Nieuws...

vrijdag 23 november 2012

Geen 170 maar 250 whereaboutsplichtige Vlaamse atleten?

In het voorjaar van 2012 werd het nieuwe antidopingdecreet goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Per 14 november 2012 is dit nieuwe antidopingdecreet in werking getreden. Het decreet realiseerde een  aanpassing aan de eerder van kracht zijnde whereaboutsregeling.

De eerdere Vlaamse regelgeving inzake de whereabouts werd algemeen gepercipieerd als te breed en te streng. Er dienden dan ook veel teveel sporters te voldoen aan de volledige whereaboutsverplichtingen. Het nieuwe decreet, dat gebruikt maakt van een categoriale indeling van de sporttakken op basis van o.a. de dopinggevoeligheid, moest resulteren in een aanzienlijke daling van het aantal whereaboutsplichtige atleten.

dinsdag 13 november 2012

Pascal Smet hoopt op outing homoseksuele voetballers (HLN)

"Ik hoop dat net als in andere sporttakken de tijd voldoende rijp is dat ook homoseksuele voetballers zich gaan outen. Op professioneel topniveau deed tot nu toe geen enkele homoseksuele voetballer zijn coming-out." Dat stelt Vlaams minister Pascal Smet, onder meer bevoegd voor gelijke kansen, in antwoord op een schriftelijke vraag van Ulla Werbrouck (LDD).

vrijdag 9 november 2012

Ulla Werbrouck juicht initiatief van vierdeklasser Merksem toe

Vandaag maakte de Antwerpse vierdeklasser Merksem-Antwerpen-Noord bekend dat de club binnenkort zal starten met een verplichte medische screening en revalidatielessen vanaf 14 teneinde risicofactoren en hartafwijkingen. De vierdeklasser is daarmee één van de eerste voetbalclubs, samen met eerste klasse club Club Brugge, die concrete maatregelen neemt om de veiligheid en gezondheid van de aangesloten spelertjes te bevorderen. Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck steunt de vierdeklasser bij dit initiatief en hoopt dat nog andere voetbal- en andere sportclubs hun voorbeeld volgen. "De Vlaamse overheid zal geen initiatieven nemen om een gericht sportmedisch onderzoek te verplichten, maar wil het sportieve individu zelf verantwoordelijk stellen. Daarom is het belangrijk dat sportclubs zelf maatregelen nemen", stelt Ulla Werbrouck.

VUB-studie bevestigt de pijnpunten van het Vlaams topsportklimaat.

De drie Belgische medaillewinners van de OS '12 waarvan één Vlaamse: Evi Van Acker (l)
Op woensdag 7 november stelde professor De Bosscher haar onderzoek m.b.t. het Vlaams topsportklimaat voor. Hoewel het topsportklimaat duidelijk verbeterd is, is dit echter onvoldoende om internationaal sterk te presteren. De belangrijkste aandachtpunten zijn volgens het onderzoek meer voorzieningen en opleidingsmogelijkheden voor toptrainers in Vlaanderen en meer en betere trainings en wedstrijdfaciliteiten. Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck (LDD) ziet in het onderzoek dat de door haar aangehaalde knelpunten van het Vlaamse topsportbeleid bevestigd worden.

De voorgestelde studie van professor De Bosscher schetste een aantal trends in het Vlaamse topsportklimaat. “Er werd in de voorbije jaren opmerkelijk meer geïnvesteerd in het Vlaams topsportbeleid, maar hebben de topsporters ook meer succes behaald?”, vroeg de professor zich af. Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck is dit niet het geval. Ulla Werbrouck: “In de periode 2009 – 2012 zal er circa 80 mio euro geïnvesteerd zijn in de Vlaamse topsport. De geleverde prestaties op de Olympische Spelen staan echter niet in verhouding tot deze toegenomen investeringen. Vele atleten verbeterden weliswaar hun persoonlijk of Belgisch record, maar we zijn er in Vlaanderen te weinig in geslaagd om de echte toppers te kneden.”