Nieuws...

donderdag 24 oktober 2013

Minister gaat zelf nieuwe motorcrosscircuits aanduiden


Brussel - Minister voor Sport Philippe Muyters (N-VA) zal zelf met een plan voor extra motorcrosscircuits op de proppen komen. De minister had de provincies gevraagd om nieuwe circuits voor te stellen, maar dat draaide op niets uit. Geen enkele provincie schoof nieuwe circuits naar voor. Dat heeft Muyters gisteren in het Vlaams parlement geantwoord op een vraag van Ulla Werbrouck (LDD).

In 1990 waren er nog 103 permanente motorcrosscircuits in Vlaanderen, nu zijn er dat nog vier: twee in Limburg en twee in Antwerpen. Om de teloorgang van de sport te verhinderen, had minister Muyters beloofd om werk te maken van nieuwe circuits.


Lokaal draagvlak

Om zoveel mogelijk lokaal draagvlak te creëren, wilde hij dat doen in onderling overleg met de provincies. Die stelden alle vijf een voorstel op, waarna Muyters normaal gezien in september met een totaalplan naar buiten zou komen. Maar het overleg draaide op niets uit. Geen enkele provincie schoof uit eigen beweging nieuwe circuits naar voor. Om uit de impasse te geraken wil Muyters nu zelf een plan opstellen om een aantal nieuwe circuits te creëren. In totaal zou Vlaanderen in de toekomst dan minimaal 12 en maximaal 15 circuits moeten tellen. "Ik zal een voorstel voor het aanpakken van de motorcross zo snel mogelijk voorleggen aan de Vlaamse Regering. Het is de bedoeling dat wij nu zullen bepalen waar er al dan niet iets komt", aldus Muyters. De minister wil nog niet zeggen wanneer hij dat plan klaar denkt te hebben. 

TvD
© 2013 Concentra

Geen opmerkingen:

Een reactie posten