Nieuws...

woensdag 13 april 2011

maandag 7 maart 2011

‘Start nu de discussie omtrent het verlenen van topsportsubsidies op!’

Gisteren stonden in de commissie Sport twee vragen van Ulla Werbrouck geagendeerd die in feite alle twee een gelijkaardige problematiek aankaarten, namelijk het feit dat er een grote discrepantie bestaat tussen de echte noodzaak van ondersteuning in de topsportwereld en de eigenlijke verlening van de subsidies door de Vlaamse Overheid. Minister Muyters gaf echter aan dat zeker inzake het verlenen van subsidies voor topsporters pas na 2012 een nieuw overleg gestart zal worden.
__________________________________________________________________________________

Ulla Werbrouck, Vlaams volksvertegenwoordiger LDD: “Ten eerste wordt ondersteuning voor een topsporter nu verleent op basis van de zogenaamde topsporttakkenlijst. Hierdoor komen, op een aantal uitzonderingen na, enkele deze sporten in aanmerking voor ondersteuning door de Vlaamse overheid waardoor een heel aantal echte topsporters buiten de boot vallen. Ten tweede verleent de overheid subsidies aan topsportevenementen. Hierbij valt op dat een aantal evenementen deze subsidies in feite niet nodig hebben omdat ze zelfbedruipende organisaties zijn. Maar aan de andere kant constateren we wel dat deze subsidies benut zouden moeten worden voor medische begeleiding, training en vorming van jonge, talentvolle sporters. Maar door het wetgevend kader kan dit niet.”

Gisteren in de commissie Sport gaf minister Muyters aan dat de resultaten van de Olympische Spelen van 2012 afgewacht moeten worden alvorens te spreken over een verandering in het beleid. Ulla Werbrouck kan hier geen vrede mee nemen.

“Het is natuurlijk zo dat één jaar voor de Olympische Spelen men het beleid niet kan omgooien, bovendien sta ik ook achter het algemeen kader. Ik pleit er alleen voor om nu al de discussie op te starten samen met bv. de Taskforce Topsport en niet te wachten tot na de Olympische Spelen van 2012. Vooraleer we dan wijzigingen in het beleid doorgevoerd hebben is het 2014 en zijn we weer 2 jaar voor de volgende Olympische Spelen. Mijn grootste bekommernis is dat onze topsporters prestaties kunnen leveren en indien we nu reeds de discussie voeren, kunnen we eindelijk eens een stap voor zijn. Niet alles moet reeds tot in de puntjes vastliggen, maar we kunnen reeds starten met de algemene krijtlijnen uit te zetten, waarbij ik zal pleiten voor een meer prestatiegerelateerde subsidiering,” stelt Ulla Werbrouck.

In het kader van het verlenen van subsidies aan topsportevenementen gaf minister Muyters aan dat de eerste draft voor een vernieuwend referentiekader klaar is, maar nog verder geëvalueerd moet worden door de Taskforce Topsport. Waarna er nu een praktijktoets zal volgen om te kijken waar er verfijnd kan worden. Ulla Werbrouck: “Een strenger referentiekader was en is een absolute noodzaak, zodat enkel de echte topsportevenementen het label ‘Topsport’ ontvangen. Dit kunnen we enkel ondersteunen, ik kijk dan ook reikhalzend uit naar de praktijktoets.” Wat wel opmerkelijk is als je de lijst met gesubsidieerde topsportevenementen bekijkt, is dat een aantal evenementen bv. een veldrit, zeer hoge subsidies voor de organisatie ervan ontvangen terwijl de organisatie ervan zelfbedruipend is. “Een veldrit is een topsportevenement, zonder twijfel, maar de organisatie ervan is zelfbedruipend. Mijn angst ligt in het feit dat de hoge subsidies worden aangewend om hoge startgelden voor de veldrijders te betalen. Ik ijver eerder om deze subsidies lager te houden en de uitgespaarde subsidies aan te wenden voor de begeleiding, vorming en training van jonge, talentvolle veldrijders. Want hier zien we wel de behoefte aan ondersteuning. Het probleem is echter dat het wetgevend kader ons dit niet toelaat,” zo besluit Ulla Werbrouck.

maandag 21 februari 2011

Brugge loopt

maandag 14 februari 2011

Met Ulla aan de aftrap...

Zondag 13 februari was er de eerste editie van 'Met Ulla aan de aftrap' waarbij Vlaams volksvertegenwoordiger (LDD) en olympisch kampioene Ulla Werbrouck een bal schonk voor de match S.K. Elverdinge tegen Nieuwpoort.


LDD Oostende was op de uitnodiging van LDD Ieper ingegaan om te komen supporteren en werd vertegenwoordigd door enkele van haar bestuursleden. Samen met een talrijk opgekomen publiek konden ze genieten van een mooie voetbalwedstrijd en dit in het gezelschap van niemand minder dan Ulla Werbrouck.

woensdag 26 januari 2011

‘Met Ulla aan de aftrap’

Wat?
Een sportief en ludiek evenement. Ulla Werbrouck zal de aftrap geven van de wedstrijd S.K. Elverdingen tegen SV Nieuwpoort. Een uniek evenement. Hierover zal in Elverdinge nog veel nagepraat worden. Want niet alleen Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck (foto links) maar ook het bestuur van LDD Ieper en heel wat LDD leden/sympathisanten zullen aanwezig zijn. Voor- en nadien komen we samen voor een babbel en een borrel in café 't Gemeentehuis.

Kim Van de Weghe, Roos Devriendt, Luc Vanmassenhove en Rudy Blomme hebben hun aanwezigheid al bevestigd en zullen LDD Oostende vertegenwoordigen.

Waar?
In Elverdinge, een kleine deelgemeente van Ieper.
Adres S.K. Elverdinge: Vlamertingestraat 34 te Elverdinge
Adres van café 't Gemeentehuis: Sint-Livinusstraat 1 te Elverdinge.

Wanneer?
Op zondag 13 februari 2011 vanaf 12u.

Dwang en geweld zijn niet sociaal


In het Radio 1-programma "De Ochtend" van 24 januari 2011 werd Open VLD-voorzitter Alexander De Croo geïnterviewd over de regeringsonderhandelingen en de betoging van Felix De Clercq. Op het einde van het interview peilde de journalist naar een reactie over de naamswijziging van LDD, in het bijzonder naar zijn reactie op het woord 'libertair'.

"Libertair gaat uit van een minimale overheid en een maximale vrijheid. Dat is niet het standpunt van mijn partij. De Open VLD is een sociale partij." Blafte hij. Op z'n minst een opmerkelijke uitspraak.

Het liberalisme van de Open VLD is socialisme in kostuum.
Vooreerst valt op dat wij blijkbaar mogen optekenen dat de partij van de Vlaamse liberalen geen minimaal overheidsbeslag en minimale overheidsinterventie, noch de maximale vrijheid verdedigt. Bizar, maar we nemen er akte van. Deze bekentenis brengt bovenal verheldering. Verheldering over de raison d'être van Paars en de ongeziene betuttelingsdrang en regelneverij die daarmee gepaard ging. Het liberalisme van de open VLD is socialisme in kostuum. Vrijheidminnende individuen hebben er bijgevolg niks meer te zoeken.

Laten ons dat libertarisme onder de loep nemen. Inderdaad, het libertarisme verdedigt de maximale individuele vrijheid en een minimale overheid. Vrijheid is geen "gift" van een almachtige overheid. Libertariërs hebben echter méér vertrouwen in het menselijk kunnen en in het mens zijn dan de liberale leiders van de Open VLD:

"de mens is tot grootse verwezenlijkingen in staat, als hem ten minste die vrijheid wordt gegund."

Ten slotte impliceert De Croo dat een afwezigheid van overheidsdwang en - geweld een asociaal beleid genereert. Daar kunnen we toch enkele vraagtekens bijplaatsen. In hoeverre is een sociaal overheidsbeleid sociaal? Een overheid gebruikt dwang en geweld om een sociaal beleid op poten te zetten onder de premisse dat de mens impliciet geen sociaal wezen is en "solidariteit" dus artificieel moet worden georganiseerd. Verantwoordelijkheid en solidariteit worden dus genationaliseerd omdat men van mening is dat de mensen geen verantwoordelijke en solidaire wezens zijn, en dus een unicum in de natuur zijn. Dat is het mensbeeld waar het libertarisme zich tegen verzet. Libertarisme is niet asociaal. Het libertarisme stelt dat genationaliseerde verantwoordelijkheid en solidariteit de burgers asociaal en onverschillig maakt! Een burenruzie wordt al lang niet meer uitgepraat tussen beide buren aan de haag, maar in de gemeenteraad of in de rechtbank. We schreeuwen moord en brand wanneer we een verkleumde dakloze op onze stoep vinden, maar in plaats van hem binnen te halen en een warme koffie te geven klagen we waarom de overheid niets onderneemt. Dit gedrag is tekenend. Dit gedrag is het resultaat van genationaliseerde verantwoordelijkheid en solidariteit. De Vlaming is het verleerd om zelf initiatief te nemen of solidair te zijn. De overheid heeft de menselijke interactie, de SAMEN-leving volledig overwoekerd en uitgehold. De verzuring van de maatschappij en de verscherping van het maatschappelijk debat zijn daar eveneens het rechtstreeks gevolg van waardoor sociale investeringen al hun waarde verliezen. Wat is nog het NUT van stevige sociale netwerken, als het referentienetwerk de staat is?

Wie verantwoordelijkheid en solidariteit met dwang en geweld oplegt, is niet sociaal. Libertariërs strijden tegen elke vorm van dwang en geweld. Libertariërs staan voor een samenleving van verantwoordelijke en solidaire burgers, die zélf, als verantwoordelijke en volwassen burgers, solidariteit organiseren.

De overheid mag geen obstakel zijn tussen mens en maatschappij, verantwoordelijkheid en solidariteit. Maar moet voldoende vrijheid laten om via het opnemen van verantwoordelijkheid sociale netwerken en solidariteit te organiseren.

"LDD = ‘Libertair, Direct, Democratisch"


Voorzitter Lode Vereeck heeft op een druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie in het Brusselse 'Surf House' de nieuwe partijnaam bekend gemaakt. Lijst Dedecker heet vanaf nu 'LDD', wat staat voor 'Libertair, Direct, Democratisch'. De nieuwe baseline luidt: 'vrij en verantwoordelijk'. Vereeck kondigde ook aan dat zijn rol als voorzitter met een specifiek mandaat erop zit.

Lode Vereeck: "Libertair, Direct, Democratisch. Dat is in 3 woorden waarvoor LDD staat. Als libertaire partij brengen wij een optimistische boodschap van geloof in eigen kunnen, van een zo groot mogelijke individuele vrijheid en een zo klein mogelijke overheid. Direct staat voor de ongezouten aanpak; democratisch voor ons vertrouwen in referenda."

Vrijheid gaat wel hand in hand met het opnemen van verantwoordelijkheid voor de eigen daden en voor de medemensen. De baseline luidt dan ook: vrij én verantwoordelijk.

De naamswijziging is het voorlopige sluitstuk van het hervormingsproces dat de afgelopen 7 maanden werd uitgevoerd onder leiding van Lode Vereeck. Op 5 juli 2010 had het partijbestuur hem het mandaat gegeven om de partij beter te organiseren, het programma te actualiseren, en de naam te wijzigen. Sindsdien is het kader gecreëerd om de lokale afdelingen beter te ondersteunen en is de trimesteriële partijraad opgericht waar leden rechtstreeks worden betrokken bij de koers die de partij vaart. Op de partijraad van 18 december is het programma aangescherpt en koos LDD voor een rol als politieke testaankoop.

Lode Vereeck: "LDD heeft echte oplossingen voor de maatschappelijke problemen en politieke impasse. Maar onze boodschap is onvoldoende bekend, en onbekend is onbemind. Hoewel Rome niet op één dag is gebouwd, zijn de eerste resultaten van het inmiddels doorgevoerde hervormingsproces reeds zichtbaar en meer dan bemoedigend. Voor onze partij is het doorvoeren van de naamswijziging dan ook véél meer dan een cosmetische ingreep. Voor onze partij is het een nieuwe start!"

Op het einde van de toespraken heeft Lode Vereeck ook aangekondigd dat hij zijn taken als volbracht beschouwd. Hij geeft dinsdag zijn mandaat als voorzitter terug aan het partijbestuur. Vereeck wil zich weer volop toeleggen op het fractievoorzitterschap van LDD in het Vlaamse Parlement. Statutair voorzitter Jean-Marie Dedecker neemt de functie van partijvoorzitter terug over.

donderdag 13 januari 2011

Ulla Werbrouck over de ondersteuning van Vlaamse topsporttalenten

In de plenaire vergadering van 12 januari 2011 stelde Ulla Werbrouck een actuele vraag aan minister Muyters over de ondersteuning van Vlaamse topsporttalenten. "Minister, hoe is het nu eigenlijk mogelijk dat de topsportbelofte van 2010 geen kans krijgt, geen financiële ondersteuning kan krijgen om een echte topsporter te worden? Bent u bereid een aanpassing te doen en die topsportsubsidies te bespreken?"

"Minister, er zijn in Vlaanderen bepaalde mensen die topprestaties leveren, maar die uit de boot vallen. Het zijn mensen die Vlaanderen op de wereldkaart kunnen zetten. Ik vraag u daarom uitdrukkelijk om te bekijken of er een mogelijkheid is om tot een regeling te komen zodat die mensen hun topsportcarrière kunnen voortzetten."