Nieuws...

dinsdag 5 februari 2013

Voer sportmedische keuring in!

De Hoge gezondheidsraad stelde gisteren in een persconferentie haar recent advies m.b.t. hartscreening bij jongeren voor. De Hoge Gezondheidsraad is van mening dat een hartscreening bij alle jongeren niet aanbevolen is. Wel is de Hoge Gezondheidsraad gunstig gestemd over een screening van jongeren die recreatief of in competitieverband willen sporten. Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck (LDD): “Ik pleit sinds 2009 voor een veralgemeende sportmedische keuring van jonge sportertjes. Ik ben dan ook tevreden dat de Hoge Gezondheidsraad stelt dat de hartscreening zinvol is bij jonge sporters en ingebed moet worden in een breder sportmedisch onderzoek.”

De Hoge Gezondheidsraad stelde gisteren het advies over screening naar hartafwijkingen die voorbeschikken tot plotse hartdood bij adolescenten en jongvolwassen voor. De Hoge Gezondheidsraad is er geen voorstander van om alle jongeren systematisch te screenen op hartafwijkingen. Dergelijke screening beperken tot sportende jongeren, krijgt wel een ‘gunstig, maar genuanceerd’ advies. Ulla Werbrouck: “Ik ben een fervent voorstander van een verplichte sportmedische keuring voor bepaalde jonge sportertjes. Zo zou je kunnen zeggen dat alle jonge sportertjes, binnen een bepaalde leeftijdsgroep, die aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie verplicht een dergelijke sportmedische keuring moeten ondergaan. Die sportmedische keuring moet niet direct een hartscreening bevatten, maar op basis van een grondige anamnese en klinisch onderzoek moet er bepaald worden of een doorverwijzing naar een cardioloog essentieel is.”

Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck hoopt dat het advies van de Hoge Gezondheidsraad Vlaams minister van Sport Philippe Muyters tot inkeer kan brengen en kan overtuigen om de sportmedische keuring ten aanzien van jonge sportertjes toch verplichtend te stellen. Een week geleden, bij de aankondiging van het nieuws Vlaams sportmedisch geschiktheidsprotocol, heeft de minister namelijk laten weten dat het voor hem een vrijwillig initiatief blijft. Ook de Hoge Gezondheidsraad heeft aangestipt dat ze dit hartonderzoek niet wilt verplichten.
Ulla Werbrouck: “De Hoge Gezondheidsraad stelt dat ze de hartscreening niet wilt verplichten, maar ze bepleit wel dat dit opgenomen moet worden in een pre-participatie onderzoek. De politieke beslissing om het sportmedisch pre-participatie onderzoek te verplichten moet echter genomen worden door de Vlaamse minister van Sport. En hij blijft een pre-participatie onderzoek bekijken als een vrijwillig initiatief. Ik sta redelijk sceptisch tegenover. Vandaag kunnen amateursporters zich immers al vrijwillig laten keuren.”

Circa 3.500 amateursporters maken jaarlijks gebruik van die vrijwillige mogelijkheid. Aangezien 1,4 miljoen Vlamingen aangesloten zijn bij een erkende sportfederatie, is dit slechts een peulschil. Minister Muyters kondigde een week geleden aan dat hij 100.000 euro uittrekt om de test bekend te maken bij het publiek. Ulla Werbrouck: “Maar hoeveel extra sporters overtuig je daarmee? Ik ben van mening dat je zonder enige vorm van verplichting de jonge sportertjes en hun ouders onvoldoende aanzet om die stap naar de sportmedische keuring te nemen.”
Voor Ulla Werbrouck is het duidelijk: “Vlaams minister van Sport Philippe Muyters blijft zijn eigen verantwoordelijkheid ontlopen en verlegt die naar de sportfederaties en de individuele sporters. Sportfederaties kunnen namelijk zelf hun leden verplichten tot een sportmedisch onderzoek. Dat is juist. Maar tot op heden hebben slechts 10 van de 95 erkende Vlaamse sportfederaties dit gedaan. De Wielerbond Vlaanderen past bijvoorbeeld al jaren succesvol een verplichte sportmedische keuring toe.”

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters liet vorige week bij monde van zijn adviseur Marc Geenen weten: “Als de Voetbalbond de tests nu toch oplegt aan zijn leden, dan zullen de andere bonden hopelijk volgen.”. Maar de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft het afgelopen jaar laten blijken dat ze geen verplichte sportmedische keuring zal invoeren. Ulla Werbrouck: “Eerst een verplichte sportmedische keuring aankondigen als crisiscommunicatie, om dan amper een maand later haar staart terug in te trekken? De KBVB kondigde dan maar een grote sensibiliseringscampagne aan voor het begin van het voetbalseizoen 2012 – 2013. Misschien heeft u hier iets van opgevangen, maar ik alleszins niet.”

De Vlaamse overheid legt dus de voorbeeldfunctie in handen van een sportfederatie die al heeft laten blijken dat ze die rol niet wilt opnemen. Ulla Werbrouck ziet het met lede ogen aan en verwacht dat in de praktijk, ondanks dit advies van de Hoge Gezondheidsraad en ondanks de nieuwe Vlaamse richtlijn voor sportmedisch onderzoek, weinig zal veranderen. Ulla Werbrouck “Muyters heeft een bruikbare tool laten ontwikkelen. Maar daar stopt het mee. De minister heeft de sportwereld en de ouders gesust met zijn nieuw protocol, maar door zijn non-beslissing zal er in de praktijk niks wezenlijks veranderen. De sportmedische keuring wordt ingevoerd maar ook weer niet, want hij legt geen verplichting op. Daarmee pleegt minister Muyters schuldig verzuim, niet in het minst tegenover de 90 mogelijke jaarlijkse slachtoffers. Schuldig verzuim ook tegenover de meer dan 500.000 Vlaamse jeugdsporters.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten