Nieuws...

maandag 1 april 2013

Vlaanderen zag nog geen cent EK zwemmen terug

Meer dan een jaar nadat het EK zwemmen in het Sportpaleis in Antwerpen afgelast werd omwille van financiële problemen zag Vlaanderen nog geen cent terug van het voorschot dat de Vlaamse Regering uitbetaalde voor de organisatie van het EK zwemmen. Dit antwoordde Vlaams minister van Sport Philippe Muyters op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck. Ulla Werbrouck: Vlaanderen zag met andere woorden nog geen cent terug van het voorschot van € 100.000. De vraag is zelfs of Vlaanderen dit geld nog ooit zal terugzien.”

Even recapituleren: Het EK zwemmen 2012 moest in de zomer plaatsvinden in het Antwerpse Sportpaleis. Half februari raakte echter bekend dat de organisatie financiële problemen had. Een paar weken later volgde het officiële bericht dat het EK omwille van de financiële problemen niet zou plaatsvinden in de Scheldestad maar in Hongarije, met name in Debrecen.

Het afgelasten van het EK zwemmen was een klap voor de organisator Georges Straetemans, voor de stad Antwerpen, maar op financieel vlak ook voor de Vlaamse overheid. De Vlaamse Regering had namelijk al een voorschot betaald aan de organisator. Omdat de Vlaamse Regering normaal gezien 70% van het toegezegde totaalbedrag betaalt als voorschot, werd er uitgegaan van een betaald voorschot van € 80.500.

Middels een eerste vraag (SV nr. 504 d.d. 26/03/2012) kwam Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck echter te weten dat de Vlaamse Regering in de praktijk een groter voorschot uitbetaald had aan het EK zwemmen. Ulla Werbrouck: “Het werkelijk uitbetaalde voorschot voor het EK zwemmen bedroeg niet 70% maar 89%, of in absolute cijfers € 100.000. De minister rechtvaardigt het verhoogd bedrag op basis van de substantiële voorbereidingskosten die met de organisatie van een evenement van deze grootteorde gepaard gaan. Ik vind het eerder onvoorzichtig van een minister van begroting dat hij een verhoogd voorschot uitbetaald aan de organisatie van een evenement waar de financiële vraagtekens over het rond krijgen van het budget nooit ver weg waren.”

Omdat het EK naar het buitenland verhuisde, stelde minister Muyters begin maart 2012 dat hij het verleende bedrag van de organisatoren zou terugeisen. De organisator zelf, Georges Straetemans, beloofde terzelfdertijd dat het verschuldigde bedrag tegen het einde van de maand maart 2012 netjes op de rekening van de regering zou staan. Uit het meest recente antwoord van de minister van Sport (SV 397 d.d. 8 februari 2013) blijkt echter dat tot op heden niets in die zin gebeurd is. Ulla Werbrouck: Meer dan een jaar nadat het officiële bericht m.b.t. de afgelasting van het EK zwemmen in Antwerpen wereldkundig gemaakt werd, kon de Vlaamse overheid nog geen cent van het verleende voorschot recupereren. Bovendien durf ik betwijfelen of Vlaanderen het geld nog, geheel of gedeeltelijk, zal terugzien. De vzw Swimevents, die instond voor de organisatie van het EK zwemmen, is namelijk ondertussen in vereffening gegaan.”

Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck hoopt dat de Vlaamse overheid uit deze ontwikkelingen de juiste conclusies trekt voor de toekomst. Ulla Werbrouck: “Hopelijk is de Vlaamse overheid in de toekomst iets voorzichtiger wanneer ze hogere voorschotten dan normaal verleent aan organisatoren van topsportevenementen. Zeker wanneer er twijfels bestaan rond de financiële kant van de organisatie. Al van bij de ontplooiing van de plannen bleek dat het installeren van twee zwembaden in het Antwerpse Sportpaleis een waar huzarenstuk zou zijn en periodiek staken dan ook de financiële twijfels over de organisatie de kop op. Omdat de Vlaamse Regering desondanks toch een groter voorschot uitbetaalde aan de organisatoren van het EK zwemmen kan de Vlaamse Regering opgescheept zitten met een financiële kater ter waarde van 100.000 euro.”


Geen opmerkingen:

Een reactie posten