Nieuws...

dinsdag 13 augustus 2013

‘Ik sport slim’-campagne kostte € 412.724,37


De ‘Ik sport slim’-campagne, die in het voorjaar van 2013 gelanceerd werd door Vlaams minister van Sport Philippe Muyters, kostte bijna 413.000 euro. Deze campagne moet het actieplan Gezond Sporten ondersteunen, bekendmaken en de sporters en clubs en federaties in Vlaanderen informeren, sensibiliseren en mobiliseren om gezond te sporten. Ulla Werbrouck: “Hoewel er bijna 413.000 euro uitgetrokken werd voor de ‘Ik sport slim’-campagne vraag ik me af welke en hoeveel recreatieve sporters de afgelopen weken en maanden van deze campagne gehoord hebben. Daarenboven is het toch wel zeer opmerkelijk dat de minister € 646.000 spendeert aan de communicatie rond het actieplan Gezond Sporten, maar dat hierbij geen middelen uitgetrokken werden om de nieuwe Vlaamse Richtlijn Sportmedisch Onderzoek te promoten.”

Het actieplan Gezond Sporten werd in juni 2012 gepresenteerd door de Vlaamse minister van Sport. Het doel van het actieplan is om zoveel mogelijk mensen te stimuleren om regelmatig en gezond te sporten. Om dit globaal actieplan Gezond Sporten te ondersteunen en bekend te maken bij het brede publiek, werd begin april 2013 de ‘Ik sport slim’-campagne gelanceerd. Met de boodschap van deze campagne wil de Vlaamse overheid de mensen er op een sportieve manier van overtuigen dat gezond sporten gelijk is aan langer sporten en meer plezier bij het sporten.

Om deze boodschap te communiceren werden natuurlijk financiële middelen uitgetrokken. Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck kwam via een parlementaire vraag (SV nr. 680) te weten dat de ‘Ik Sport slim’-campagne € 412.724,37 kostte. Het merendeel i.f.v. het campagneconcept, de media-productie en de mediaruimte voor de TV-spot. Meer nog, in het totaal werd voor de brede communicatie rond het actieplan Gezond Sporten bijna 646.000 euro uitgetrokken.

Ulla Werbrouck: “Bovenal was er absoluut nood aan een opgefriste, moderne communicatiecampagne om de nood aan een gezonde sportbeleving in de kijker te plaatsen. Hiernaar ben ik al jaren een vragende partij omdat de bestaande communicatie vooral gericht was op de sporters aangesloten bij een erkende sportfederatie, terwijl momenteel steeds meer Vlamingen op een vrijblijvende, niet-gebonden manier hun kilometertjes lopen en/of fietsen. Echter stel ik me serieuze vragen bij het bereik van de campagne. Welke en hoeveel recreatieve sporters hebben deze campagne de afgelopen weken en maanden opgemerkt?”

Hoewel de minister in het totaal bijna 646.000 euro opdiste voor de communicatie rond het actieplan Gezond Sporten en de ‘Ik sport slim’-campagne, zullen er geen middelen vrijgemaakt worden voor de promotie van de Vlaamse Richtlijn Sportmedisch Onderzoek. Deze richtlijn werd nochtans begin 2013 met de nodige fier en trotsheid voorgesteld.

Ulla Werbrouck: “Het is toch enigszins opzienbarend dat men eerst de nieuwe Vlaamse Richtlijn Sportmedisch Onderzoek presenteert en aankondigt als uniek voor Europa, maar het daarna nalaat om deze richtlijn bekend te maken. Het is natuurlijk juist dat het protocol nog proef draait, maar daarom hoeft men toch niet te wachten om al de nodige stappen te ondernemen om dit protocol bekend te maken bij de Vlaamse sporters? Want hoe sneller we kunnen starten met een brede sportmedische keuring, hoeveel te beter. We hebben al jaren getalmd om de nodige beslissingen te durven nemen.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten