Nieuws...

dinsdag 28 januari 2014

BTW-vrijstelling tot € 15.000 is gemiste kans


Begin december raakte bekend dat de federale regering het grensbedrag voor de btw-vrijstelling voor kleine verenigingen zal verhogen tot € 15.000. België kreeg nochtans van de EU de toelating om de grens te verhogen tot € 25.000. Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck betreurt de beslissing omdat voor vele verenigingen de situatie niet zal veranderen. Bovendien oordeelde de Europese Commissie dat het optrekken tot € 25.000 geen noemenswaardige invloed zal hebben op de totale btw-opbrengsten van België, waaruit geconcludeerd kan worden dat de beslissing een gemiste kans is om kleine verenigingen, waaronder vele sportclubs, extra zuurstof te geven.

donderdag 16 januari 2014

Al een biologisch paspoort voor 321 Vlaamse elitesporters


NADO Vlaanderen stelde in de periode 2009-2013 321 unieke biologische paspoorten op van Vlaamse elitesporters. De kostprijs hiervoor bedroeg € 58.606,61. Dit leidt Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck af uit cijfergegevens verleent door de Vlaamse minister van Sport Philippe Muyters. Ulla Werbrouck erkent dat de dopingjagers steeds nieuwe opsporingsmethodes en –technieken voor de dopingstrijd moeten introduceren maar heeft anderzijds steeds gevraagd om voorzichtig om te springen met het biologisch paspoort omdat nog geen wetenschappelijke en juridische consensus over de geldigheid en validiteit van dit paspoort bestaat.

vrijdag 10 januari 2014

Brede School met Sportaanbod: verankering en uitbreiding met 8 FOLLO’s


Het concept Brede School met Sportaanbod zal door BLOSO, in samenwerking met Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS), verankerd en verder uitgerold worden over gans Vlaanderen. Daarom wordt ook gestreefd naar een uitbreiding van het contingent FOLLO-leerkrachten (combinatiejobs) met 8 FOLLO’s. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck van Vlaams minister van Sport Ulla Werbrouck: “Brede School met Sportaanbod is een project waaraan ik uitermate veel geloof hecht. Vlaanderen streeft nu naar 33 FOLLO-leerkrachten, maar dit zijn peanuts i.v.m. Nederland waar de overheid een 2.200 dergelijke combinatiejobs subsidieert.

donderdag 9 januari 2014

Begrotingsbespreking sport 2014

Voor de laatste maal tijdens deze legislatuur besprak Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck de begroting sport. 

Bekijk hier het bijbehorende videofragment.

Hieronder kan u haar volledige tussenkomst doorlezen.