Nieuws...

vrijdag 14 mei 2010

Muyters kijkt er naar en ziet het niet...

Het topsportbeleid in Vlaanderen stevent af naar een beleid die het amateurisme in stand houdt.

Volleybal topsportco├Ârdinator Marc Spaenjers gaf vorige weekend zijn ontslag omdat hij geen steun kreeg van de overheid in zijn visie om de federatie te professionaliseren.

Robert Van De Walle ziet zijn contract als topsportcoach niet verlengd.

Ulla Werbrouck: “ De minister leert niet uit de fouten van het verleden, mensen met expertise in de topsport worden ofwel aan de kant geschoven ofwel het werken onmogelijk gemaakt. “

De topsportco├Ârdinator Spaenjers stootte met zijn plan op een njet van de chef sport van de minister van sport Muyters.

Ulla Werbrouck ondervroeg vandaag de minister over het aan de kant schuiven van mensen met topsportexpertise.

Ulla Werbrouck “ De minister blijft zijn topsportactieplan II verdedigen, maar luistert en kijkt niet naar wat er op het topsportveld verkeerd loopt. Het is onbegrijpelijk dat de aanwezige expertise niet maximaal benut wordt”

Vele petjes

De chef sport Gert Vande Broeck zou mee uitvoering moeten geven aan het topsportbeleid die een verdere professionalisering voor schrijft en hij doet door het teveel aan petjes net het omgekeerde.

Ulla:” Gert Vande Broeck is chef sport, bondscoach nationale team dames, coach in Kieldrecht en coach in het Be Gold project van het BOIC. Spaenjers wou een full-time bondscoach en een bijkomende opleiding van de talenten boven de 18 jaar in het buitenland en veel van die talenten komen nu net in Kieldrecht terecht, waar de chef sport ook coach is. De visie van Spaenjers kreeg geen groen licht van de” chef sport, bondscoach, coach Kieldrecht en coach be gold” die aldus het professionaliseren van de volleybalfederatie in de weg staat en zijn eigen gelijk boven dat van het topsportbeleid stelt. En minister ziet dat duidelijk niet in”