Nieuws...

dinsdag 26 november 2013

Middelen voor bovenlokale sportinfrastructuur - "Jarenlang in de kou gestaan"


BRUSSEL 22/11 (BELGA)- Vlaams parlementslid Ulla Werbrouck (LDD) is tevreden dat minister van Sport Philippe Muyters 10 miljoen euro voorziet voor de realisatie van bovenlokale sportinfrastructuur. Volgens Werbrouck heeft Muyters jarenlang te weinig aandacht en middelen gespendeerd aan die bovenlokale sportinfrastructuur. Dat Muyters de regierol aan de provincies laat, is niet naar de zin van de LDD-politica. Volgens haar moet de Vlaamse regering zelf de regisseursrol opnemen.

Vlaams minister Muyters trekt 10 miljoen euro uit voor bovenlokale sportinfrastructuur. Met de subsidies wil de N-VA-minister gemeenten, steden en provincies aanmoedigen om samen te werken bij de bouw van sportinfrastructuur zoals zwembaden of ijsschaatspistes.


Volgens LDD-parlementslid Ulla Werbrouck komen die middelen geen dag te vroeg. De regering heeft volgens haar de voorbije jaren wel geïnvesteerd in lokale sportinfrastructuur, maar niet of nauwelijks in bovenlokale infrastructuur. "De minister heeft de bovenlokale sportinfrastructuur de afgelopen jaren in de kou laten staan", stelt Werbrouck. "De noden aan extra zwembaden zijn reëel en precair en Vlaanderen heeft nog andere behoeften en noden zoals bijvoorbeeld een mogelijke tweede overdekte wielerpiste, een ijsschaatspiste, enzovoort."

Dat de minister de regisseursrol in handen legt van de provinciebesturen is niet naar de zin van Werbrouck. "De Vlaamse overheid moet in overleg met de relevante partners zelf de beslissingen nemen en de regie in handen nemen en niet de hete aardappel doorschuiven naar de provincies", luidt het.

(DRM/RBR)    

Geen opmerkingen:

Een reactie posten