Nieuws...

woensdag 11 september 2013

Nationaal stadion: intentie voor stadion met piste, maar geen garanties

Vandaag raakte bekend dat de federale, de Brusselse en de Vlaamse Regering tot een akkoord gekomen zijn m.b.t. het nieuwe nationaal voetbalstadion. Hierbij werd een intentieverklaring ondertekend waarbij de prioriteit gelegd wordt bij een stadion met een atletiekpiste en uitschuifbare tribunes. Het is echter allerminst een zekerheid dat het stadion met atletiekpiste er effectief ook zal komen. In dat kader reageerde Ulla Werbrouck dan ook als volgt:

“Het politiek akkoord dat bereikt werd en waarin de prioriteit gelegd werd bij een nieuw nationaal stadion met een atletiekpiste is finaal een keuze van het gezond verstand. We zouden het toch niet gaan riskeren om de toekomst en het voortbestaan van één van onze meest prestigieuze en internationale topsportevenementen, zijnde de Memorial van Damme, in het gedrang te brengen. In die zin erken ik het feit dat deze intentieverklaring een stap in de juiste richting betekent. Een stap waarin beide belangen, zowel van het voetbal als de atletiek, gevrijwaard worden.

Maar de overwinning ligt zeker nog niet vast. Deze intentieverklaring biedt nog geen effectieve garantie dat een stadion met atletiekpiste effectief gebouwd zal worden. Het signaleert enkel de voorkeur voor deze optie. Wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren wanneer de haalbaarheidsstudie in oktober aantoont dat een stadion met atletiekpiste, gefinancierd met uitsluitend privémiddelen, economisch onhaalbaar is? Gaat men dan de Memorial van Damme aan zijn lot overlaten of zullen de betrokken overheden dan wel desgevallend bereid zijn om een hefboomfinanciering te voorzien om een stadion met atletiekpiste te bewerkstelligen?

Mijn eigen voorkeur is steeds uitgegaan naar een multifunctioneel stadion, een stadion met atletiekpiste en verschuifbare tribunes, zodat verschillende (sport)evenementen hierin kunnen plaatsvinden. Het meest voordelige scenario zou zijn dat dit volledig gefinancierd zou worden met privémiddelen. Wanneer echter blijkt dat enkel en alleen de financiële extra kost voor de realisatie van een dergelijk multifunctioneel stadion (met piste en uitschuifbare tribunes) een hinderpaal vormt, moeten de betrokken overheden, en dus ook de Vlaamse Regering, eraan denken om hun portemonnee open te trekken teneinde ook de toekomst van de Memorial van Damme als sportief topevenement te verzekeren.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten