Nieuws...

woensdag 30 januari 2013

Dopinggebruik in fitnesscentra - geen verrassing voor Ulla Werbrouck (Belga, 30/01/2013)

Brussel - Vlaams parlementslid en Olympisch kampioene Ulla Werbrouck (LDD) is niet verrast over de cijfers van de Dopinglijn over het hoge gebruik in fitnesscentra. De laatste jaren was het aantal dopinggevallen steeds verontrustend hoog en ten opzichte van 2011 was er vorig jaar zelfs nog een stijging.
"Dat de cijfers voor de fitnesscentra (28,6% 'positief') verontrustend hoog liggen vormt allerminst een verrassing. Dat is namelijk de laatste jaren altijd al het geval geweest. Ten opzichte van 2011 is het percentage zelfs nog sterk gestegen. In 2011 lag het percentage op 19,8%. In 2010 lag het percentage op 25,6%", aldus Werbrouck.

Ondanks de verbeterde samenwerking tussen de NADO Vlaanderen, politie en justitie, en een aantal initiatieven van de sector zelf, blijkt het dopinggebruik in de fitnesssector nog steeds schering en inslag te zijn, stelt ze vast. "Ik verwacht van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters dat deze samenwerking met politie en justitie verder geïntensifieerd wordt", aldus de LDD-politica. Ze roept hem ook op "om zo snel mogelijk een aantal concrete acties ten aanzien van de fitnesssector in de praktijk uit te rollen. De actuele cijfers tonen aan dat hier dringend nood aan is".

AHO/(KNS)/

dinsdag 29 januari 2013

Milieuvergunning 'De Merel' is al verstrengd (Het Laatste Nieuws, 29/01/2013)

In tegenstelling tot andere zwembaden in Vlaanderen is 'De Merel' voortaan verplicht om de luchtkwaliteit op gezette tijdstippen te controleren. Die maatregel is door Volksgezondheid toegevoegd aan de milieuvergunning van het zwembad. Dat bleek vorige week uit het antwoord van minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) op een parlementaire vraag van ex-judoka Ulla Werbrouck (LDD) over 'De Merel'. "Op dit ogenblik zijn zwembaden niet verplicht de luchtkwaliteit te laten analyseren voor trichlooramine. De controle van trichlooramine in de binnenlucht van zwembaden werd ondertussen wel opgenomen in de ontwerpversie van de VLAREM-wijzigingen 2012", aldus Vandeurzen. "In afwachting van de goedkeuring en publicatie van het wijzigingsbesluit, en gegeven de specifieke problematiek in het zwembad, werd deze verplichting op voorstel van Volksgezondheid wel al toegevoegd aan de milieuvergunning van het zwembad." Werbrouck hoopt dat de nieuwe VLAREM-normen er snel zullen zijn. "Het is goed dat Volksgezondheid het analyseren van de luchtkwaliteit in 'De Merel' nu al verplicht heeft opgelegd", zegt ze. "Hopelijk worden de andere Vlaamse zwembaden ook snel verplicht om luchtkwaliteit te meten. Een aantal longspecialisten heeft al meermaals het belang daarvan in de verf gezet." (SSB)

Lees het bijbehorend algemeen artikel over zwembad 'De Merel' in Het Laatste Nieuws, editie Limburg, p. 21.


Steven Swinnen
29 januari 2013
Het Laatste Nieuws
Limburg

maandag 28 januari 2013

"Zelfmoordlijn bereikt vooral mensen in acute suïcidale crisis" (Belga, d.d. 28/01/2013)


BRUSSEL - De Zelfmoordlijn, die uitgebaat wordt door het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ), bereikt vooral mensen die in een acute suïcidale crisis zitten. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen op een schriftelijke vraag van Ulla Werbrouck (LDD). 

Zowel het aantal telefonische oproepen, het aantal chatgesprekken als het aantal bezoekers van de website zat in 2011 in stijgende lijn. In 2011 ontving de Zelfmoordlijn 8.331 telefonische oproepen (8.181 in 2010) waarbij 71,6 procent van de bellers met persoonlijke problemen kampte en 28,4 procent voor derden belde. Er werden ook 931 chatgesprekken gevoerd (921 in 2010), waarvan 93,4 procent over eigen problemen. Bij 2,1 procent van de telefoongesprekken was het zelfdodingsproces aan de gang (2,2 pct bij chatgesprekken), bij 19,4 procent was er een uitgewerkt plan/dreiging (31,9 pct bij chats), bij 25,9 procent een zelfdodingswens (25,2 pct bij chats) en bij 40,4 procent waren er zelfdodingsgedachten (36,2 pct bij chats). 61.222 unieke personen bezochten in 2011 de site van de Zelfmoordlijn (60.887 in 2010).

Belga
GEJ

vrijdag 18 januari 2013

Vrijwillige of verplichte sportmedische keuring?

Vandaag lanceerde de vereniging van Sport- en Keuringsartsen (SKA) het uniform keuringsprotocol voor amateursporters. Om verantwoord te sporten, raden ze kinderen vanaf hun zesde aan om een keuring te ondergaan. Vanaf hun veertiende komt daar om de vier jaar ook een ECG bij, om te zoeken naar hartproblemen. Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck (LDD) is tevreden dat het uniform keuringsprotocol eindelijk gefinaliseerd werd en hoopt dat het op zeer korte termijn in de praktijk uitgerold zal worden. De belangrijkste vraag is echter: Hoe moet het nu verder?

Werbrouck pleit voor verplichte sportmedische keuring van jonge sporters (Belga, 18/01/2013)

BRUSSEL - Vlaams parlementslid Ulla Werbrouck (LDD) dringt er  bij Vlaams minister van Sport Philippe Muyters op aan om het  keuringsprotocol dat is uitgewerkt door de vereniging van Sport- en Keuringsartsen (SKA) te verplichten. Zelf pleit Werbrouck al langer voor  een verplichte sportmedische keuring van jonge sporters. "Als Muyters die keuring niet wil verplichten, dan moeten de sportfederaties zelf hun verantwoordelijkheid opnemen", meent Werbrouck.

vrijdag 11 januari 2013

Bloso werkt omheining langs Boortmeerbeek af (Het Laatste Nieuws, p. 18)

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) overweegt om een deel van de buitenomheining langs de Trianonlaan af te werken. Voorts wordt onderzocht welke natuurlijke afscheiding natuurgevoelige gebieden moet beschermen. Vermoedelijk komt daar ook een gracht.

Naar aanleiding van de plannen om het Blosodomein te omheinen, stelde parlementslid Ulla Werbrouck (LDD) minister Muyters de vraag of en wanneer die omheining er zal komen. "Afgelopen zomer bewees de plaatselijke omheining haar nut, want er waren geen noemenswaardige problemen", zegt de minister. "Alhoewel ik blij ben met het in 2012 bekomen positieve resultaat, wens ik dit resultaat evenwel af te wegen over een langere periode dan één jaar. De inspanningen moeten de eerstvolgende jaren verdergezet, geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden. Dit jaar zal die omheining er dus nog niet komen."

Natuurgevoelig
Wel wil de minister de buitenomheining langs de Trianonlaan dit jaar verder afwerken. Daarnaast zal onderzocht worden hoe men het meest natuurgevoelige gedeelte van het domein kan afschermen. Vermoedelijk zal men kiezen voor een combinatie tussen een natuurlijke afscheiding en een gracht. Die werken zullen nog niet voor dit jaar zijn omdat de werken complex zijn en er eerst overlegd moet worden met de andere partners. (RDK)

© 2013 De Persgroep Publishing

woensdag 9 januari 2013

Minister Vandeurzen vraagt Brugada om zich te conformeren aan de Vlaamse regelgeving.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck stelde vandaag een actuele vraag aan Vlaams minister van Volksgezondheid over de aangekondigde hartscreening van Pedro Brugada. Minister Vandeurzen deed hierbij een oproep aan dokter Brugada om zich te conformeren aan de geldende Vlaamse regelgeving t.b.v. het voeren van een bevolkingsonderzoek. “Juridisch gezien lijkt dit logisch desondanks dat er sprake is van een privaat initiatief dat gefinancierd wordt met private middelen. Hopelijk gaat Pedro Brugada op de uitnodiging in en ontvang hij snel de toestemming. Brugada is namelijk met een concreet screeningsproject gekomen, waar de Vlaamse overheid, en meer specifiek Vlaams minister van Sport Philippe Muyters, dit sinds 2009 nalaat om te doen”, stelt Ulla Werbrouck.