Nieuws...

vrijdag 15 maart 2013

Commissie Sport stemt resolutie i.f.v. het vermijden van sportdoden weg

Na 3,5 jaar boog de Commissie Sport van het Vlaams Parlement zich gisteren over het voorstel van resolutie van Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck over het vermijden van sportdoden. Het voorstel werd na een grondige toelichting echter weggestemd door de meerderheid. ‘Het recente actieplan Gezond Sporten speelt in op deze problematiek’, aldus de meerderheid. Ulla Werbrouck vindt het wegstemmen van haar voorstel van resolutie een echte gemiste kans. Ulla Werbrouck: “Het actieplan Gezond Sporten bevat inderdaad een aantal goede initiatieven maar m.b.t. de sportmedische keuring is het plan gewoonweg niet dwingend genoeg.”

In november 2009 diende Ulla Werbrouck een voorstel van resolutie in voor een preventiebeleid in functie van het vermijden van sportdoden. In die periode vielen er namelijk een aantal sportdoden en ook in de jaren daarop vielen er periodiek een aantal sportdoden te betreuren. Ulla Werbrouck: “Elk jaar worden we in de media geconfronteerd met een heel aantal gevallen van plotse sportdoden. Een exact cijfer hierop plakken is niet meteen mogelijk. De Vereniging van Sport- en Keuringsartsen spreekt van een incidentie van 3 op 100.000 sporters. Op basis van circa 3 milj. sportende Vlamingen zou dit kunnen betekenen dat er jaarlijks spijtig genoeg circa 90 Vlaamse sportdoden vallen.”

Reden genoeg voor Ulla Werbrouck om een voorstel van resolutie in te dienen om deze problematiek te vatten. In het voorstel van resolutie zet Ulla Werbrouck in op twee grote basispunten. Enerzijds een verplichte sportmedische keuring voor jonge sporters tussen 6 en 18-jaar aangesloten bij een erkende en gesubsidieerde Vlaamse sportfederatie. Anderzijds is het belangrijk dat de Vlaamse Regering werk maakt van doorgedreven sensibilisatie- en communicatie-initiatieven in functie van de problematiek van de sportdoden. Ulla Werbrouck: “Normeringen en verplichtingen moeten zoveel mogelijk vermeden worden, maar kinderen en jongeren moeten we trachten te beschermen tegen mogelijke gevaren. Daarom dat ik een verplichte sportmedische keuring voor jongeren wel gerechtvaardigd vind. Bovendien bestaat hiervoor ook een draagvlak in de maatschappij. Volwassenen moeten echter zelf beslissen of ze een sportmedische keuring nuttig en zinvol vinden.”

Hoewel de meerderheid zich wilt inschrijven in een beleid dat het gezond sporten ondersteunt, vond de meerderheid het niet opportuun om het voorstel van resolutie te ondersteunen. ‘Het recente actieplan Gezond Sporten speelt in op deze problematiek’, aldus de meerderheid. Ulla Werbrouck: “Het is inderdaad zo dat het actieplan Gezond Sporten in een aantal facetten goede punten bevat. Zo werd er een nieuwe richtlijn voor het sportmedisch onderzoek ontwikkeld en zo zal het onderzoeksapparaat uitgebreid worden zodat sport- en keuringsartsen die nieuwe richtlijn kunnen toepassen en later ook een aantal huisartsen. Maar wat betreft het opleggen van een sportmedische keuring blijft de minister zijn eigen verantwoordelijkheid afschuiven naar de Vlaamse sportfederaties. Daarom vind ik dat mijn voorstel van resolutie perfect complementair kon zijn met het actieplan Gezond Sporten omdat het inspeelt op een aantal knelpunten, een aantal onvolmaaktheden van het actieplan Gezond Sporten.”

Ulla Werbrouck maakt een slotsom: “Het wegstemmen van mijn voorstel van resolutie is een gemiste kans om eindelijk echt iets te doen aan de problematiek van de sportdoden. De minister van Sport heeft een prachtige tool, een prachtig hulpmiddel laten ontwikkelen: de nieuwe Vlaamse richtlijn voor Sportmedisch onderzoek die voor elke sport en voor elke leeftijd bepaald welke onderzoeken noodzakelijk zijn. Maar wat doen we? We doen er niks mee. Sport-, keurings- en huisartsen zullen ermee kunnen werken, maar het onderzoek blijft vrijblijvend zodat de sporters nog steeds op eigen initiatief een sportmedisch onderzoek moeten ondergaan. Ik ben er niet van overtuigd dat voldoende sportende kinderen en jongeren die stap op vrijwillige basis zullen zetten. We zullen nooit alle gevallen van plotse sportdoden kunnen uitsluiten, maar zonder een verplichte sportmedische keuring zullen er wel meer plotse sportdoden vallen dan noodzakelijk.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten