Nieuws...

dinsdag 12 maart 2013

Nog steeds geen commerciële partner voor boven-site domein Kosmos

Het Vlaams Agentschap Natuur en Bos (ANB) van West-Vlaanderen is er nog steeds niet in geslaagd om een commerciële partner te vinden voor de exploitatie van het hoofdgebouw op het vroegere Kosmos-vakantiedomein op de Rode Berg in Westouter. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger in een antwoord van Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege. Ulla Werbrouck: “Bijna vier jaar nadat de Vlaamse overheid de gronden aankocht, blijft het dus nog steeds wachten op een nieuwe toeristisch-recreatieve uitbating van de boven-site van het voormalig domein Kosmos. De heraanleg van de beneden-site aan de andere kant zou dan weer tegen de zomer van 2013 een feit moeten zijn.”

Sinds 2009 is de Vlaamse overheid eigenaar van het domein Kosmos. Na alle sloop- en instandhoudingswerking aan de boven-site werd de fase van marktverkenning in het najaar van 2011 afgesloten. Hierna werd ook een open oproep tot kandidatuurstelling gelanceerd. Het ANB heeft namelijk de doelstelling om het bovengedeelte (uiteindelijk) te laten renoveren en er opnieuw een hotel of vakantieappartementen of –woningen onder te brengen. Tot vandaag heeft de oproep voor een commerciële partner echter niet tot een definitieve kandidaatstelling geleid.
“Tot op heden werd nog geen private partner gevonden. De site werd in 2012 commercieel een stuk aantrekkelijker gemaakt door enerzijds de aankoop van een perceel aan de straatkant, waardoor een volwaardige toegang tot de site kan gerealiseerd worden, en door anderzijds de voorbereiding van de beneden-site die zal aangelegd zijn tegen de zomer 2013”, aldus de mededeling van minister Schauvliege aan Ulla Werbrouck. “Bovendien bereidden de diensten zich voor om een vernieuwd marktconcept te kunnen bieden mochten na bovenvermelde inrichtingswerken nog steeds geen private partner gevonden zijn”, aldus nog de minister.

Werken beneden-site afgerond tegen zomer 2013
Het vroegere openluchtzwembad in het onderste deel van het domein werd al enige tijd afgebroken. Om de omgeving opnieuw in te vullen werd in 2011 een landschapsstudie gemaakt. Op basis van deze studie en onder begeleiding van een stuurgroep bekwam men een finaal ontwerp voor de invulling van de omgeving. Het ontwerp voorziet o.a. in een ‘walkway’ op de flank, een nieuwe uitkijktoren, een ‘amfitheater’ voor diverse voorstellingen, twee ‘kletskop’-speelzones, een renovatie van de boskanterswoning en de inrichting met allerlei minder harde ingrepen, zoals banken, tunnels, hutten, grachten en heuvels.

Ulla Werbrouck: “Volgens de minister vond de opening van de aanbesteding voor de heraanleg van de beneden-site plaats op 10 augustus 2012 en werd de opdracht voor de heraanleg gegund op 21 november. De opdracht startte op 15 januari 2013 maar omwille van de slechte weersomstandigheden en de moeilijke bereikbaarheid van de werfzone werden de werken tot op heden geschorst. Toch hoopt de minister dat de beneden-site tegen de zomer van 2013 volledig aangelegd zal zijn.”

Afsluitend verwacht Vlaams parlementslid Ulla dat de minister en haar diensten verder werk maken van het vinden van een private partner voor de commerciële uitbating van het bovengedeelte van het domein, omdat de toeristische impact van het vroegere vakantiecentrum voor de hele streek moeilijk kan onderschat worden. Ulla Werbrouck: “Indien blijkt dat, na de heraanleg van de beneden-site, nog geen private partner geïnteresseerd is in de commerciële uitbating van de boven-site, dan verwacht ik dat de minister op korte termijn een vernieuwd marktconcept kan aanbieden voor het domein Kosmos. De Vlaamse overheid heeft er namelijk in 2009 niets voor niets 651.000 euro voor neergeteld.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten