Nieuws...

vrijdag 30 augustus 2013

Crowdfunding moet schaatser Bart Swings en bobsleeteam helpen in voorbereiding Winterspelen (De Morgen, 30/08/2013)


Crowdfunding is hot in de sportwereld. Terwijl de beloftevolle schaatser Bart Swings tot nog toe 75.000 euro inzamelde bij het grote publiek om naar de Winterspelen te gaan, trekken ook onze nationale bobsleemeisjes rond met de pet.

Centen sprokkelen bij supporters, voor heel wat sporters lijkt het een nieuwe discipline. Zo zamelt schaatser en inlineskater Bart Swings (22) momenteel geld in om zich voor te bereiden op de Olympische Winterspelen in februari volgend jaar. Na twee weken staat de teller op 75.000 euro, al mikt het management op 300.000 à 400.000 euro. Waar Swings die middelen voor nodig heeft? Voor trainingskampen, racefietsen, een materiaalbusje, vliegtickets, benzinekosten en sportkledij, stelt de website steunbartswings.be. "We krijgen wel steun van Bloso en het BOIC, maar om de laatste stappen naar de top te zetten is uw hulp hard nodig", staat er. Wie 25 euro schenkt, krijgt een wedstrijdmuts in ruil. Ondertussen doen ook de Belgian Bullets, ons nationaal vrouwenteam bobslee, een gooi naar uw portefeuille. Van de verhoopte 25.000 euro haalden ze al iets meer dan 1.800 euro op. Geld storten is nochtans aanlokkelijk: voor 120 euro gaat u dineren met de dames, voor 500 euro maakt u een razendsnel ritje in hun slee.

maandag 19 augustus 2013

Vlaamse sportsector neemt niet deel aan ViA


Vlaanderen zal geen Strategisch Plan voor Sportend Vlaanderen 2020 uitwerken. Een dergelijk plan, in het kader van Vlaanderen in Actie (ViA), werd nochtans aangekondigd in het Vlaams Regeerakkoord 2009 – 2014. Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck vernam dit in een parlementaire vraag aan de Vlaamse minister van Sport Philippe Muyters. Ulla Werbrouck: “Natuurlijk ben ik teleurgesteld met dit antwoord. Niet alleen wijkt de minister met deze beslissing af van zijn eigen regeerakkoord, maar daarenboven schrijft de sportsector zich hierdoor niet in in het Vlaanderen in Actie-project.”

Vlaanderen draagt de ambitie uit om tegen 2020 uit te munten als een economisch innovatieve, duurzame en sociaal warme samenleving. Om dit te bewerkstellingen werd een toekomstproject voor Vlaanderen, Vlaanderen in Actie (ViA), uitgewerkt. I.h.k.v. ViA en Pact 2020 werden een aantal actieplannen uitgewerkt zoals het Energierenovatieprogramma 2020, de Gezondheidsdoelstelling 'Preventie van zelfdoding', enz.. Concreet m.b.t. de sportsector stelde het Vlaamse Regeerakkoord de Vlaamse overheid met alle sportactoren een Strategisch Plan voor Sportend Vlaanderen 2020 zou opstellen.

dinsdag 13 augustus 2013

‘Ik sport slim’-campagne kostte € 412.724,37


De ‘Ik sport slim’-campagne, die in het voorjaar van 2013 gelanceerd werd door Vlaams minister van Sport Philippe Muyters, kostte bijna 413.000 euro. Deze campagne moet het actieplan Gezond Sporten ondersteunen, bekendmaken en de sporters en clubs en federaties in Vlaanderen informeren, sensibiliseren en mobiliseren om gezond te sporten. Ulla Werbrouck: “Hoewel er bijna 413.000 euro uitgetrokken werd voor de ‘Ik sport slim’-campagne vraag ik me af welke en hoeveel recreatieve sporters de afgelopen weken en maanden van deze campagne gehoord hebben. Daarenboven is het toch wel zeer opmerkelijk dat de minister € 646.000 spendeert aan de communicatie rond het actieplan Gezond Sporten, maar dat hierbij geen middelen uitgetrokken werden om de nieuwe Vlaamse Richtlijn Sportmedisch Onderzoek te promoten.”

Het actieplan Gezond Sporten werd in juni 2012 gepresenteerd door de Vlaamse minister van Sport. Het doel van het actieplan is om zoveel mogelijk mensen te stimuleren om regelmatig en gezond te sporten. Om dit globaal actieplan Gezond Sporten te ondersteunen en bekend te maken bij het brede publiek, werd begin april 2013 de ‘Ik sport slim’-campagne gelanceerd. Met de boodschap van deze campagne wil de Vlaamse overheid de mensen er op een sportieve manier van overtuigen dat gezond sporten gelijk is aan langer sporten en meer plezier bij het sporten.

maandag 12 augustus 2013

NADO Vlaanderen controleerde slechts 2 Vlaamse elitesporters in buitenland


Sinds het begin van de legislatuur, in 2009, werd slechts 2 keer in opdracht van NADO Vlaanderen een dopingcontrole op een Vlaamse elitesporter uitgevoerd buiten de grenzen van de Vlaamse Gemeenschap. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck in een parlementaire vraag. Ulla Werbrouck: “Hoewel ook Internationale Federaties (IF) in het buitenland controleren ligt dit aantal toch wel zeer laag om de pakkans voldoende hoog te houden.”
 
Het dopingdecreet van 25 mei 2012 evenals de vroegere dopingregels, die vervat zaten in het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening, zijn van toepassing op de Vlaamse Gemeenschap. De jurisdictie stopt m.a.w. bij de gemeenschapsgrenzen. Dit impliceert dat NADO Vlaanderen (Nationale Anti-Doping Organisatie) enkel controles op Vlaamse sporters kan uitvoeren binnen de grenzen van de Vlaamse Gemeenschap. Ulla Werbrouck: “Bij elitesporters die vaak in het buitenland vertoeven voor stages en trainingskampen geeft dit natuurlijk problemen omdat NADO Vlaanderen daar zelf geen controles kan uitvoeren.”