Nieuws...

dinsdag 28 december 2010

woensdag 22 december 2010

Kortrijk kan uitgroeien tot watersportregio

Vier parlementsleden hebben een plan voorgesteld om van Zuid-WestVlaanderen een topregio te maken op sportief vlak. Ze richten zich daarbij in de eerste plaats op watersport. Met een fonds willen ze sporttalent in de provincie houden.

Vincent Van Quickenborne (Open VLD), Ulla Werbrouck (LDD), Bart Caron (Groen!) en Carl Decaluwé (CD&V) hebben een voorstel klaar om van Zuid-West-Vlaanderen een topregio te maken op sportief vlak. Ze gaan daarbij uit van de bestaande initiatieven, maar willen die in hun voorstel versterken.

'We stelden een inventaris op van de bestaande infrastructuur voor topsport', vertelt Carl Decaluwé. 'Voetbal lieten we in die oefening even achterwege. We hebben behoorlijk veel watergebonden infrastructuur in Zuid-West-Vlaanderen, maar er is een tekort aan water voor de zwemsport. In ons strategisch plan leggen we daarom het accent eerst op het water. De Kortrijkse regio kan een echte watersportregio worden. En via een topsportfonds willen we investeren in talentontwikkeling. We zoeken ook een aantal scholen die als proeftuin kunnen dienen voor jeugdig toptalent.'

Bron: www.destandaard.be

Volgens de vier Vlaamse parlementsleden beschikken de watersportclubs die in de regio actief zijn, onvoldoende over geschikte infrastructuur of de juiste omkadering. 'Investeren in hoogkwalitatieve trainingsfaciliteiten lokt sporters en trainers naar de streek', zegt UllaWerbrouck. 'Dat kost natuurlijk geld. Daarom stellen we een topsportfonds ter beschikking waarop clubs die de krachten bundelen, een beroep kunnen doen', zegt Werbrouck.

Voor de financiering van het fonds kijken de politici niet alleen naar de overheid. 'Ook bedrijven en serviceclubs kunnen hun steentje bijdragen. Zo zou een serviceclub behalve zijn sociale doelstelling ook een sportieve kunnen formuleren.'

De burgemeester van Kuurne, Carl Vereecke (Open VLD), lanceerde bovendien een opmerkelijk voorstel. 'De Vlaamse overheid kan aan de operatoren van sportweddenschappen vragen om een bepaald percentage te storten in een Vlaams Topsportfonds.'

dinsdag 7 december 2010

Judo meets Karate (of omgekeerd...)

Ulla Werbrouck ging op bezoek bij karateclub Toukon in Kuurne. Een leerrijke gastsessie waar alle partijen een hoop van elkaars sport en dito technieken konden leren.