Nieuws...

dinsdag 14 mei 2013

Ogen openhouden voor alternatieve ontsmettingsmiddelen


Toxicoloog Alfred Bernard, verbonden aan de universiteit van Louvain-la-Neuve, legde gisteren nogmaals de nadruk op de mogelijke negatieve gezondheidseffecten van chloor in zwembadwater. Volgens zijn recent onderzoek maken kinderen die in hun eerste drie levensjaren dertig uur doorbrengen in een zwembad een driedubbele kans om enkele jaren later allergie├źn te vertonen. Vlaams volksvertegenwoordiger volgt al een aantal jaren de problematiek inzake de relatie chloor en gezondheid op. Ulla Werbrouck: “Een verdere verlaging van de norm van gebonden chloor in zwembadwater evenals het zoeken naar alternatieve desinfecteerbijproducten zijn voor mij primordiaal.”

Professor Bernard voert al langer onderzoek uit naar de gezondheidseffecten die het gebruik van chloor in zwembadwater inhouden. In eerdere onderzoeken wees de professor al op de mogelijke gevolgen van chloor in zwembadwater op de ontwikkeling van astma en de impact van chloor op de vruchtbaarheid van jongens. Ook de Hoge Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar, naar aanleiding van een onderzoek, om niet te gaan zwemmen met baby’s. Ulla Werbrouck: “Ik ben absoluut overtuigd van het belang van zwemmen op jonge leeftijd. Dit heeft namelijk veel voordelen voor de motorische ontwikkeling van onze kinderen, maar tegelijkertijd mogen we niet blind zijn voor de mogelijke gezondheidseffecten die gegenereerd worden door het gebruik van chloor in zwembadwater.”

Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck bevroeg dan ook in het verleden al Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen evenals zijn collega-minister van Leefmilieu Joke Schauvliege hierover. Ulla Werbrouck: “Ongeveer een jaar geleden beloofden de ministers dat de huidige grenswaarde van gebonden chloor verlaagd zou worden naar 0,6 milligram per liter. Daarnaast zou ook een richtwaarde voor trichloramines in de lucht van 300 microgram per kubieke meter evenals een grenswaarde van 500 microgram per kubieke meter opgelegd worden. Deze wijziging zouden opgenomen worden in de VLAREM-wijziging die eind 2012 uitgevoerd zou worden. Ondertussen zijn deze VLAREM-wijzigingen nog niet doorgevoerd en bij deze roept ik dan ook op om de wijzigingen snel door te voeren.”De nieuwe studie van professor Bernard drukt ons echter nogmaals op de feiten en moet de waakzaamheid bij beleidsmakers en –voerders hoog houden. De verlaging van de huidige grenswaarde van gebonden chloor evenals de invoering van normen rond de luchtkwaliteit mogen volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck namelijk geen eindpunt zijn. Ulla Werbrouck: “Op termijn moet ernaar gestreefd worden om de norm voor gebonden chloor in zwembadwater verder te verlagen naar 0,4 milligram per liter. Een voorstel dat het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid ook al deed. Daarnaast moeten we onze ogen blijven openhouden voor alternatieven voor chloor als desinfecteerproduct in zwembaden. Momenteel bestaan nog geen valabele alternatieven, maar met de huidige, snel evoluerende wetenschap kan dit snel veranderen.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten