Nieuws...

woensdag 6 maart 2013

Wanneer zal permanente ontsluiting orgelcollectie Ghysels eindelijk een feit zijn?

Het lijkt er niet op dat de orgelcollectie Ghysels, één van de meest prestigieuze orgelcollecties, in de nabije toekomst permanent kan ontsloten en opengesteld worden voor het publiek. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck (LDD) in een antwoord van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege. Ulla Werbrouck: “Onbegrijpelijk dat een collectie waarvan de aankoopprijs in 2007 610.000 euro bedroeg vandaag nog steeds niet te bezichtigen is voor het brede publiek.”

In 2007 werd de orgelcollectie Ghysels aangekocht door toenmalig Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux. De Ghyselverzameling is een belangrijk en tevens zeer gegeerd ensemble van muziekautomaten en mechanische orgels uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Door de aankoop van de collectie door de Vlaamse Regering bleef een unieke erfgoedcollectie in Vlaanderen. Ulla Werbrouck: “Bijna 6 jaar geleden kocht de Vlaamse Regering de prestigieuze collectie voor 610.000 euro. Een aanzienlijk bedrag, zelfs voor één van de meest toonaangevende collecties in de muziekhistorie. De bedoeling was dan ook dat de collectie in haar geheel bijeengehouden werd en permanent ontsloten zou worden voor het brede publiek.”

Maar net daar knelt het schoentje. De collectie is weliswaar in haar geheel bijeengehouden, maar in de periode 2008 – augustus 2010 werd de collectie bewaard in het Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) om begin september te verhuizen naar een depot van Katoen Natie in Kallo. De collectie werd zodoende sinds 2008 opgeslagen in een aantal depots. De orgels kunnen weliswaar bespeeld worden en op gezette tijden is het mogelijk om de tentoonstelling door een beperkt publiek te bezoeken, van een permanente ontsluiting is echter geen sprake. Ulla Werbrouck: “Bijna 6 jaar na de aankoop van de orgelcollectie is de permanente ontsluiting van de orgelcollectie nog steeds niet in zicht. Ondertussen heeft de Vlaamse overheid sinds 2008 al meer dan 130.000 euro gespendeerd enkel en alleen in functie van de bewaring van de orgelcollectie. Opgeteld met de kostprijs van de collectie betekent dit dat de orgelcollectie de Vlaamse belastingbetaler nu al bijna 750.000 euro gekost heeft zonder dat de collectie ook permanent bezocht kan worden door het brede, geïnteresseerde publiek.”

Op korte termijn ziet het er bovendien niet naar uit dat hierin verandering zal komen. Vlaams minister Joke Schauvliege stelde in 2011 nog dat ze ervan overtuigd bleef dat een permanente ontsluiting van de orgelcollectie binnen een museum mogelijk was en dat ze hoopte om binnen afzienbare tijd een voorstel te kunnen doen aan de Vlaamse Regering voor een meer permanente ontsluiting van de collectie. Ulla Werbrouck: “Ondertussen zijn we meer dan een jaar verder en de minister kon nog steeds geen voorstel doen aan de Vlaamse Regering m.b.t. een permanente ontsluiting. Bovendien antwoordde de minister nu recent dat tot nu toe geen museum bereid gevonden werd om deze collectie te huisvesten en te ontsluiten. Geen enkel museum heeft namelijk een aangepaste infrastructuur om deze gespecialiseerde collectie te beheren en open te stellen. Meer en meer lijkt het er dan ook op dat de Vlaamse Regering in 2007 een weliswaar prestigieuze en toonaangevende orgelcollectie aangekocht heeft, zonder dat er ooit doordacht nagedacht geweest is over de permanente ontsluiting ervan op korte termijn.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten