien jaar geleden kapte de Lendeleedse, die dinsdag veertig wordt, met topsport. Een gesprek over haar nieuwe leven en altijd opnieuw beginnen. "Ik heb niet meer de grote dromen zoals vroeger."
Veertig worden doet Ulla Werbrouck niet zo veel, zegt ze. Een feestje volgt er niet, wel een shortski met haar echtgenoot, zónder kinderen. Het is typerend voor het nieuwe leven van de ex-judoka, waar gezin, geluk en genieten tegenwoordig centraal staan. "Voor mijn dertigste stond alles in het teken van de sport, daarna is mijn gezin de rode draad geworden. Maar vraag me niet om te kiezen. Ik zou het meteen opnieuw doen: eerst de topsport, dan het gezin en de politiek. Ik ben ontzettend blij dat ik van beide levens heb mogen proeven."

Ulla Werbrouck over haar memorabele sportmomenten


Te gast bij Luk Alloo's programma 'Koning Sport' op Radio 2 spreken Ulla Werbrouck en acteur Geert Hunaerts over hun memorabele sportmomenten tot hier toe.

Haar gouden medaille op de Olympische Spelen van Atlanta in 1996 was natuurlijk hét absolute topmoment voor Ulla Werbroucks persoonlijke sportcarrière. Maar de voormalige judoka kreeg ook kippevel van andere grote sportmomenten: de prestaties van formule 1-piloot Ayrton Senna, en diens onverwachte overlijden, de Amerikaanse schoonspringer Greg Louganis, die op de Olympische Spelen van 1988 eerst met zijn hoofd de plank raakte en daarna toch nog brons pakte, de heroïsche duels tussen tenniscoryfeeën John McEnroe en Bjorn Borg...

En Ulla is ook een voetbalfan: ze zou een date met Lionel Messi verkiezen boven een afspraakje met Cristiano Ronaldo...

Beluister het fragment (vanaf 7:50 in het programma)

Ulla Werbrouck geeft medewerking aan Think Pink-actie voor borstkankerpreventie


Op 24 oktober 2011 organiseerde Think Pink een galadiner in Brugge. Deze vereniging zamelt middelen in voor de strijd tegen borstkanker, waarbij zowel preventieve als nazorgacties gesteund worden. Ook Ulla Werbrouck steunt de Think Pink-acties.

Ook topsporters of gewezen sportkampioenen Kenny Deketele, Ulla Werbrouck, Jean-Marie Pfaff en Veerle Dejaeghere zegden met hun deelname aan het galadiner en hun financiële bijdrage hun steun aan de actie bij.

Bekijk hier het fragment

Persbericht: Crossen niet op circuits, maar op de lange baan

Vlaams parlementslid Ulla Werbrouck (LDD) reageert met ongeloof op de gisteren door de Vlaamse regering genomen 'beslissing' om bij de provincies opnieuw mogelijke locaties op te vragen voor gemotoriseerde sportterreinen. Dit gebeurde immers reeds in de vorige legislatuur, zonder dat dit concrete resultaten opleverde. Integendeel zelfs! Doordat de provincies op hun beurt de gemeenten raadpleegden, resulteerde zowat elk enigszins concreet voorstel in een contestatiegolf zonder voorgaande die een serene politieke besluitvorming volstrekt onmogelijk maakte. "Ik ben dan ook ten zeerste ontgoocheld dat Vlaams minister Muyters zijn verantwoordelijkheid in dit dossier niet opneemt en zich verschuilt achter de provinciebesturen. Het verleden heeft immers aangetoond dat dit geen soelaas biedt. Deze beslissing van de Vlaamse regering is een stap achteruit in plaats van vooruit", vindt Ulla Werbrouck.

Sinds 2002 zit onder meer crossminnend Vlaanderen te wachten op een definitieve beslissing over de toewijzing van permanente terreinen voor gemotoriseerde sporten. Anno 2011 blijven de concrete beslissingen echter nog steeds uit. De beslissing van de Vlaamse regering gisteren komt immers neer op het aankondigen van het zoveelste onderzoeksrondje. "In maart verklaarde minister Muyters dat hij voor het zomerreces knopen zou doorhakken over de dringend te realiseren terreinen voor gemotoriseerde sporten. Wanneer ik echter de nieuwe beslissing analyseer, kan ik niet anders dan ontgoocheld besluiten dat die belofte niet werd nagekomen.", stelt Ulla Werbrouck.

De Vlaamse regering herbevestigde gisteren nog maar eens de rol van de provinciebesturen in de zoektocht naar gereglementeerde omlopen voor gemotoriseerde sporten. "Dit gebeurde echter reeds in de vorige legislatuur. Doordat de provincies op hun beurt de gemeenten raadpleegden, resulteerde zowat elk enigszins concreet voorstel in een contestatiegolf zonder voorgaande die een serene politieke besluitvorming volstrekt onmogelijk maakte. Hoe is het mogelijk dat minister Muyters uit de aanpak tijdens de vorige legislatuur geen lessen trekt?  Hij kan deze klus toch zelf klaren gezien hij als minister ideaal geplaatst is met zijn bevoegdheden van sport en ruimtelijke ordening?", vraagt Ulla Werbrouck zich af.

"De gisteren door de Vlaamse regering genomen non-beslissing is geen stap vooruit maar achteruit, omdat het verleden heeft aangetoond dat het responsabiliseren van de provincies tot niets leidt. Deze struisvogelpolitiek van minister Muyters resulteert in een spreekwoordelijke processie van Echternach waardoor Vlaanderen de dringend noodzakelijke terreinen voor gemotoriseerde sporten dreigt te worden ontzegd. Hopelijk resulteert dit zoveelste uitstel niet in afstel!", besluit Ulla Werbrouck.

Themadebat over jeugdzorg


Ulla Werbrouck gaf tijdens het themadebat in de plenaire vergadering van dinsdag 5 juli de visie van LDD op jeugdzorg. 

Ulla Werbrouck: "Moeten we meer inzetten op preventie of op 'curatie'? Dat is
een moeilijk vraagstuk en het is een moeilijke evenwichtsoefening. Volgens onze fractie moet er sprake zijn van een en-enverhaal. LDD is op basis van zowel een welzijns- als een kosten-batenoverweging voorstander van een grondige uitwerking van het preventiebeleid, met de nodige aandacht voor preventie-initiatieven en ook preventie-effecten. Een beleid met preventie-effecten is bijvoorbeeld het aanbieden van goed onderwijs. Zo creëer je een preventief effect, want jongeren die goed opgeleid en ontwikkeld zijn, hebben een verlaagde kans om terecht te komen in de jeugdzorg."

Persbericht: ‘Muyters speelt pingpong met handbal’

Vlaams minister van Sport, Philippe Muyters, zal de topsportschool handbal te Hasselt dan toch niet onmiddellijk sluiten. Ondanks zijn eerdere beweringen kiest hij nu voor uitdoofscenario. Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck (LDD) juicht dit toe, maar vindt dit slechts één prille stap in de goede richting.

Twee weken nadat de discussie rond de topsportscholen losbarstte, ondertekende minister Muyters een akkoord over een uitdoofscenario en een alternatief project voor het handbal.
Ulla Werbrouck: "Deze oplossing heb ik zelf voorgesteld tijdens de commissiebesprekingen en in twee resoluties. De discussie in de commissie én het indienen van de resoluties hebben dus wel degelijk resultaat opgeleverd. Teneinde de bestaande expertise te valoriseren is het evenwel een gemiste kans om de 3de graad van de topsportschool handbal niet te behouden."

Werbrouck waarschuwt zowel de minister als de federaties dat er nog veel werk in het verschiet ligt: "Waar ik vooral naar uitkijk, is een beslissing over de andere topsportscholen die één of meer graden moeten opgeven zoals judo en atletiek. Ik pleit er dan ook voor om voor bvb. atletiek een vergelijkbaar scenario als voor het handbal te voorzien. Daarnaast moeten federaties in de mogelijkheid worden gesteld om voldoende aandacht te besteden aan het ontwikkelen van een kwalitatief evenwaardig alternatief naast de bestaande topsportscholen, want alternatieve projecten blijken in de praktijk minstens evenveel topsporters voort te brengen als de topsportscholen."

Uit-aan-uit-aan
Op 7 juni j.l. stuurde minister Muyters een mail naar de ouders van leerlingen waarin hij de definitieve beslissing meedeelde om de topsportschool handbal te sluiten. Een week later, op 14 juni, zei de minister op de radio dat er nog geen beslissing was genomen. Een dag later, op 15 juni, verklaarde de minister in de media dat de beslissing 'in zijn hoofd' al was genomen, maar nog niet definitief was. De daarop volgende dag, beweerde hij in de Commissie Sport van het Vlaams Parlement dat de beslissing voor het handbal wel al definitief was en dat hij de mail verstuurde om 'de ouders geen valse hoop te geven'.

Lode Vereeck, Vlaams fractieleider LDD: "Volgens mij speelt de minister een spelletje ping-pong met de handballers. Op twee weken tijd slaagt hij erin de topsportschool handbal definitief te sluiten,... mogelijks niet te sluiten,... in zijn hoofd te sluiten,... toch definitief te sluiten,... om ze nu geleidelijk af te bouwen. LDD hoopt dat dit nu de echte beslissing is, en er volgende week geen tegengesteld bericht volgt. Dit geping-pong is geen toonbeeld van goed bestuur. Door slechte communicatie zijn onnodige zorgen ontstaan."

Muyters zet mes in topsportscholen (Het Nieuwsblad, 14/06/2011, pagina 12)

Minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) snoeit in de Vlaamse topsportopleidingen. Vanaf 1 september verdwijnt handbal, maar ook judo en atletiek moeten gevoelig afslanken omdat ze te weinig toppers leveren. 'Een schande', fulmineert Ulla Werbrouck (LDD). 'Muyters voert dit stilzwijgend en veel te snel door.' Opschudding in de Vlaamse topsportscholen. Minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) heeft een plan klaar om de topsportopleidingen flink af te slanken. Grootste slachtoffer wordt het handbal: vanaf 1 september verdwijnt de balsport in het eerste, derde en vijfde middelbaar van de topsportschool. In het schooljaar 2012-2013 gaan het tweede, vierde en zesde jaar voor de bijl.

Alarmkreten
Ook atletiek deelt in de klappen: afstandslopen (800 meter tot marathon) wordt in de eerste twee graden opgedoekt. Ook in andere sporttakken, waaronder judo, verdwijnt de eerste graad. 'Van de 17 topschoolsporten in Vlaanderen blijven enkel tennis, tafeltennis, zwemmen en gymnastiek buiten schot', signaleert Vlaams Parlementslid Ulla Werbrouck (LDD). De ex-topjudoka luidt de noodklok na 'alarmkreten uit het veld'. 'Philippe Muyters hanteert de botte bijl. De topsportscholen creëren te weinig toppers, en zonder enig debat hakt hij zomaar in opleidingen. Vanaf 1 september, dat is véél te snel.'
De hervorming volgt na een evaluatie per sporttak van de zes Vlaamse topsportscholen. Die werden in 1998 opgericht om zoveel mogelijk topatleten te vormen én (olympische) medailles te winnen. Maar hun impact blijft gering, zo bleek in februari al uit onderzoek van de VUB. Slechts 54 procent van alle Vlaamse sporters die ooit de top 8 van Europa bereikten, kwam uit de topsportschool.

Aanbevelingen taskforce
Om dat cijfer op te krikken werkte Muyters met de Taskforce Topsport - waarin ook Bloso en de sportfederaties zetelen - aanbevelingen uit. Belangrijkste ingreep is - naast de aftocht van handbal - het einde van topsport in de eerste graad (behalve voor zwemmen, (tafel)tennis en gymnastiek). 'De instroom van beginnend talent is te klein, de kwaliteit ligt te laag', luidt het.
Voortaan moeten de sportfederaties en de lokale sportclubs ontluikend sporttalent opspeuren en ontwikkelen. 'De clubs leren de basisvaardigheden aan, en op latere leeftijd stromen de toptalenten door richting topsportschool', is de redenering. Op extra geld hoeven de federaties en hun clubs daarvoor wel niet te rekenen.

Stilzwijgend
'Compleet fout. Geen enkele sportclub biedt evenveel structuur als een topsportschool', reageert Ulla Werbrouck. 'Clubs hebben de middelen niet. En zijn onze topsportscholen net niet opgericht omdat het clubniveau te laag ligt? Muyters haalt het hele sportbeleid onderuit.' LDD ergert zich vooral aan het feit dat de Vlaamse regering de hele operatie blijkbaar 'stilzwijgend' wil doorvoeren. 'Een totaal gebrek aan parlementaire reflex', foeteren Werbrouck en LDD-fractieleider Lode Vereeck. 'LDD stelt minister Muyters maandenlang parlementaire vragen, zonder antwoord. Terwijl het parlement van niks weet, blijken de knopen al doorgehakt. Schandalig, is topsport dan geen debat waard? Muyters verklaarde trouwens steeds dat hij de Olympische Spelen van 2012 afwacht om maatregelen te nemen.'
De komende weken staat nog overleg gepland tussen de Taskforce en de Vlaamse sportfederaties. Zo hoopt de Vlaamse Atletiekliga de afschaffing van topsport in de eerste en tweede graad te voorkomen. 'Ook al pieken afstandslopers pas op latere leeftijd, ze moeten tijdig professionele vorming krijgen. Jongeren bewegen vandaag immers veel te weinig', aldus topsportcoördinator Tille Scheerlinck.

Het Nieuwsblad
Vincent Douchy
© 2011 Corelio