Nieuws...

maandag 24 juni 2013

Eenloket Topsport: één is nochtans niet één plus één


Na de desastreuze Olympische Spelen van 2008 in Peking kondigde de voormalige Vlaamse minister van Sport Bert Anciaux in 2009 aan dat hij een Vlaams huis voor de Topsport in het leven wou roepen. Dit huis zou alle topsportexpertise in de Vlaamse topsport verzamelen en onder de leiding komen van de toenmalige topsportmanager dhr. Van Aken. Met dit voorstel wou de toenmalige minister van Sport de versnippering van topsportmiddelen en –initiatieven tegengaan. Zijn toenmalige kartelpartners, Open VLD en CD&V, traden echter op als moedwillige sluipmoordenaars zodat dit voorstel een stille dood stierf.

donderdag 20 juni 2013

"Topsportbeleid nog steeds te versnipperd"


BRUSSEL 20/06 (BELGA) = Het Vlaamse topsportbeleid is nog steeds versnipperd tussen Bloso en het departement van bevoegd minister Philippe Muyters. Dat was donderdag te horen bij de oppositie in de commissie Sport van het Vlaams parlement, die daarmee afscheidnemend Bloso-topvrouw Carla Galle bijtrad. Volgens Ulla Werbrouck (LDD) staat de splitsing van de financiering de ontplooiing van onze topsporters in de weg. 

donderdag 6 juni 2013

Raad van State stuurt stadiondossiers helemaal terug naar af


De Raad van State heeft op 28 mei 2013 de beslissing van de Vlaamse Regering omtrent de stadiondossiers vernietigd. De Raad van State sprak de vernietiging uit op basis van een procedurefout van de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering is vergeten om een verzoek tot voortzetting van de procedure in te dienen na het negatieve auditoraatsverslag, waarin de vernietiging van het besluit werd voorgesteld omdat Europese regelgeving niet zou zijn nageleefd. Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck: “De stadiondossiers toonden zich al jaren een zinkend schip maar het arrest van de Raad van State heeft er nu voor gezorgd dat dit schip definitief gezonken is en een wel zeer zure nasmaak krijgt omdat dit klaarblijkelijk door een eigen procedurefout van de Vlaamse Regering veroorzaakt is.”

maandag 3 juni 2013

Red de motorcross.Red de motorcross. Dat is de perfecte samenvatting van het scherpe en kritische betoog dat voormalig wereldkampioen motorcross Stefan Everts gisteren hield in De Zevende Dag. “Het is nu geen vijf voor twaalf maar reeds vijf na twaalf voor de motorcross in Vlaanderen. Er worden steeds meer omlopen gesloten, maar er komen geen enkele bij en ik voel weinig steun vanuit de politiek hiervoor," aldus Stefan Everts. De motorcross, een sport waarin Belgen en Vlamingen voorheen zo succesvol waren – 52 wereldtitels in periode ’58 – ’08 –, is momenteel meer dood dan levend door een gebrek aan rolmodellen, een gebrek aan jeugdige instroom en vooral een gebrek aan permanente, gereglementeerde oefenterreinen.