Nieuws...

woensdag 27 juni 2012

Ulla Werbrouck duwt lijst ‘Samen voor Lendelede’

Vlaams parlementslid Ulla Werbrouck zal bij de gemeenteraadsverkiezingen de lijst ‘Samen voor Lendelede’ duwen. De lijst ‘Samen voor Lendelede’ wil de kiezer een democratisch alternatief bieden voor het huidige verschraalde politieke landschap waarbij één enkele partij de meerderheid vormt. ‘Samen voor Lendelede’ wil geen ander Lendelede, maar een Lendelede dat anders wordt bestuurd.

De lijst ‘Samen voor Lendelede’ wil de kiezer een democratisch alternatief bieden voor het huidige verschraalde politieke landschap waarbij één enkele partij de meerderheid vormt.

vrijdag 15 juni 2012

Slechts uitzonderlijk link tussen legionellabesmetting en sportclub en -gebouw (Belga, 15/06/2012)

BRUSSEL -Slechts in 2 van de 218 gevallen van de veteranenziekte die in de periode 2008-2011 werden geregistreerd kon de bron van de besmetting worden gesitueerd in een sportclub of sportgebouw.

Dat gebeurde 1 keer in 2008 (in West-Vlaanderen) en 1 keer in 2010  (in Vlaams-Brabant) blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen op een schriftelijke vraag van Ulla Werbrouck (LDD).

"Ondanks naspeuringen blijft in een groot deel van de gevallen de bron onbekend. We kunnen omgekeerd dus ook niet met grote nauwkeurigheid bepalen hoeveel personen in sportgebouwen besmet werden door de legionellabacterie", aldus de minister. In 2008 werden 57 gevallen van de ziekte geregistreerd, in 2009 45, in 2010 52 en in 2011 64. 6 personen overleden aan de ziekte (allen in 2008). Besmetting gebeurt door inademing van de bacterie, bijvoorbeeld in een douche of via sproei-installatie.

DRM
Belga

Alcoholproblematiek bij ouderen: Nood aan daadkrachtig ontradingsbeleid en drempelverlagende hulpverlening


De alcoholproblematiek van ouderen komt, in tegenstelling tot de relatie alcohol en jongeren, veelal niet aan bod in de media. Nochtans vormt drankgebruik en –misbruik in die doelgroep een veel groter probleem dan bij jongeren. De recente cijfers over het aantal 55-plussers met een drankprobleem betreft dan ook geen nieuw gegeven.

Cijfers van het CAD Limburg tonen aan dat het aantal 55-plussers in de hulpverlening in tien jaar tijd vervijfvoudigd zijn van 67 naar 264 in 2011 en dit alleen al in Limburg. Daarnaast is er ook sprake van een groeiende groep alcoholverslaafden tussen 45 en 54 jaar: 657 vorig jaar, drie keer meer dan tien jaar geleden.

Problematiek 'eetstoornissen' verdient continue beleidsmatige aandacht

De afgelopen week werden we nogmaals met de neus op de feiten gedrukt door de media. De krantenkoppen zoals ‘jongeren lijden steeds vroeger aan anorexia’ sloegen ons wederom met verstomming. Uit Brits onderzoek blijkt namelijk dat jongeren op steeds jongere leeftijd te kampen krijgen met de ziekte. En ook in ons land is de toestand schrijnend. De kinderen worden steeds jonger, het jongste patiëntje in het UZ Antwerpen is bv. 8 jaar. Kinderen van 10 of 11 jaar die aan anorexia lijden, zijn niet langer een uitzondering.

Er bestaat geen Belgisch of Vlaams onderzoek rond deze problematiek, maar een eerder Europees onderzoek heeft aangetoond dat de anorexiaproblematiek in België sterker aanwezig is dan in Nederland. Er kan dus vanuit gegaan worden dat het Nederlands percentage, waar in 2004 circa 35% van de -14-jarigen te kampen hadden met de ziekte, in ons land met een stukje overtreft wordt.

donderdag 14 juni 2012

Bofepidemi: Nood aan meldingsplicht bof en verhoogde dekkingsgraad tweede vaccinatie

De bofepidemie, ook wel gekend onder de naam dikoor, is in het land. De laatste maanden werd al melding gemaakt van een 350-tal ‘slachtoffers’ in Oost-Vlaanderen en nu de laatste weken kregen we ook weet van gevallen in Antwerpen en Limburg. Omdat bof geen meldingsplichtige ziekte is, zou het kunnen dat de effectieve cijfers zelfs nog hoger liggen.

Bof komt op dit ogenblik vooral voor bij jongeren rond de 20-jaar. Hier zijn een aantal redenen voor. Ten eerste lag in de jaren ’80 de vaccinatiegraad tegen bof bij jongeren veel lager dan nu. Ten tweede vormt de lage vaccinatiegraad bij de 20-jarigen een probleem. En ten derde biedt het bofvaccin niet voldoende bescherming aan een percentage van onze bevolking. De vraag dringt zich dan ook op welke maatregelen we bijkomend in Vlaanderen nog kunnen nemen om bofepidemieën naar de toekomst toe zoveel mogelijk te vermijden?

woensdag 13 juni 2012

Zwembad De Merel gaat terug open voor publiek (Het Nieuwsblad, 13/06/2012, p.23)

De clubleiding van zwemclub De Merel reageert tevreden op de heropening van het gelijknamige zwembad in Heppen.

De club hervatte de activiteiten en er bleken geen irritatie, chloorhinder, hoestklachten of ademhalingsproblemen op te treden.

Door de beperking van 35 zwemmers per uur kunnen er momenteel geen nieuwe leden starten. Vijftig kinderen staan op de wachtlijst. De club hoopt dat na de bijkomende aangekondigde werken begin september de gebruiksbeperking wordt opgeheven.

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) zal de huidige grenswaarde voor gebonden chloor in zwembadwater verlagen en normen invoeren voor de luchtkwaliteit.

'Zowel de vermindering van de huidige grenswaarde voor gebonden chloor als het opleggen van een richtwaarde voor trichloramines in de lucht worden opgenomen in de Vlarem-wetgeving', zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck (LDD). Blijft nog de discussie over de zoektocht naar alternatieve desinfecteerproducten voor zwembadwater. 'Chloor zorgt voor negatieve gezondheidseffecten, maar momenteel is er geen alternatief', geeft Werbrouck toe.

vrijdag 1 juni 2012

Normering luchtkwaliteit zwembaden aankomende

De Vlaamse minister van Leefmilieu Joke Schauvliege zal de huidige grenswaarde voor gebonden chloor in zwembadwater verlagen en normen invoeren voor de luchtkwaliteit in zwembaden. Beide aanpassingen zullen worden opgenomen in de VLAREM-wijziging die eind dit jaar zal worden doorgevoerd. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck op een parlementaire vraag. Ulla Werbrouck vindt de aanpassingen van de minister een logische stap in de bestrijding van de negatieve gezondheidseffecten van chloor als desinfecteerproduct van zwembadwater.