Nieuws...

dinsdag 23 april 2013

Fonds medisch verantwoorde sportbeoefening inde 280.000 euro


In de periode 2008 – 2013 werd 280.585,02 euro geïnd in het begrotingsfonds medisch verantwoorde sportbeoefening. Dit antwoordde Vlaams minister van Sport Philippe Muyters op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck. Ulla Werbrouck: “Dat het fonds gespijsd wordt, is belangrijk voor de Vlaamse dopingbestrijding. De middelen vanuit dit fonds kunnen namelijk o.a. aangewend worden voor het organiseren van dopingcontroles en het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek.”

Korte situatieschets: Wanneer niet-elitesporters zich bezondigen aan dopingpraktijken moeten ze zich disciplinair verantwoorden voor de disciplinaire organen ingericht door de Vlaamse overheid. Wanneer de niet-elitesporters veroordeeld worden tot het betalen van een administratieve boete en de terugbetaling van de procedurekosten worden deze middelen automatisch en integraal in het begrotingsfonds voor medisch verantwoorde sportbeoefening gestort. Die middelen kunnen aangewend worden ter financiering van uitgaven voor het beleid ter bevordering van de medisch verantwoorde sportbeoefening en de preventie en bestrijding van doping in de sport, zoals het organiseren van dopingcontroles, het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek,….


Ulla Werbrouck: “Middels een eerste vraag kwam ik te weten dat niet-elitesporters die zich in de periode 2009 – 2012 disciplinair moesten verantwoorden 214.168,12 € betaald hebben aan administratieve geldboetes en procedurekosten. Door middel van een nieuwe vraag kwam ik te weten dat in de periode 2008 – 2013 280.585,02 € aan geldboetes en procedurekosten opgehaald werden ongeacht wanneer de boete opgelegd werd. Deze middelen kunnen o.a. aangewend worden voor het organiseren van dopingcontroles, het voeren van informationele en promotionele acties en het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek. Hoeveel te meer middelen in dit begrotingsfonds zitten, hoeveel te meer middelen de Vlaamse Regering met andere woorden kan uittrekken voor de preventie en bestrijding van doping in de sport.” 

Uit de cijfers aangeleverd door Vlaams minister van Sport Philippe Muyters blijkt evenwel dat de geïnde opbrengsten niet onmiddellijk volledig uitgegeven worden. Ulla Werbrouck: “In de periode 2009 – 2013 gaf de Vlaamse overheid slechts 146.230,44 € vanop dit fonds uit. Enkel en alleen al wanneer je deze uitgaven vergelijkt met de middelen waarmee het fonds gespijsd werd in diezelfde periode blijft er momenteel minstens 134.000 € over in dit begrotingsfonds.” 

Ulla Werbrouck vindt deze vaststelling toch wel opmerkelijk. Ulla Werbrouck: “Enerzijds hoor ik professor Van Eenoo (dopinglaboratorium Gent) meermaals een oproep doen voor meer middelen voor wetenschappelijk onderzoek inzake dopingbestrijding. Anderzijds merk ik op dat het aantal uitgevoerde dopingcontroles in de periode 2010 – 2012 afnam met circa 100 stuks. Volgens de minister ‘omwille van budgettaire redenen’. Desondanks is er klaarblijkelijk toch minimaal 134.000 € beschikbaar op het begrotingsfonds medisch verantwoorde sportbeoefening waarvan decretaal bepaald is dat deze middelen aangewend mogen worden voor het organiseren van dopingcontroles en het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek.”

Ulla Werbrouck pleit er dan ook voor dat minister Muyters de middelen vanuit het begrotingsfonds aanwend waarvoor ze dienen, namelijk voor het organiseren van dopingcontroles en het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek inzake dopingbestrijding.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten