Nieuws...

maandag 23 september 2013

Toch een solidariteitsfonds voor slachtoffers van plots hartfalen?


De mogelijke oprichting van een solidariteitsfonds ten behoeve van slachtoffers van een plots hartfalen bij sportbeoefening is een complexe materie waardoor een pasklaar antwoord niet direct voorhanden is. Dit antwoord verkreeg Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters. Ulla Werbrouck: “Waar minister Muyters in het najaar van 2012 nog aangaf dat de oprichting van een solidariteitsfonds hem geen goed idee leek, kan ik nu afleiden dat de deur voor de oprichting van een solidariteitsfonds wel nog open staat.”  

woensdag 18 september 2013

1 jaar Meldpunt Eetstoornissen: slechts 3 meldingen.


In het eerste werkingsjaar van het Meldpunt Eetstoornissen werden in totaal drie topsporters met een specifieke hulpvraag doorverwezen naar gespecialiseerde hulpverlening. Al deze doorverwijzingen gebeurden in de eerste zes maanden van het meldpunt. Dit alles blijkt uit schriftelijke vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck aan Vlaams minister van Sport Philippe Muyters. Ulla Werbrouck: “Topsport is flirten met de grens, zowel fysisch als mentaal. In die zin zijn topsporters vatbaar voor eetstoornissen en is het zinvol dat er voor hen een gespecialiseerde hulpverlening bestaat. Het probleem mag evenwel ook niet gedramatiseerd of overschat worden.”

maandag 16 september 2013

Deadline 30/09/2013


De Rode Duivels moeten asiel aanvragen in het buitenland wanneer er tegen 2017 geen nieuw stadion is. Het was een controversiële, spraakmakende optie, gelanceerd door de eerste schepen van Brussel, Alain Courtois, over hét nieuwsitem, misschien uitgezonderd de communautaire Chinese panda’s, dat de vaderlandse media vorige week beheerste. Een opmerkelijke optie die misschien te overwegen valt voor onze motorcrossers. Misschien zelfs een realistische optie, willen zij in de toekomst nog hun geliefkoosde sport kunnen uitoefenen. Want laten we eerlijk zijn, Vlaanderen is niet rijk aan trainingsmogelijkheden. Doch in tegenstelling tot de Belgische en Vlaamse stadionproblematiek worden hieraan geen woorden vuil gemaakt.

woensdag 11 september 2013

Nationaal stadion: intentie voor stadion met piste, maar geen garanties

Vandaag raakte bekend dat de federale, de Brusselse en de Vlaamse Regering tot een akkoord gekomen zijn m.b.t. het nieuwe nationaal voetbalstadion. Hierbij werd een intentieverklaring ondertekend waarbij de prioriteit gelegd wordt bij een stadion met een atletiekpiste en uitschuifbare tribunes. Het is echter allerminst een zekerheid dat het stadion met atletiekpiste er effectief ook zal komen. In dat kader reageerde Ulla Werbrouck dan ook als volgt:

“Het politiek akkoord dat bereikt werd en waarin de prioriteit gelegd werd bij een nieuw nationaal stadion met een atletiekpiste is finaal een keuze van het gezond verstand. We zouden het toch niet gaan riskeren om de toekomst en het voortbestaan van één van onze meest prestigieuze en internationale topsportevenementen, zijnde de Memorial van Damme, in het gedrang te brengen. In die zin erken ik het feit dat deze intentieverklaring een stap in de juiste richting betekent. Een stap waarin beide belangen, zowel van het voetbal als de atletiek, gevrijwaard worden.