Nieuws...

maandag 29 april 2013

Ruim 1,6 mio euro uitgegeven aan sportmedische keuringDe Vlaamse minister van Sport Philippe Muyters gaf in de periode 2007 – 2012 € 1.640.134,99 uit in functie van de sportmedische keuring van getalenteerde sporters binnen een erkend Vlaams keuringscentrum. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck in een antwoord op een parlementaire vraag. Ulla Werbrouck: “Het is goed dat de Vlaamse overheid getalenteerde sporters aanspoort om zich sportmedisch te laten keuren. Echter weten we niet of alle als ‘getalenteerde sporter’ gelabelde sporters zich ook daadwerkelijk sportmedisch laten keuren.” 

vrijdag 26 april 2013

Meldpunt voor geweld en misbruik onvoldoende bekend in sportsector


BRUSSEL 25/04 (BELGA) = Van de 2.954 oproepen die het meldpunt 1712 in het eerste werkjaar ontving, kwamen er maar 7 uit de sportsector. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Welzijn Jo Vandeurzen op een schriftelijke vraag van LDD-parlementslid Ulla Werbrouck. Minister Vandeurzen erkent dat de sportsector moeilijk bereikt wordt. Uit de cijfers blijkt voorts dat er ook weinig tot geen jongeren naar het meldpunt bellen. 

Het meldpunt voor misbruik, geweld en kindermishandeling kreeg in zijn eerste werkjaar bijna 3.000 oproepen. Dat er slechts 7 oproepen uit de sportsector kwamen, doet bij Ulla Werbrouck de wenkbrauwen fronsen. "Voor een sector waar er toch vaak een persoonlijk en nauw contact is met de coach en waar fysiek contact tussen de sporters een algemeen gegeven is, is dit toch een opmerkelijk laag aantal", zo stelt de ex-judoka.

dinsdag 23 april 2013

Fonds medisch verantwoorde sportbeoefening inde 280.000 euro


In de periode 2008 – 2013 werd 280.585,02 euro geïnd in het begrotingsfonds medisch verantwoorde sportbeoefening. Dit antwoordde Vlaams minister van Sport Philippe Muyters op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck. Ulla Werbrouck: “Dat het fonds gespijsd wordt, is belangrijk voor de Vlaamse dopingbestrijding. De middelen vanuit dit fonds kunnen namelijk o.a. aangewend worden voor het organiseren van dopingcontroles en het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek.”

maandag 1 april 2013

Vlaanderen zag nog geen cent EK zwemmen terug

Meer dan een jaar nadat het EK zwemmen in het Sportpaleis in Antwerpen afgelast werd omwille van financiële problemen zag Vlaanderen nog geen cent terug van het voorschot dat de Vlaamse Regering uitbetaalde voor de organisatie van het EK zwemmen. Dit antwoordde Vlaams minister van Sport Philippe Muyters op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck. Ulla Werbrouck: Vlaanderen zag met andere woorden nog geen cent terug van het voorschot van € 100.000. De vraag is zelfs of Vlaanderen dit geld nog ooit zal terugzien.”

Even recapituleren: Het EK zwemmen 2012 moest in de zomer plaatsvinden in het Antwerpse Sportpaleis. Half februari raakte echter bekend dat de organisatie financiële problemen had. Een paar weken later volgde het officiële bericht dat het EK omwille van de financiële problemen niet zou plaatsvinden in de Scheldestad maar in Hongarije, met name in Debrecen.