Nieuws...

donderdag 5 december 2013

Kostprijs voorbereiding Masterplan Vlaamse Baaien: € 3.660.807Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits deelde op dinsdag 26 november 2013 mee dat het technisch perfect haalbaar is om eilanden aan te leggen voor onze kust. Dit blijkt uit onderzoek in het kader van het project Vlaamse Baaien. In het kader van dit project gaf de Vlaamse overheid reeds € 3.660.807 uit aan uitgevoerde of lopende onderzoeken en werken. Verwacht wordt dat de kosten verder zullen oplopen tot ca. 4,5 mio euro. Daarnaast is van de in 2010 aangekondigde stichting Ecorise nog steeds geen sprake. Ulla Werbrouck: “Het is goed dat het onderzoek aanstipt welke maatregelen technisch haalbaar én nuttig zijn en dus de moeite lonen om verder te bekijken. Heel opmerkelijk is wel dat de stichting Ecorise, die in 2010 met veel poeha aangekondigd werd, anno 2013 nog steeds niet opgericht werd, laat staan dat ze enige activiteit ontplooit.”

In 2009 stelde de baggersector een concept van invulling van de visie ‘Vlaamse Baaien’ voor. In het kader van dat plan zou 6.000 hectare aan ‘eilanden’ voor onze kust aangelegd worden. Het plan voorziet 11 projecten[1] die in verschillende fasen verlopen en het project geeft een toekomstvisie op de mogelijke ontwikkeling van de Vlaamse kuststrook tussen nu en 2100. Meer concreet bestaat het project uit drie pakketten: (1) het Masterplan Kustveiligheid, (2) de ontwikkeling van een Masterplan Vlaamse Baaien tegen 2014 en (3) het opzetten van een innovatief onderzoekstraject, Ecorise, binnen een samenwerkingsplatform tussen de Vlaamse overheid en de private sector.

Om een Masterplan Vlaamse Baaien te bekomen, waren 13 studies lopende waarin de 10 deelprojecten/-concepten bestudeerd werden op hun (technische) haalbaarheid en hun meerwaarde voor veiligheid, natuurlijkheid, economische ontwikkeling, ontwikkeling van duurzame energie en ook voor aantrekkelijkheid van de kustzone en achterliggende regio. Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck stelde daarom een vraag (nr. 97 van 18 oktober 2013) aan Vlaamse minister van Openbare Werken Hilde Crevits over de gemaakte kosten inzake voorbereiding en onderzoek in functie van de ontwikkeling van het Masterplan Vlaams Baaien.

Uit het antwoord blijkt dat reeds € 3.660.807 uitgegeven werd aan uitgevoerde of lopende onderzoeken en werken, waarvan:

- € 1.787.341 aan het proefproject ‘vooroeversuppleties’

- € 957.466 aan de oprichting en exploitatie van Meetnet Vlaamse Kust

- € 496.000 voor wetenschappelijke bijstand kustmorfologie

- € 300.000 voor de ontwikkeling wiskundig model voor de Noordzee en de Schelde

- € 120.000 bijdragen aan het studietraject Metropolitaan Kustlandschap 2100

Ulla Werbrouck: “In de periode 2010-2013 werd door de Vlaamse overheid ruim 3,66 mio euro uitgegeven aan voorbereidende kosten i.f.v. het Masterplan Vlaamse Baaien. Bovendien verwacht de minister dat deze kostprijs nog zal oplopen tot € 4.446.807, onder impuls van het meetnet Vlaamse Kust.”

Heel opmerkelijk is wel dat de minister van Openbare Werken Hilde Crevits in haar antwoord duidt dat het onderzoekplatform nog steeds niet gerealiseerd werd. Dit platform, Ecorise, werd in 2010 nochtans met de nodige bombarie aangekondigd door de minister en de baggeraars. Dit forum diende de in Vlaanderen beschikbare kennis op vlak van baggerwerken en waterbouwkunde te bundelen evenals onderzoek te verrichten naar het creatief en innovatief aanwenden van baggerspecie. Ulla Werbrouck: “Ruim vier jaar nadat de oprichting van Ecorise aangekondigd werd, blijkt dat het nog steeds niet gelukt is om deze samenwerking in de praktijk te realiseren. Het bundelen van de beschikbare kennis in Vlaanderen zou het mogelijk maken om vernieuwend wetenschappelijk onderzoek te verrichten en concrete innovatieve projecten te ontwikkelen die onze kust weerbaarder maken tegen overstromingen en tegelijkertijd toeristisch aantrekkelijker maken. Bovendien zou de nieuw verworven kennis kunnen worden geëxporteerd waardoor de faam van Vlaamse waterbouwsector nog verder zou kunnen worden versterkt.”


[1] (0) Kustbescherming door ophoging Vlaamse Banken (Masterplan Kustveiligheid); (1) Eilanden voor de Vlaamse Kust; (2) Haven van Zeebrugge; (3) Strand Knokke-Heist/Zwin; (4) Jachthaven Blankenberge; (5) Mariene residentie Blankenberge-Zeebrugge/Strand aan lagune; (6) Haven van Oostende; (7) Nieuwpoort: Europees zeil- en watersportcentrum; (8) Multifunctioneel eiland; (9) Infrastructuur voor mariene energiewinning en (10) Westerscheldemonding: zoeken naar mogelijkheden voor een betere nautische toegankelijkheid van de Scheldehavens en een bevordering van de veiligheid tegen overstroming en van de natuurlijkheid in de Westerschelde. Het Masterplan Kustveiligheid is deelproject 0 en ligt aan de basis voor de andere deelprojecten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten