Nieuws...

donderdag 6 juni 2013

Raad van State stuurt stadiondossiers helemaal terug naar af


De Raad van State heeft op 28 mei 2013 de beslissing van de Vlaamse Regering omtrent de stadiondossiers vernietigd. De Raad van State sprak de vernietiging uit op basis van een procedurefout van de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering is vergeten om een verzoek tot voortzetting van de procedure in te dienen na het negatieve auditoraatsverslag, waarin de vernietiging van het besluit werd voorgesteld omdat Europese regelgeving niet zou zijn nageleefd. Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck: “De stadiondossiers toonden zich al jaren een zinkend schip maar het arrest van de Raad van State heeft er nu voor gezorgd dat dit schip definitief gezonken is en een wel zeer zure nasmaak krijgt omdat dit klaarblijkelijk door een eigen procedurefout van de Vlaamse Regering veroorzaakt is.”

Korte historie: In december 2009 besliste de Vlaamse Regering om het stadiondossier van Germinal-Beerschot-Antwerpen (kortweg GBA), ingediend op basis van de projectoproep m.b.t. de modernisering van de voetbalstadions, onontvankelijk te verklaren omwille van het gebrek aan een akkoord van de lokale overheid (lees: stad Antwerpen). Germinal Beerschot liet het hier echter niet bij en leidde een procedure in voor de Raad van State. Het is nu n.a.v. deze procedure dat de Raad van State het besluit van de Vlaamse Regering vernietigd heeft. Ulla Werbrouck: “De stadiondossiers zijn steeds een zeer moeilijk en delicaat verhaal geweest zeker specifiek wat betreft Antwerpen. Het is dan ook zo dat we sinds het begin van de legislatuur geen enkel stadiondossier, exclusief Gent, enige vooruitgang hebben zien boeken. De plannen van de initiatiefnemers wijzigden regelmatig waardoor ook de beslissing van de Vlaamse Regering uit het begin van de legislatuur achterhaald was. Minister Muyters vond het echter niet opportuun om orde op zaken te stellen en benadrukte het openstaande engagement van de Vlaamse overheid zolang de initiatiefnemers zich ook bij hun engagementen hielden.”

Alsof de zeer trage gang van zaken in de stadiondossiers al niet tot voldoende ergernis leidde, vernietigde de Raad van State nu als klap op de vuurpijl ook nog eens de beslissing van de Vlaamse Regering van 11 december 2009 m.b.t. de stadiondossiers. De Raad van State verklaart de beslissing nietig op basis van een procedurefout van de Vlaamse overheid. De minister verklaarde vandaag dat dit arrest de mogelijkheid biedt om een nieuw voorstel voor te leggen aan de Vlaamse Regering. Ulla Werbrouck: “Ik betreur natuurlijk de gang van zaken. Gedane zaken nemen geen keer, maar het is wel frappant dat de beslissing door de Raad van State vernietigd wordt omwille van een eigen procedurefout. Het is de verantwoordelijkheid van de Vlaamse Regering om de juiste procedures in acht te namen, ook naar Europa toe.”

“In meer dan vier jaar hebben we weinig concrete vooruitgang gemerkt in het moderingseringsproces van onze voetbalstadions en het huidige arrest van de Raad van State maakt natuurlijk dat een modernisering van onze Vlaamse stadions op korte termijn helemaal irreëel lijkt. De Vlaamse minister van Sport Philippe Muyters zal zijn huiswerk opnieuw moeten maken evenals geïnteresseerde clubs. De minister moet op korte termijn daadkrachtige maatregelen nemen om dit gezonken schip terug aan het oppervlak te brengen want het begint het er nu wel echt naar uit te zien dat het praktisch onmogelijk is om de stadiondossiers nog tegen eind 2016, begin 2017 te realiseren zoals vooropgesteld werd in 2009. Dat dit dan nog eens veroorzaakt wordt door het eigen falen, maakt dat de pil nog meer bitter smaakt. Want ondertussen bouwt men in het buitenland rustig verder aan stadions en gaat men vooruit, terwijl we in Vlaanderen terug een stap achteruit gezet hebben.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten