Nieuws...

vrijdag 17 mei 2013

Dopingregels inzake cannabisgebruik versoepelt

Afgelopen weekend kwamen de Raad van Bestuur van het Wereld Antidoping Agentschap (WADA) evenals de WADA Foundation Board samen in Montreal. Niet enkel de herziening van de WADA-code was daarbij het gespreksonderwerp. Er werd eveneens gediscussieerd over het gebruik van cannabis in wedstrijdverband.

Naar aanleiding van dit gesprek besloot de Raad van Bestuur om een onmiddellijke aanpassing door te voeren aan de drempelwaarde voor marihuana. Marihuana blijft op de verboden lijst binnen wedstrijdverband staan, het is nooit verboden geweest buiten wedstrijdverband, maar de drempelwaarde wordt opgetrokken naar 150 nanogram per milliliter. Zo wenst het WADA de echte gebruikers binnen wedstrijdverband op te sporen.

De beslissing van het WADA zal op goedkeuring kunnen rekenen van Hans Cooman, coördinator NADO Vlaanderen én dopingcontroleur. Dhr. Cooman gaf in het verleden namelijk al aan dat cannabis een product is waarover discussie kan bestaan of dat al dan niet prestatiebevorderend is. In die zin is hij er ook niet helemaal gelukkig mee dat cannabis op de lijst van verboden middelen staat.

Het gebruik van cannabis zorgt nochtans over heel de wereld voor heel wat positieve dopingplasjes. In 2011 werden wereldwijd ongeveer 28.000 dopingcontroles uitgevoerd. 0,41% daarvan bleken positief te zijn en het merendeel van deze positieve plasjes op basis van het gebruik van cannabis. UNI Global Union, de wereldwijde sportersvakbond, concludeerde vanuit haar onderzoek van 2011 dat cannabis niet enkel de stof is die het meest frequent gebruikt/gedetecteerd werd, maar ook dat cannabis teruggevonden werd in 38 van de 64 sporttakken waarin getest werd. Ook in een aantal Vlaamse cijfers zien we deze tendens. In Vlaanderen plasten in 2012 vijf zaalvoetballers positief. Drie daarvan op basis van het gebruik van cannabinoïden.

Er valt dus zeker iets te zeggen voor het verhogen van de drempelwaarde voor het gebruik van cannabis. Niet alleen is cannabis niet voor alle sporten prestatiebevorderend. Voor een gevechtssport kan het waarde hebben, omdat het de pijn verzacht, voor een balsport heeft cannabis eenvoudigweg geen sportieve meerwaarde. Maar het occasioneel gebruik van cannabis heeft vaak ook verregaande gevolgen voor vele amateursporters. In Vlaanderen controleren we zowel elite- als niet-elitesporters waardoor vaak onschuldige elitesporters, die op een blauwe maandag een jointje gerookt hebben, tegen de lamp lopen. Deze rebelse trek aan de pretsigaret kost hen in de praktijk wel lange schorsingen.

In die zin kan ik me vinden in de verhoging van de grenswaarde voor het gebruik van cannabis. Cannabis staat momenteel nog op de WADA-lijst omdat volgens het WADA voldaan wordt aan 2 van de 3 criteria om te bepalen of een stof op de verboden lijst hoort. Cannabis is negatief voor de gezondheid en het druist in tegen de ethiek van de sport. Over het andere criteria, het prestatiebevorderend effect, bestaat veel discussie, evenals over het criteria dat het gebruik van cannabis indruist tegen de ethiek van de sport. Met de verhoging van de grenswaarde focust het WADA alleszins op de sporters die doelbewust cannabis gebruiken en niet op die sporters die occasioneel een cannabissigaret opsteken. Dat is nu een positief gegeven, maar op langere termijn moet serieus gediscussieerd worden op cannabis nog op de verboden lijst moet blijven staan.

Ulla Werbrouck
Vlaams volksvertegenwoordiger

Geen opmerkingen:

Een reactie posten