Nieuws...

donderdag 20 juni 2013

"Topsportbeleid nog steeds te versnipperd"


BRUSSEL 20/06 (BELGA) = Het Vlaamse topsportbeleid is nog steeds versnipperd tussen Bloso en het departement van bevoegd minister Philippe Muyters. Dat was donderdag te horen bij de oppositie in de commissie Sport van het Vlaams parlement, die daarmee afscheidnemend Bloso-topvrouw Carla Galle bijtrad. Volgens Ulla Werbrouck (LDD) staat de splitsing van de financiering de ontplooiing van onze topsporters in de weg. 

Werbrouck diende donderdag een interpellatie in omdat Vlaanderen nog steeds geen eengemaakt topsportloket heeft, hoewel dat in het regeerakkoord staat. "Toenmalig minister Bert Anciaux wilde een Vlaams Huis van de Topsport oprichten", zei Werbrouck. "Dat is een stille dood gestorven, maar in het huidig regeerakkoord werd wel een eengemaakt topsportloket in de schoot van Bloso voorzien." 

Het LDD-parlementslid wees erop dat Bloso nog steeds maar 77 procent van de middelen krijgt. Het departement van Muyters beheert 23 procent van het budget voor topsport. Volgens de minister van Sport is er geen sprake meer van versnippering. "De uitspraak van Galle dat er middelen gaan naar 'het departement cultuur, waar niemand zich met sport bezighoudt' was er zwaar over", aldus Muyters. "Het topsportloket is er overigens wél. Naar de buitenwereld toe is er één front office, bij het departement sport is er alleen een beperkte back office. Dit jaar is er nog 1 miljoen euro overgedragen aan Bloso, met extra bevoegdheden."

Volgens Werbrouck blijft het departement sport echter ook voor front office spelen. "Topsport Vlaanderen blijft actief in de sponsoring", argumenteerde ze. 

Muyters ontkende in de commissie nogmaals dat zijn kabinetsmedewerker Gert Vande Broek een voetje voor zou hebben bij de opvolging van Carla Galle. "De kandidaten worden door een extern bureau gescreend." Volgens Muyters heeft Galle overigens nooit officieel kenbaar gemaakt langer aan de slag te willen blijven. 

KWO/(GEJ)/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten