Nieuws...

woensdag 24 juli 2013

Subsidies voor voetbalstadions - Ulla Werbrouck: "De minister moet niet trots zijn"

Vlaams parlementslid Ulla Werbrouck (LDD) is niet onder de indruk van de beslissing van Vlaams sportminister Philippe Muyters (N-VA) om acht miljoen euro subsidies uit te trekken voor de vernieuwing van voetbalstadions. "Onze verouderde stadioninfrastructuur vormt al jaren een wezenlijk probleem", zegt ze. "De minister moet dan ook nu niet trots zijn dat hij acht miljoen euro subsidies voorziet."

donderdag 18 juli 2013

Crowdfunding voor Vlaamse topsportersInhoudstafel
0. Samenvatting
1. Situering
2. Crowdfunding
     2.1. Soorten
     2.2. Knelpunten
     2.3. Wetgeving: stand van zaken
     2.4. Fiscale behandeling
     2.5. Verschil met Tax Shelter
3. Crowdfunding in topsport
    3.1. Voordelen
    3.2. Knelpunten
    3.2. Bestaande (buitenlandse) platformen
    3.3. Bijkomende mogelijkheden
*. Bijlage: Ondersteuning Vlaamse overheid topsporters0. Samenvatting

Het huidige Vlaamse topsportbeleid vertoont enkele grote hiaten. Zo komen sommige Vlaamse topsporters niet of slechts gedeeltelijk in aanmerking komen voor een contract of subsidies. Vlaanderen verleent immers steun op basis van de erkenning van een sporttak i.p.v. de prestaties van de sporter. Deze aanpak is sportief onzinnig en totaal onproductief. De Vlaamse medaillewinst op internationale toernooien is dan ook navenant. Naar Nederlands succesvol voorbeeld pleiten Vereeck en Werbouck al langer voor steun op basis van de geleverde sportieve prestaties.

Topsport kost veel geld. Daarom moeten naast overheidsmiddelen ook private inkomsten worden aangeboord. In het buitenland lopen al enkele initiatieven rond crowdfunding van topsport. Vereeck en Werbrouck vragen de Vlaamse regering de modaliteiten van een Vlaams crowdfunding-platform voor topsporters uit te werken. Daarbij moet worden vastgelegd voor welke topsporters, onder welke voorwaarden (al dan niet met behoud van subsidies), voor welk bedrag (al dan niet met een plafond en/of prospectus) in welke juridische vorm welk type crowdfunding (al dan niet met een tegenprestatie voor de geldschieter) kan aangewend worden.

De voordelen van een Vlaams crowdfunding-platform is dat crowdfunding geen beslag legt op schaars belastinggeld, dat het brede publiek van particulieren tot ondernemers door kleine financiële bijdragen bij topsport wordt betrokken, dat de overheid een veilige omgeving garandeert voor binnen- en buitenlandse geldschieters waarbij de fondsen effectief worden ingezet voor het gekozen project, en dat de sportieve prestaties meer beloond zullen worden.

'Laat supporters meebetalen voor sporter'


Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) wil onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor crowdfunding van topsporters, een systeem waarin supporters en bedrijven kunnen meebetalen aan de carrière van hun favoriet. Dat zegt hij op aangeven van de Vlaams Parlementsleden Lode Vereeck en Ulla Werbrouck (LDD).

Ondanks hun sportieve prestaties komen veel sporters soms amper in aanmerking voor een contract of subsidies.

Zo komt het dat iemand als Bart Swings, topschaatser in spe, van Bloso enkel onkostenvergoedingen krijgt en amper een trainer voor meer dan dertig dagen kan betalen. En bijvoorbeeld snookerspeler Luca Brecel en bokser Jean-Pierre Bauwens Junior komen zelfs helemáál niet in aanmerking voor topsportsubsidies.

dinsdag 9 juli 2013

Beslissing gereglementeerde omlopen voor lawaaihinderlijke sporten pas na zomerreces


De Vlaamse minister van Sport Philippe Muyters zal kort na het zomerreces, begin september, een voorstel doen aan de Vlaamse Regering m.b.t. de gereglementeerde omlopen voor lawaaihinderlijke sporten. Dit verklaarde minister Muyters in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. Ulla Werbrouck: “Minister Muyters tilt het dossier over het zomerreces ondanks zijn belofte om nog dit werkjaar een voorstel te doen. Nu, twee maanden wachten kan er nog wel bij als je weet dat de sector zelf al meer dan 10 jaar wacht op een definitieve oplossing.”

In 1990 telde Vlaanderen nog 103 permanente motorcrossterreinen. Omdat dit aantal gaandeweg afnam, besliste de toenmalige Vlaamse Regering in 2002 dat op zoek gegaan moest worden naar minimaal 12 en maximaal 15 gereglementeerde omlopen voor lawaaihinderlijke sporten verspreidt over Vlaanderen. Anno 2013 beschikt Vlaanderen nog slechts over 4 gereglementeerde omlopen. Netjes verdeelt over de provincies Limburg en Antwerpen. Ulla Werbrouck: “Na meer dan 10 jaar blijft dit dossier nog steeds actueel want een oplossing blijft uit. Ook tijdens deze legislatuur bleven we spijtig genoeg steken in verschillende provinciale onderzoeksrondjes. De Vlaamse Regering heeft dan wel beslist dat ook havengebieden, industrieterreinen en militaire domeinen in aanmerking kunnen komen voor (tijdelijke) oefenterreinen, maar in de praktijk blijkt dit geen oplossing te bieden.”