Nieuws...

maandag 24 december 2012

donderdag 20 december 2012

Waar komt een (mogelijke) nieuwe Vlaamse wielerpiste?

Vlaanderen beschikt momenteel over één overdekte wielerpiste, het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx te Gent. En deze wielerpiste is populair, razend populair zelfs. Wekelijks stormen ruim 1.200 wielrenners en recreatievelingen tijdens de avonduren en gedurende het weekend over de overdekte piste. De wielerpiste kent zelfs zo’n overweldigend succes dat het meer dan eens gebeurt dat het aantal renners op de piste moet beperkt worden tot 100. Net als in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg zou je hier kunnen spreken van een wachtlijst, maar dan een wachtlijst om te kunnen sporten.

De vraag naar een tweede Vlaamse overdekte wielerpiste klinkt dan ook al even. Het duurde dan ook niet lang vooraleer de eerste dossiers voor een bijkomende overdekte wielerpiste in de pers gelanceerd werden. In 2010 lanceerde de stad Leuven het idee voor de bouw van een wielerpiste op het provinciaal domein van Kessel-Lo. In 2011 luidde het in Herentals dat de stad Herentals er alles aan zou doen om een overdekte wielerpiste naar de stad te halen. Begin 2012 lanceerde de provincie Limburg en de Vlaamse wielerschool dan weer het idee om een overdekte wielerpiste te realiseren aan het circuit in Zolder.

woensdag 19 december 2012

Beleidsbrief Jeugd 2012-2013 – plenaire bespreking

Onze fractie gelooft in de kracht van een kritische en participerende jeugd. Daarom dat ik in dit debat de mogelijkheid aanwend om mij tot de minister van Jeugd te richten.

Allereerst een algemene opmerking. De beleidsbrief Jeugd op zich is onvoldoende om te kunnen spreken van een voldragen jeugdbeleid, ook andere ministers hebben bepaalde verantwoordelijkheden. Ik denk aan de jeugdwerkloosheid, ik denk aan opleiding en vorming van onze jeugd, ik denk aan het aanleren van een gezonde en sportieve levensstijl, enzovoort. Samenwerking over beleidsdomeinen heen is onontbeerlijk.

vrijdag 14 december 2012

Meldpunt 1712 rondt de kaap van 2.000 meldingen.

Het centraal meldpunt Geweld, Misbruik en Kindermishandeling 1712 ontving in de periode maart – november 2012 meer dan 2.000 meldingen. Dit deelde Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen mee aan Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck. De volksvertegenwoordiger is tevreden dat het centraal meldpunt ondertussen succesvol van de grond gekomen is, maar verwacht van de minister doorgedreven inspanningen om het meldpunt meer bekend te maken bij de Vlaming.

woensdag 12 december 2012

Zaak-Wickmayer en Malisse definitief van de baan

Volgens het Nieuwsblad is het nu officieel: Xavier Malisse en Yanina Wickmayer kunnen zich terug volledig concentreren op hun sportieve carrière. Hun whereaboutszaak is juridisch van de baan. Voor Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck (LDD) is dit geen verassend nieuws. “Reeds begin maart, toen ik kennis nam van de vernietiging van het besluit betreffende de ‘whereabouts’, stelde ik dat dit arrest van de Raad van State serieuze gevolgen zou hebben op de hangende zaken van o.a. Wickmayer en Malisse. Een eerste vrijspraak van Damien Broothaerts, gevolgd door de terugtrekking van het WADA in de zaak-Wickmayer en Malisse sterkte mij in deze overtuiging.”

donderdag 6 december 2012

Topsportactieplan - Werbrouck teleurgesteld over nieuw plan (Belga, 6/12/2012)

BRUSSEL 06/12 (BELGA) = Vlaams parlementslid Ulla Werbrouck (LDD) vindt het nieuwe Topsportactieplan teleurstellend. "De Vlaamse topsportwereld had nood aan structurele en fundamentele verandering. Die staan er allerminst in. Bovendien wordt het tot op heden gevoerde beleid voor overgrote mate gecontinueerd. Het is met andere woorden opgewarmde soep in een andere kom", vindt de gewezen olympisch kampioene judo.

Werbrouck meent op dat minister van Sport Philippe Muyters te veel plant op korte termijn. "Topsport vraagt lange termijn plannen en visies. Er is dus absoluut nood aan een plan op lange termijn. In 2008 keek men in Nederland al naar de Olympische Spelen van 2028. In Vlaanderen keken wij naar 2012", luidt het.

Ze pleit ook voor een directe ondersteuning van de topsporter op basis van de geleverde sportieve prestaties en niet op basis van vooraf vastgelegde sporttakken en een hieraan vasthangende topsportfederatie. Ze verwacht ook niet dat het aanstellen van een high performance manager fundamenteel iets zal oplossen.

LOD/(DRM)/

'Als we zo blijven aanmodderen, zullen we blijven achteruitgaan' (De Morgen, 6/12/2012)

Interview - Ulla Werbrouck (LDD) niet te spreken over topsportbeleid van Philippe Muyters (N-VA)
Werbrouck: 'Maak een topsportcentrum, zoals in de buurlanden, waar er kruisbestuiving kan plaatsvinden'

Vandaag stelt Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) zijn actieplan voor dat Vlaanderen over vier jaar in Rio meer olympische medailles moet opleveren. Maar Vlaams parlementslid Ulla Werbrouck (LDD) heeft er al geen goed oog in.

Nee, niet alles aan het sportbeleid van Philippe Muyters is verkeerd, benadrukt Ulla Werbrouck. "Voor een stuk hebben zijn plannen zeker gewerkt, hij heeft een aantal dingen gerealiseerd. Maar de structurele, broodnodige ingrepen, die blijven achterwege", meent ze. Werbrouck, zelf goed voor een gouden medaille in het judo op de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta, ziet het met lede ogen aan. "Vijf Vlaamse medailles wilde Muyters in 2012 halen, zei hij bij de voorstelling van zijn Topsportactieplan Vlaanderen in 2009. Het is er eentje geworden (België behaalde drie medailles in Londen, voor Vlaanderen keerde alleen zeilster Evi Van Acker terug naar huis met brons, avb). We gaan er steeds verder op achteruit en als we zo blijven aanmodderen, zullen we blijven achteruitgaan." Veel goede hoop dat het nieuwe Topsportactieplan dat Muyters vandaag voorstelt en dat de Vlaamse atleten naar Rio 2016 moet leiden, beterschap zal brengen, heeft Werbrouck niet.

woensdag 5 december 2012

TSAV III: kracht van verandering of meer van hetzelfde?

Morgen stelt Vlaams minister van Sport Philippe Muyters zijn Topsportactieplan III voor in het Vlaams Parlement. Een plan waarmee vorm gegeven wordt aan het topsportbeleid voor de Olympiade Rio 2016. Dit plan moet dan ook het pronkstuk worden van het topsportbeleid van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters. Het vorige Topsportactieplan II werd namelijk nog voorbereid onder impuls van diens voorganger Bert Anciaux. Dit plan heeft minister Muyters echter volledig zelf voorbereid en uitgewerkt.

Er wordt dan ook al geruime tijd uitgekeken naar de nieuwe beleidsdoelstellingen van het actieplan. Zullen er nog meer medailles vooropgesteld worden als in het Topsportactieplan II? Met dit plan gingen we namelijk 5 Vlaams medailles binnenrijven op de Olympische Spelen en 7 op de Paralympische Spelen. De Olympische Spelen zijn echter qua Vlaamse medailles uitgedraaid op een sisser. Op de Paralympische Spelen strandden de atleten weliswaar op een zucht van de beoogde doelstelling, maar op de Olympische Spelen, 80 mio euro ten spijt, rijfden we slechts éénmaal Olympisch metaal binnen.

vrijdag 23 november 2012

Geen 170 maar 250 whereaboutsplichtige Vlaamse atleten?

In het voorjaar van 2012 werd het nieuwe antidopingdecreet goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Per 14 november 2012 is dit nieuwe antidopingdecreet in werking getreden. Het decreet realiseerde een  aanpassing aan de eerder van kracht zijnde whereaboutsregeling.

De eerdere Vlaamse regelgeving inzake de whereabouts werd algemeen gepercipieerd als te breed en te streng. Er dienden dan ook veel teveel sporters te voldoen aan de volledige whereaboutsverplichtingen. Het nieuwe decreet, dat gebruikt maakt van een categoriale indeling van de sporttakken op basis van o.a. de dopinggevoeligheid, moest resulteren in een aanzienlijke daling van het aantal whereaboutsplichtige atleten.

dinsdag 13 november 2012

Pascal Smet hoopt op outing homoseksuele voetballers (HLN)

"Ik hoop dat net als in andere sporttakken de tijd voldoende rijp is dat ook homoseksuele voetballers zich gaan outen. Op professioneel topniveau deed tot nu toe geen enkele homoseksuele voetballer zijn coming-out." Dat stelt Vlaams minister Pascal Smet, onder meer bevoegd voor gelijke kansen, in antwoord op een schriftelijke vraag van Ulla Werbrouck (LDD).

vrijdag 9 november 2012

Ulla Werbrouck juicht initiatief van vierdeklasser Merksem toe

Vandaag maakte de Antwerpse vierdeklasser Merksem-Antwerpen-Noord bekend dat de club binnenkort zal starten met een verplichte medische screening en revalidatielessen vanaf 14 teneinde risicofactoren en hartafwijkingen. De vierdeklasser is daarmee één van de eerste voetbalclubs, samen met eerste klasse club Club Brugge, die concrete maatregelen neemt om de veiligheid en gezondheid van de aangesloten spelertjes te bevorderen. Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck steunt de vierdeklasser bij dit initiatief en hoopt dat nog andere voetbal- en andere sportclubs hun voorbeeld volgen. "De Vlaamse overheid zal geen initiatieven nemen om een gericht sportmedisch onderzoek te verplichten, maar wil het sportieve individu zelf verantwoordelijk stellen. Daarom is het belangrijk dat sportclubs zelf maatregelen nemen", stelt Ulla Werbrouck.

VUB-studie bevestigt de pijnpunten van het Vlaams topsportklimaat.

De drie Belgische medaillewinners van de OS '12 waarvan één Vlaamse: Evi Van Acker (l)
Op woensdag 7 november stelde professor De Bosscher haar onderzoek m.b.t. het Vlaams topsportklimaat voor. Hoewel het topsportklimaat duidelijk verbeterd is, is dit echter onvoldoende om internationaal sterk te presteren. De belangrijkste aandachtpunten zijn volgens het onderzoek meer voorzieningen en opleidingsmogelijkheden voor toptrainers in Vlaanderen en meer en betere trainings en wedstrijdfaciliteiten. Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck (LDD) ziet in het onderzoek dat de door haar aangehaalde knelpunten van het Vlaamse topsportbeleid bevestigd worden.

De voorgestelde studie van professor De Bosscher schetste een aantal trends in het Vlaamse topsportklimaat. “Er werd in de voorbije jaren opmerkelijk meer geïnvesteerd in het Vlaams topsportbeleid, maar hebben de topsporters ook meer succes behaald?”, vroeg de professor zich af. Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck is dit niet het geval. Ulla Werbrouck: “In de periode 2009 – 2012 zal er circa 80 mio euro geïnvesteerd zijn in de Vlaamse topsport. De geleverde prestaties op de Olympische Spelen staan echter niet in verhouding tot deze toegenomen investeringen. Vele atleten verbeterden weliswaar hun persoonlijk of Belgisch record, maar we zijn er in Vlaanderen te weinig in geslaagd om de echte toppers te kneden.”

donderdag 18 oktober 2012

Vlaanderen zag nog geen cent EK zwemmen terug

Vlaanderen heeft tot op heden nog geen cent teruggezien van het voorschot dat de Vlaamse Regering reeds uitbetaalde voor de organisatie van het EK zwemmen 2012 in Antwerpen. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck (LDD) uit een antwoord op haar schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Sport Philippe Muyters. Eerder bleek ook al uit een ander antwoord dat het reeds verleende voorschot hoger lag dan het aangenomen bedrag van € 80.500.

Het EK zwemmen 2012 was deze zomer in het Sportpaleis in Antwerpen gepland. Half februari raakte echter bekend dat de organisatie omwille van financiële problemen niet in de Scheldestad zou kunnen doorgaan. Hierdoor verhuisde het topsportevenement naar Debrecen in Hongarije.

Portaalsite sport onbekend en onbemind

De portaalsite sport, gelanceerd begin december 2011, is een onbekende site voor de modale Vlaming. Dit concludeert Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck (LDD) op basis van de cijfers aangaande de bezoekersaantallen van de website. De laatste vijf maanden ontving de portaalsite gemiddeld minder dan 20 unieke bezoekers per dag.

Begin december stelde Vlaams minister van Sport Philippe Muyters in primeur de nieuwe portaalsite voor het Vlaamse sportbeleid voor aan de commissie Sport van het Vlaams Parlement. Omdat een effectief en efficiënt sportbeleid ook een uitgewerkt luik communicatie moet omvatten, werd er namelijk, aldus minister Muyters, een nieuwe tool uitgewerkt om de gebruiksvriendelijkheid van de verschillende websites binnen het sportbeleid te maximaliseren. De portaalsite sport diende dan ook een wegwijzer doorheen het ganse sportbeleid te zijn. “Ik feliciteerde minister Muyters toen met dit initiatief want er was inderdaad nood aan meer structuur binnen de veelheid aan sportgerelateerde overheidswebsites. De Vlaamse bevolking kent wel de websites van BLOSO en/of Topsport Vlaanderen, maar is minder op de hoogte waar men terecht kan voor informatie rond een gezonde sportbeoefening en/of doping. Ik Informeerde dus ook meteen of de minister nog verdere initiatieven ging nemen om de nieuwe portaalsite voldoende te promoten bij de Vlaamse sportieve bevolking teneinde de effectiviteit en het nut van de nieuwe tool ook te maximaliseren”, schetst Ulla Werbrouck haar standpunt.

dinsdag 9 oktober 2012

'Een alternatief bieden' (De Standaard, p. 13, 09/10/2012)

'Ook Open VLD en Vlaams Belang maken een slechte beurt'

Ex-judoka en Vlaams parlementslid ULLA WERBROUCK duwt de lijst 'Samen voor Lendelede', een ratatouille van LDD'ers, liberalen en progressieven.

Na haar judocarrière ging Ulla Werbrouck aan de slag bij Bloso, tot haar voormalige coach Jean-Marie Dedecker in 2007 aan haar mouw trok. Of de Olympische kampioene niet wilde kandideren voor LDD? Na een federaal mandaat en een overstap naar het Vlaams parlement is Werbrouck naar eigen zeggen klaar voor een nieuw hoofdstuk in haar loopbaan: lokaal kampen voor goud.

dinsdag 25 september 2012

Ex-Judoka Ulla Werbrouck duwt nieuwe lijst Samen voor Lendelede (Het Nieuwsblad, 25/09/2012)

Lendelede - De nieuwe partij Samen voor Lendelede trekt met een volledige lijst naar de kiezer.

'We hebben onze lijst niet gevuld met de eerste de beste', zeggen lijsttrekker Francis Bonte en lijstduwer Ulla Werbrouck. 'We hebben gekozen voor kandidaten die onze partij versterken omdat ze elk op een ander terrein ervaring opdeden.'

maandag 24 september 2012

Samen voor Lendelede

De gemeensteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 naderen met rasse schreden. De afgelopen weken en maanden werden dan ook bergen werk verzet om onze open lijst 'Samen voor Lendelede' te vormen. Het geeft me dan ook veel voldoening dat we erin geslaagd zijn om een volledige lijst voor te stellen die bruist van goede wil, inzet en enthousiasme om zich in te zetten voor een beter Lendelede. Op de website http://www.samenvoorlendelede.be/ kan u meer algemene informatie verkrijgen. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het zog achtte ik het echter ook zinvol om een aantal streefpunten van Samen voor Lendelede voor u samen te vatten.

Mogelijk bewustmakingcampagne rond geneesmiddelengebruik in de sport

België, en Vlaanderen, kampt in het algemeen met een verontrustend imago m.b.t. geneesmiddelengebruik. Ons land scoort in de gepubliceerde ranglijsten veelal ronduit slecht. Sommige cijfers duiden zelfs dat er in België dagelijks 600.000 pijnstillers geslikt worden. In tegenstelling tot de geleverde sportieve prestaties op de Olympische Spelen behoren we inzake het gebruik van pijnstillers wel tot de absolute wereldtop. De gekende overconsumptie van verschillende geneesmiddelen projecteert zich ook in een overmatige consumptie van o.a. onstekkingsremmers en pijnstillers binnen de sportsector. Iedereen kent in zijn of haar buurt wel een sporter/sportster die bij zijn/haar sportbeoefening de 'hulp krijgt' van een op het eerste zicht onschuldig lijkend pilletje. Om de gevaren hiervan nogmaals aan de kaak te stellen, stuurde de FIFA begin juli dan ook volgende boodschap de wereld in: 'Pijnstillers zijn groter probleem dan doping'. Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck stelde dan ook over deze problematiek een parlementaire vraag aan minister Muyters (sport) en minister Vandeurzen (Welzijn en Volksgezondheid).

maandag 10 september 2012

Open lijst Samen komt op voor beter Lendelede (Het Laatste Nieuws, p. 14, 10/09/2012)

De kersverse lijst 'Samen voor Lendelede' gaat naar de kiezer met Francis Bonte (41) als lijsttrekker. Het ex-gemeenteraadslid van Kuurne is beroepshalve hoofdboekhouder bij bouwgroep Roussel. Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck (40), die zetelt in diverse commissies als welzijn, toerisme en onderwijs, duwt de lijst. "Wij zijn een open lijst zonder politieke kleur" zegt het duo.

dinsdag 4 september 2012

'WK Judo naar België halen'

Waar de Belgische atleten in Londen niet in slaagden, gaf Ulla Werbrouck (40) in 1996 in Atlanta wel het goede voorbeeld. De judoka won goud en meteen beleefde de judosport hier een hausse.

Izegem/Lendelede - Hoewel ze jaar na jaar verder afslijten, zijn de Olympische ringen op de grond voor het ouderlijke huis van Ulla Werbrouck in de Baronstraat in Emelgem nog altijd zichtbaar. Het hele dorp vierde feest toen hun gouden Ulla in 1996 thuiskwam van de Olympische Spelen. 'We werden officieel ontvangen en in een open wagen rondgereden', herinnert de judoka zich.

Verdrievoudiging van buddywerking in geestelijke gezondheidszorg

Het aantal psychiatrische patiënten in Vlaanderen dat begeleid wordt door een "buddy" is in drie jaar tijd verdrievoudigd. Op 1 september 2008 kregen 76 personen een dergelijke begeleiding, op 1 december 2011 was dat aantal gestegen tot 200. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen op een schriftelijke vraag van Ulla Werbrouck (LDD). Een buddy is een vrijwilliger die de vaak sociaal geïsoleerde patiënt regelmatig ontmoet.

maandag 2 juli 2012

Het Olympisch alfabet: Ulla (Het Nieuwsblad, p. 16, 1/7/2012)


In het kader van de reeks 'Olympisch alfabet' besteedde het Nieuwsblad op Zondag gisteren aandacht aan de letter U. Drie keer raden wiens naam er begint met een U. Lees hierna de bijdrage vanuit het Nieuwsblad.

Er zijn niet zoveel mensen van wie een voornaam voldoende is om een belletje te doen rinkelen. Elio, Jean-Marie, Justine, Helmut, ... Ondanks het feit dat ze al tien jaar met judo is gestopt, is dat ook het geval voor Ulla Werbrouck. De toen 24-jarige West-Vlaamse was op de Spelen van Atlanta in 1996 de allereerste Belgische vrouw die erin slaagde een olympische titel te veroveren. Op twee seconden van de laatste gong vloerde ze in de finale de Japanse Yoko Tanabe.

Ulla Werbrouck laat Dedecker helemaal niet vallen (Het Laatste Nieuws, p. 2, 29/06/2012)


De aankondiging dat ik in Lendelede zou opkomen met een nieuwe lijst 'Samen voor Lendelede' op woensdag, resulteerde donderdag in HLN in een artikel met als titel 'Ook Ulla Werbrouck laat Dedecker vallen'. Deze titel en het artikel zijn echter allesbehalve de waarheid. Ik vroeg dan ook aan HLN om dit recht te zetten. Dit resulteerde vrijdag in een nieuw artikel waarin de juiste toedracht van de feiten naar voren gebracht wordt. Hierna kan u dit artikel lezen.

woensdag 27 juni 2012

Ulla Werbrouck duwt lijst ‘Samen voor Lendelede’

Vlaams parlementslid Ulla Werbrouck zal bij de gemeenteraadsverkiezingen de lijst ‘Samen voor Lendelede’ duwen. De lijst ‘Samen voor Lendelede’ wil de kiezer een democratisch alternatief bieden voor het huidige verschraalde politieke landschap waarbij één enkele partij de meerderheid vormt. ‘Samen voor Lendelede’ wil geen ander Lendelede, maar een Lendelede dat anders wordt bestuurd.

De lijst ‘Samen voor Lendelede’ wil de kiezer een democratisch alternatief bieden voor het huidige verschraalde politieke landschap waarbij één enkele partij de meerderheid vormt.

vrijdag 15 juni 2012

Slechts uitzonderlijk link tussen legionellabesmetting en sportclub en -gebouw (Belga, 15/06/2012)

BRUSSEL -Slechts in 2 van de 218 gevallen van de veteranenziekte die in de periode 2008-2011 werden geregistreerd kon de bron van de besmetting worden gesitueerd in een sportclub of sportgebouw.

Dat gebeurde 1 keer in 2008 (in West-Vlaanderen) en 1 keer in 2010  (in Vlaams-Brabant) blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen op een schriftelijke vraag van Ulla Werbrouck (LDD).

"Ondanks naspeuringen blijft in een groot deel van de gevallen de bron onbekend. We kunnen omgekeerd dus ook niet met grote nauwkeurigheid bepalen hoeveel personen in sportgebouwen besmet werden door de legionellabacterie", aldus de minister. In 2008 werden 57 gevallen van de ziekte geregistreerd, in 2009 45, in 2010 52 en in 2011 64. 6 personen overleden aan de ziekte (allen in 2008). Besmetting gebeurt door inademing van de bacterie, bijvoorbeeld in een douche of via sproei-installatie.

DRM
Belga

Alcoholproblematiek bij ouderen: Nood aan daadkrachtig ontradingsbeleid en drempelverlagende hulpverlening


De alcoholproblematiek van ouderen komt, in tegenstelling tot de relatie alcohol en jongeren, veelal niet aan bod in de media. Nochtans vormt drankgebruik en –misbruik in die doelgroep een veel groter probleem dan bij jongeren. De recente cijfers over het aantal 55-plussers met een drankprobleem betreft dan ook geen nieuw gegeven.

Cijfers van het CAD Limburg tonen aan dat het aantal 55-plussers in de hulpverlening in tien jaar tijd vervijfvoudigd zijn van 67 naar 264 in 2011 en dit alleen al in Limburg. Daarnaast is er ook sprake van een groeiende groep alcoholverslaafden tussen 45 en 54 jaar: 657 vorig jaar, drie keer meer dan tien jaar geleden.

Problematiek 'eetstoornissen' verdient continue beleidsmatige aandacht

De afgelopen week werden we nogmaals met de neus op de feiten gedrukt door de media. De krantenkoppen zoals ‘jongeren lijden steeds vroeger aan anorexia’ sloegen ons wederom met verstomming. Uit Brits onderzoek blijkt namelijk dat jongeren op steeds jongere leeftijd te kampen krijgen met de ziekte. En ook in ons land is de toestand schrijnend. De kinderen worden steeds jonger, het jongste patiëntje in het UZ Antwerpen is bv. 8 jaar. Kinderen van 10 of 11 jaar die aan anorexia lijden, zijn niet langer een uitzondering.

Er bestaat geen Belgisch of Vlaams onderzoek rond deze problematiek, maar een eerder Europees onderzoek heeft aangetoond dat de anorexiaproblematiek in België sterker aanwezig is dan in Nederland. Er kan dus vanuit gegaan worden dat het Nederlands percentage, waar in 2004 circa 35% van de -14-jarigen te kampen hadden met de ziekte, in ons land met een stukje overtreft wordt.

donderdag 14 juni 2012

Bofepidemi: Nood aan meldingsplicht bof en verhoogde dekkingsgraad tweede vaccinatie

De bofepidemie, ook wel gekend onder de naam dikoor, is in het land. De laatste maanden werd al melding gemaakt van een 350-tal ‘slachtoffers’ in Oost-Vlaanderen en nu de laatste weken kregen we ook weet van gevallen in Antwerpen en Limburg. Omdat bof geen meldingsplichtige ziekte is, zou het kunnen dat de effectieve cijfers zelfs nog hoger liggen.

Bof komt op dit ogenblik vooral voor bij jongeren rond de 20-jaar. Hier zijn een aantal redenen voor. Ten eerste lag in de jaren ’80 de vaccinatiegraad tegen bof bij jongeren veel lager dan nu. Ten tweede vormt de lage vaccinatiegraad bij de 20-jarigen een probleem. En ten derde biedt het bofvaccin niet voldoende bescherming aan een percentage van onze bevolking. De vraag dringt zich dan ook op welke maatregelen we bijkomend in Vlaanderen nog kunnen nemen om bofepidemieën naar de toekomst toe zoveel mogelijk te vermijden?

woensdag 13 juni 2012

Zwembad De Merel gaat terug open voor publiek (Het Nieuwsblad, 13/06/2012, p.23)

De clubleiding van zwemclub De Merel reageert tevreden op de heropening van het gelijknamige zwembad in Heppen.

De club hervatte de activiteiten en er bleken geen irritatie, chloorhinder, hoestklachten of ademhalingsproblemen op te treden.

Door de beperking van 35 zwemmers per uur kunnen er momenteel geen nieuwe leden starten. Vijftig kinderen staan op de wachtlijst. De club hoopt dat na de bijkomende aangekondigde werken begin september de gebruiksbeperking wordt opgeheven.

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) zal de huidige grenswaarde voor gebonden chloor in zwembadwater verlagen en normen invoeren voor de luchtkwaliteit.

'Zowel de vermindering van de huidige grenswaarde voor gebonden chloor als het opleggen van een richtwaarde voor trichloramines in de lucht worden opgenomen in de Vlarem-wetgeving', zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck (LDD). Blijft nog de discussie over de zoektocht naar alternatieve desinfecteerproducten voor zwembadwater. 'Chloor zorgt voor negatieve gezondheidseffecten, maar momenteel is er geen alternatief', geeft Werbrouck toe.

vrijdag 1 juni 2012

Normering luchtkwaliteit zwembaden aankomende

De Vlaamse minister van Leefmilieu Joke Schauvliege zal de huidige grenswaarde voor gebonden chloor in zwembadwater verlagen en normen invoeren voor de luchtkwaliteit in zwembaden. Beide aanpassingen zullen worden opgenomen in de VLAREM-wijziging die eind dit jaar zal worden doorgevoerd. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck op een parlementaire vraag. Ulla Werbrouck vindt de aanpassingen van de minister een logische stap in de bestrijding van de negatieve gezondheidseffecten van chloor als desinfecteerproduct van zwembadwater.

woensdag 23 mei 2012

Wachten op beheerregeling aalscholvers

Het blijft wachten op de al in 2010 beloofde beheerregeling die het evenwicht tussen ‘vissers’ en aalscholvers herstelt. In het licht van de alsmaar groeiende aalscholverpopulatie in Vlaanderen, dringt Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck bij minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege aan op een daadkrachtigere aanpak.

De aalscholverpopulatie kent in Vlaanderen de jongste jaren een sterke toename, met grote schade aan de kostbare visbestanden tot gevolg. Dit creëert een economisch probleem voor de sector van de viskwekers en een sportief probleem voor de Vlaamse hengelsporters. “In het parlement wordt al sinds 2010 gevraagd naar een beheerregeling om dit probleem aan te pakken”, stelt Ulla Werbrouck, “minister Schauvliege kondigde dan ook een voorstel hierover aan tegen eind 2010.”

woensdag 16 mei 2012

Sporadische overschrijding chloornom in zwembaden (Belga, 15/05/'12)

In minder dan 1 overdekt zwembad op 10 werd in de periode 2009-2010 de norm voor gebonden chloor 1 of 2 keer overschreden. In 1 op 50 zwembaden gebeurde dat 3 keer of meer. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van volksgezondheid Jo Vandeurzen op een schriftelijke vraag van Ulla Welbrouck (LDD). De controles worden uitgevoerd door de afdeling Toezicht Volksgezondheid van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. 

maandag 14 mei 2012

Vlaanderen versoepelt 'whereabouts'-wetgeving voor topsporters (11/05/2012, De Morgen)

In Vlaanderen moeten straks minder topsporters hun verblijfsgegevens of 'whereabouts' opgeven. Volgens minister Muyters maakt de nieuwe wetgeving, gisteren goedgekeurd, de strijd tegen doping 'logischer' en 'efficiënter'. Tot voor kort waren iets minder dan 700 Belgische sporters verplicht om elke dag hun verblijfsgegevens kenbaar te maken, 24 uur per dag. Een zware administratieve last voor de topsporters, die geregeld voor problemen zorgde. Tennissers Yanina Wickmayer en Xavier Malisse kregen twee jaar schorsing na 'aangifteverzuim'. De veroordeling zorgde voor veel kritiek op de Vlaamse antidopingwetgeving, ook door antidopingagentschap WADA, dat nochtans wereldwijd de strijd tegen doping reguleert. Vlaanderen deed het dus officieel verkeerd. De nieuwe wetgeving, gisteren goedgekeurd in de commissie Sport, probeert aan de kritiek tegemoet te komen. In de eerste plaats door het aantal 'aangifteplichtigen' te verminderen. In plaats van alle professionele sporters over een kam te scheren, gaat het nieuwe doping decreet differentiëren op basis van 'risico'. Wielrenners (categorie A) moeten nog steeds elke dag één uur opgeven waarop ze beschikbaar zijn voor controle. Bij zwemmers (categorie B) volstaan enkel de trainingsuren. Het idee daarachter is dat de trainingslocatie bij zwemmers vastligt en bij wielrenners niet. Met andere woorden: zwemmers zijn sowieso 'vindbaar' op training, wielrenners niet. Teamsporters (categorie C) zijn alleen theoretisch nog aangifteplichtig. Omdat het in de praktijk volstaat dat een teamverantwoordelijke de trainingsuren doorgeeft. Sporters die geen baat hebben bij dopinggebruik op training, zoals boogschutters (categorie D), moeten geen whereabouts meer invullen. Het kabinet-Muyters noemt het nieuwe systeem "logischer" en "efficiënter". In plaats van 700 zouden nu maar 170 sporters meer onder het 'harde' whereabouts-systeem vallen.

Kritiek
Toch bestaat ook op het nieuwe systeem kritiek. Vooral op de juridische afhandeling na een positieve dopingplas. Ulla Werbrouck, Vlaams Parlementslid voor LDD, is ontstemd omdat een veroordeelde atleet ook in het nieuwe systeem geen beroep kan aantekenen bij een Vlaamse instantie en zich dus niet kan verdedigen in zijn moedertaal. Dat kan alleen bij het internationale tribunaal TAS. Het kabinet-Muyters noemt zo'n Vlaamse instantie echter nutteloos: "Omdat WADA alleen het TAS erkent en een zaak uiteindelijk toch daar terechtkomt", zegt Muyters. "Een eigen beroepsinstantie is dan hoogstens een extra tussenstap, er is geen garantie dat het ook een eindpunt is."

maandag 7 mei 2012

Nog altijd geen uitbater voor Kosmos (Het Nieuwsblad - Oostende/Westhoek, 7/5/12)

Er is nog altijd geen commerciële partner gevonden voor de exploitatie van het hoofdgebouw van de Kosmos op de Rodeberg. Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) op een vraag van Vlaams Parlementslid Ulla Werbrouck (LDD).

Het blijft dus wachten op een nieuwe toeristisch-recreatieve uitbating van de bovensite. Maar de heraanleg van de benedensite begint al dit najaar. Het Agentschap Natuur en Bos, eigenaar van de Kosmos, heeft alle bijgebouwen en het openluchtzwembad laten slopen. Alleen het beschermde hoofdgebouw staat er nog. Om dat tegen verdere verloedering te beschermen, zijn de ramen en deuren afgeschermd met houten panelen. Voor het benedengedeelte werd een landschapsstudie uitgewerkt. Die voorziet in een walkway op de flank, een nieuwe uitkijktoren, een 'amfitheater' voor voorstellingen, speelzones, de renovatie van de boskanterswoning en de inrichting met banken, tunnels, hutten, grachten, heuvels en schuil- en picknickmogelijkheden.

© 2012 Corelio

dinsdag 24 april 2012

Tax Shelter voor Brecel en co (Het Belang van Limburg, 24/04/'12, p.7)

Het Vlaams topsportbeleid vertoont een aantal hiaten waardoor topsporters als Luca Brecel (snooker), Jean-Pierre Bauwens jr. (boksen) en Kenny Belaey (trial) niet in aanmerking komen voor een topsportcontract en betoelaging. "Een Tax Shelter, zoals die al bestaat in de audiovisuele sector, kan hier de oplossing bieden", zeggen LDD-parlementsleden Lode Vereeck en Ulla Werbrouck.

"Het is niet makkelijk om een carrière uit de grond te stampen. Zeker financieel niet. De mensen verkijken zich vaak op het prijzengeld. Voortdurend reizen en op hotel leven kost heel veel geld." Dat zeiden de ouders van Maasmechelaar Luca Brecel (17), de eerste Belg én de jongste speler ooit op het WK snooker, in onze weekendkrant.

vrijdag 30 maart 2012

Terugtrekking WADA uit 'whereaboutszaak' Wickmayer en Malisse

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters maakte gisteren tijdens de Vlaamse parlementscommissie Sport bekend dat het Wereldantidopingagentschap WADA zich terugtrekt uit de rechtszaken bij het Internationaal Sporttribunaal TAS tegen Yanina Wickmayer en Xavier Malisse.

Door de beslissing van de Raad van State van vorige maand werd het besluit dat het systeem van de verblijfsgegevens in Vlaanderen regelde vernietigd. Een en andere betekende dat het huidige systeem van de whereabouts in Vlaanderen ongeldig verklaard is. Het WADA had zijn motivering echter grotendeels op de invulling van die whereabouts gebaseerd. Het WADA kan daardoor nu niet anders dan oordelen dat er geen wettelijke basis is voor de schorsing. 

vrijdag 16 maart 2012

Vlaamse regering wil geld EK zwemmen terug (atv, 1/3/2012)

Het afgelasten van het EK zwemmen te Antwerpen zou wel eens een aantal verregaande gevolgen kunnen hebben voor Vlaanderen. Niet alleen creëert het afgelasten van het EK zwemmen te Antwerpen een deuk in het imago van zowel de Stad Antwerpen, als de Koninklijke Belgische Zwembond als voor Vlaanderen als een regio die zich wilt profileren als een regio die attractieve topsportevenementen wenst aan te trekken en te faciliteren binnen de budgettaire ruimte, maar daarnaast kan de annulatie de Vlaamse overheid ook opzadelen met een financiële kater.

De Vlaamse overheid had namelijk 115.000 euro financiële steun toegezegd voor de organisatie van het EK zwemmen te Antwerpen. Hiervan betaalde de Vlaamse overheid reeds 70% (80.500 euro) uit in de vorm van een voorschot. Deze middelen werden door de organisator Georges Straetemans in tussentijd bijna volledig uitgegeven. In de commissie Sport d.d. 1/3/2012 bevroeg ik de minister dan ook over de financiële gevolgen van de annulatie van het EK zwemmen te Antwerpen. De minister gaf toen aan dat hij het geld van de organisator zou terugeisen. Ofdat Vlaanderen dit geld daadwerkelijk terug zal krijgen is koffiedik kijken. In tussentijd reageerde organisator Georges Straetemans in de media al met het bericht dat hij het geld tegen eind maart op de rekening van de Vlaamse Regering zal terugstorten. Ik zal dan ook eind maart de minister van Sport bevragen of de organisator van het EK zwemmen de financiële middelen reeds terugbetaald heeft.

Bekijk via deze link een beeldfragement uit de Commissie Sport:

dinsdag 28 februari 2012

Topsport-infrastructuur komt niet van de grond (Het Belang van Limburg, 28/02/2012, p.4)

SINDS 2009: SLECHTS 117.805 EURO VOOR ROEISYSTEEM

BRUSSEL - In tegenstelling tot zijn beleidsintenties in 2009 maakt Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) maar weinig werk van trainingsinfrastructuur voor topsport. "Waar zijn voorganger Bert Anciaux hiervoor 14 miljoen euro investeerde, heeft Muyters nog maar 117.805 euro uitgetrokken", klagen de LDD-ers Lode Vereeck en Ulla Werbrouck aan.

Om zich voor te bereiden op topprestaties en een internationaal niveau te halen, moeten topsporters kunnen beschikken over kwaliteitsvolle trainingsfaciliteiten.

Het onderzoeksrapport 'Ontwikkelingen in het topsportklimaat in Vlaanderen (2003-2007)' toonde al aan dat Vlaanderen hier slecht scoort. Dit zou ook een belangrijke reden zijn waarom Vlaanderen er nauwelijks in slaagt internationale sportevenementen te organiseren. Het afblazen van het EK Zwemmen is daar een mooi voorbeeld van: omdat de nodige financiering uitbleef, gaat dat EK in mei door in het Hongaarse Debrecen, en niet in het Antwerpse Sportpaleis.

vrijdag 3 februari 2012

Lezersbrief LDD: Dringend nood aan krachtdadig medisch sportpreventiebeleid

Beste LDD'er,

Onze partij zit zowel in de Kamer als in het Vlaamse parlement in de oppositie. Wij controleren er het werk van de federale en Vlaamse regeringen zonder onderscheid naar persoon of partij. Zo vroeg en kreeg LDD tekst en uitleg bij een mail waarin een kabinetsmedewerker schreef dat de Vlaamse minister van financiën & begroting bewust foute cijfers had doorgespeeld aan het parlement. Een eerdere mail, waarin door een andere kabinetsmedewerker de schuld voor de vertraging van de invoering van de nieuwe belasting op inverkeerstelling (BIV) onterecht in de schoenen van de oppositie werd geschoven, bracht de minister in nauwe schoentjes.

'The duty of the opposition is to oppose'. Maar daarnaast werken wij ook eigen ideeën en inhoudelijke voorstellen uit, die door specialisten in het veld als doeltreffend en doelmatig worden aanzien. Deze LDD-initiatieven halen vaak niet de pers omdat ze meestal, zonder veel debat, worden weggestemd door de meerderheid of zelfs niet worden geagendeerd.

Zo is er bijvoorbeeld de resolutie van Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck over de sportmedische keuring voor sporters. Dit voorstel werd al in het najaar van 2009 in het Vlaamse parlement ingediend, maar is zelfs nog niet op de commissieagenda geraakt. Nochtans kan dit voorstel van onze gewezen topatlete rekenen op de goedkeuring en steun van wereldvermaarde hartspecialisten zoals electrofysioloog dr. Brugada.

Hoewel Vlaanderen meer en meer geconfronteerd wordt met het plotse overlijden van jonge sporters, blijft de Vlaamse regering maar wat aanmodderen. Het voeren van een krachtdadig preventiebeleid in functie van jonge sporters is dan ook dringend en noodzakelijk. Wij zullen dit probleem dan ook politiek blijven aankaarten.

Veel leesplezier.
Vriendelijke groet,
Lode Vereeck

donderdag 2 februari 2012

Persbericht: Integratie in plaats van segregatie bij jeugdbewegingen

Vlaams minister Pascal Smet pleit voor het oprichten van een afzonderlijke allochtone jeugdbeweging. De minister baseert zich daarbij op een rapport van de Raad van Europa dat ons jeugdbeleid doorlichtte en concludeert dat kwetsbare allochtone jongeren hun plaats niet vinden in de traditionele jeugdverenigingen. Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck vindt het voorstel van de minister Smet hallucinant omdat segregatie haaks staat op integratie. Bovendien begrijpt ze niet hoe een dergelijk voorstel zich inpast in het integratiebeleid dat deze Vlaamse regering pretendeert te voeren.

 
De Raad van Europa bracht geen nieuwe feiten aan het licht. In 2010 werd immers al duidelijk dat onze Vlaamse jeugdbewegingen de wind in de zeilen blijven hebben, maar dat ze, alle goede intenties ten spijt, nog altijd een quasi exclusief autochtoon publiek aanspreken. Naar aanleiding van de bevindingen van de Raad van Europa pleit de inzake jeugd bevoegde Vlaamse minister expliciet voor het oprichten van een afzonderlijke allochtone jeugdbeweging, dit weliswaar onder de koepel van de reeds bestaande organisaties.

Ulla Werbrouck, Vlaams volksvertegenwoordiger (LDD): “Dit voorstel is hallucinant, omdat minister Smet openlijk pleit voor het instellen van ‘apartheid’ op niveau van de jeugdbewegingen in plaats van werk te maken van de integratie van kwetsbare allochtone jongeren binnen bestaande jongerenorganisaties. Ik vraag mij dan ook af hoe een dergelijk op segregatie gebaseerd voorstel te rijmen valt met het inclusieve integratiebeleid dat deze Vlaamse regering pretendeert te voeren. In plaats van dergelijke onbegrijpelijke voorstellen te lanceren zou minister Smet, naar analogie met de sportsector, beter werk maken van een inclusief beleid, waarbij kwetsbare en allochtone jongeren maximaal doorstromen naar de reeds bestaande jeugdbewegingen. Daar is immers iedereen bij gebaat.”

“Dit voorstel toont het failliet aan van het door deze Vlaamse regering gevoerde integratiebeleid”, besluit Ulla Werbrouck, die hierover Vlaams minister Smet zal interpelleren.

vrijdag 27 januari 2012

Sportmedische keuring: alle sporters moeten medisch gekeurd kunnen worden (Belga, 17/01/2012)

BRUSSEL - De plannen van de Belgische voetbalbond KBVB om  alle 400.000 aangesloten jeugdspelers een sportmedische keuring te  laten ondergaan, is een goede zaak. Maar als het van Vlaams parlementslid Ulla Werbrouck (LDD) afhangt zouden alle deelnemers aan een sportmanifestatie medisch gekeurd moeten kunnen worden, niet door iedereen  te onderwerpen aan een hartscreening maar op basis van een grondige anamnese (gerichte vragenlijst van dokter).

Werbrouck verwijst naar een voorstel dat ze al in november 2009 indiende in het Vlaams Parlement, maar dat sindsdien ligt stof te vergaren. In dat voorstel pleit de LDD-politica voor een betere communicatie rond de mogelijke gezondheidsrisico's van sporten en voor een
bredere medische keuring.

Volgens Werbrouck voorziet het huidige beleid enkel een verplichte medische keuring voor getalenteerde sporters. En buiten de motorcross bepalen de sporttakken ook zelf welke regels voor medische keuring ze toepassen.

Als het van Werbrouck afhangt, zou men de medische keuring voor alle sporters die deelnemen aan een sportmanifestatie moeten kunnen verplichten. "Dat wil niet zeggen dat er voor alle sporters een hartscreening uitgevoerd dient te worden, maar wel dat er op basis van een grondige anamnese een diagnose gesteld wordt en dat op basis daarvan de risicogevallen doorgestuurd worden naar de cardiologen", luidt het.

Werbrouck haalt haar voorstel nu van onder het stof en wil het opnieuw indienen. "Ik zal in de komende week zoeken naar een politieke meerderheid om dit voorstel van resolutie goedgekeurd te krijgen", zegt ze.

'Bekende Vlaming is een scheldwoord geworden' (Nieuwsblad op Zondag, 22 januari 2012)

Het nieuwe leven van ex-judoka Ulla Werbrouck, politica en moeder en vrouw (van bijna 40) "Mijn grootste droom heb ik verwezenlijkt, dat olympisch goud kan niemand mij nog afpakken", aldus Ulla Werbrouck. Ze wordt komende dinsdag 40 jaar, 'maar ik voel me nu mooier en evenwichtiger'. Op haar 30ste stopte la Ulla, goud op de Spelen '96 met judo, vandaag is ze Vlaams parlementariër.

Uit de agenda van Ulla Werbrouck, politica, moeder en ex-judoka: donderdag 19 januari 2012. Het is donderdagochtend, de commissie Sport van het Vlaams Parlement, waar Ulla Werbrouck, in 2007 federaal verkozen voor de pas opgerichte Lijst De Decker, inmiddels in zetelt, is uitgesteld. Minister van Sport Philippe Muyters heeft problemen met zijn mails zeg maar en commissievoorzitter Philippe De Coene moet naar een begrafenis. Commissielid Werbrouck (LDD) werkt thuis in Lendelede verder aan haar parlementaire vragen. Over diëten bijvoorbeeld.

"Er zat meer in mijn sportcarrière" (Krant van West-Vlaanderen, 20 januari 2012)

Behalve dé gouden medaille, een aangepaste nummerplaat, een handvol trofeeën en een fakkel van Athene verwijst weinig bij Ulla Werbrouck thuis nog naar haar judocarrière.

Tien jaar geleden kapte de Lendeleedse, die dinsdag veertig wordt, met topsport. Een gesprek over haar nieuwe leven en altijd opnieuw beginnen. "Ik heb niet meer de grote dromen zoals vroeger."Tien jaar geleden kapte de Lendeleedse, die dinsdag veertig wordt, met topsport. Een gesprek over haar nieuwe leven en altijd opnieuw beginnen. "Ik heb niet meer de grote dromen zoals vroeger."
Veertig worden doet Ulla Werbrouck niet zo veel, zegt ze. Een feestje volgt er niet, wel een shortski met haar echtgenoot, zónder kinderen. Het is typerend voor het nieuwe leven van de ex-judoka, waar gezin, geluk en genieten tegenwoordig centraal staan. "Voor mijn dertigste stond alles in het teken van de sport, daarna is mijn gezin de rode draad geworden. Maar vraag me niet om te kiezen. Ik zou het meteen opnieuw doen: eerst de topsport, dan het gezin en de politiek. Ik ben ontzettend blij dat ik van beide levens heb mogen proeven."

Ulla Werbrouck over haar memorabele sportmomenten


Te gast bij Luk Alloo's programma 'Koning Sport' op Radio 2 spreken Ulla Werbrouck en acteur Geert Hunaerts over hun memorabele sportmomenten tot hier toe.

Haar gouden medaille op de Olympische Spelen van Atlanta in 1996 was natuurlijk hét absolute topmoment voor Ulla Werbroucks persoonlijke sportcarrière. Maar de voormalige judoka kreeg ook kippevel van andere grote sportmomenten: de prestaties van formule 1-piloot Ayrton Senna, en diens onverwachte overlijden, de Amerikaanse schoonspringer Greg Louganis, die op de Olympische Spelen van 1988 eerst met zijn hoofd de plank raakte en daarna toch nog brons pakte, de heroïsche duels tussen tenniscoryfeeën John McEnroe en Bjorn Borg...

En Ulla is ook een voetbalfan: ze zou een date met Lionel Messi verkiezen boven een afspraakje met Cristiano Ronaldo...

Beluister het fragment (vanaf 7:50 in het programma)

Ulla Werbrouck geeft medewerking aan Think Pink-actie voor borstkankerpreventie


Op 24 oktober 2011 organiseerde Think Pink een galadiner in Brugge. Deze vereniging zamelt middelen in voor de strijd tegen borstkanker, waarbij zowel preventieve als nazorgacties gesteund worden. Ook Ulla Werbrouck steunt de Think Pink-acties.

Ook topsporters of gewezen sportkampioenen Kenny Deketele, Ulla Werbrouck, Jean-Marie Pfaff en Veerle Dejaeghere zegden met hun deelname aan het galadiner en hun financiële bijdrage hun steun aan de actie bij.

Bekijk hier het fragment

Persbericht: Crossen niet op circuits, maar op de lange baan

Vlaams parlementslid Ulla Werbrouck (LDD) reageert met ongeloof op de gisteren door de Vlaamse regering genomen 'beslissing' om bij de provincies opnieuw mogelijke locaties op te vragen voor gemotoriseerde sportterreinen. Dit gebeurde immers reeds in de vorige legislatuur, zonder dat dit concrete resultaten opleverde. Integendeel zelfs! Doordat de provincies op hun beurt de gemeenten raadpleegden, resulteerde zowat elk enigszins concreet voorstel in een contestatiegolf zonder voorgaande die een serene politieke besluitvorming volstrekt onmogelijk maakte. "Ik ben dan ook ten zeerste ontgoocheld dat Vlaams minister Muyters zijn verantwoordelijkheid in dit dossier niet opneemt en zich verschuilt achter de provinciebesturen. Het verleden heeft immers aangetoond dat dit geen soelaas biedt. Deze beslissing van de Vlaamse regering is een stap achteruit in plaats van vooruit", vindt Ulla Werbrouck.

Sinds 2002 zit onder meer crossminnend Vlaanderen te wachten op een definitieve beslissing over de toewijzing van permanente terreinen voor gemotoriseerde sporten. Anno 2011 blijven de concrete beslissingen echter nog steeds uit. De beslissing van de Vlaamse regering gisteren komt immers neer op het aankondigen van het zoveelste onderzoeksrondje. "In maart verklaarde minister Muyters dat hij voor het zomerreces knopen zou doorhakken over de dringend te realiseren terreinen voor gemotoriseerde sporten. Wanneer ik echter de nieuwe beslissing analyseer, kan ik niet anders dan ontgoocheld besluiten dat die belofte niet werd nagekomen.", stelt Ulla Werbrouck.

De Vlaamse regering herbevestigde gisteren nog maar eens de rol van de provinciebesturen in de zoektocht naar gereglementeerde omlopen voor gemotoriseerde sporten. "Dit gebeurde echter reeds in de vorige legislatuur. Doordat de provincies op hun beurt de gemeenten raadpleegden, resulteerde zowat elk enigszins concreet voorstel in een contestatiegolf zonder voorgaande die een serene politieke besluitvorming volstrekt onmogelijk maakte. Hoe is het mogelijk dat minister Muyters uit de aanpak tijdens de vorige legislatuur geen lessen trekt?  Hij kan deze klus toch zelf klaren gezien hij als minister ideaal geplaatst is met zijn bevoegdheden van sport en ruimtelijke ordening?", vraagt Ulla Werbrouck zich af.

"De gisteren door de Vlaamse regering genomen non-beslissing is geen stap vooruit maar achteruit, omdat het verleden heeft aangetoond dat het responsabiliseren van de provincies tot niets leidt. Deze struisvogelpolitiek van minister Muyters resulteert in een spreekwoordelijke processie van Echternach waardoor Vlaanderen de dringend noodzakelijke terreinen voor gemotoriseerde sporten dreigt te worden ontzegd. Hopelijk resulteert dit zoveelste uitstel niet in afstel!", besluit Ulla Werbrouck.

Themadebat over jeugdzorg


Ulla Werbrouck gaf tijdens het themadebat in de plenaire vergadering van dinsdag 5 juli de visie van LDD op jeugdzorg. 

Ulla Werbrouck: "Moeten we meer inzetten op preventie of op 'curatie'? Dat is
een moeilijk vraagstuk en het is een moeilijke evenwichtsoefening. Volgens onze fractie moet er sprake zijn van een en-enverhaal. LDD is op basis van zowel een welzijns- als een kosten-batenoverweging voorstander van een grondige uitwerking van het preventiebeleid, met de nodige aandacht voor preventie-initiatieven en ook preventie-effecten. Een beleid met preventie-effecten is bijvoorbeeld het aanbieden van goed onderwijs. Zo creëer je een preventief effect, want jongeren die goed opgeleid en ontwikkeld zijn, hebben een verlaagde kans om terecht te komen in de jeugdzorg."

Persbericht: ‘Muyters speelt pingpong met handbal’

Vlaams minister van Sport, Philippe Muyters, zal de topsportschool handbal te Hasselt dan toch niet onmiddellijk sluiten. Ondanks zijn eerdere beweringen kiest hij nu voor uitdoofscenario. Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck (LDD) juicht dit toe, maar vindt dit slechts één prille stap in de goede richting.

Twee weken nadat de discussie rond de topsportscholen losbarstte, ondertekende minister Muyters een akkoord over een uitdoofscenario en een alternatief project voor het handbal.
Ulla Werbrouck: "Deze oplossing heb ik zelf voorgesteld tijdens de commissiebesprekingen en in twee resoluties. De discussie in de commissie én het indienen van de resoluties hebben dus wel degelijk resultaat opgeleverd. Teneinde de bestaande expertise te valoriseren is het evenwel een gemiste kans om de 3de graad van de topsportschool handbal niet te behouden."

Werbrouck waarschuwt zowel de minister als de federaties dat er nog veel werk in het verschiet ligt: "Waar ik vooral naar uitkijk, is een beslissing over de andere topsportscholen die één of meer graden moeten opgeven zoals judo en atletiek. Ik pleit er dan ook voor om voor bvb. atletiek een vergelijkbaar scenario als voor het handbal te voorzien. Daarnaast moeten federaties in de mogelijkheid worden gesteld om voldoende aandacht te besteden aan het ontwikkelen van een kwalitatief evenwaardig alternatief naast de bestaande topsportscholen, want alternatieve projecten blijken in de praktijk minstens evenveel topsporters voort te brengen als de topsportscholen."

Uit-aan-uit-aan
Op 7 juni j.l. stuurde minister Muyters een mail naar de ouders van leerlingen waarin hij de definitieve beslissing meedeelde om de topsportschool handbal te sluiten. Een week later, op 14 juni, zei de minister op de radio dat er nog geen beslissing was genomen. Een dag later, op 15 juni, verklaarde de minister in de media dat de beslissing 'in zijn hoofd' al was genomen, maar nog niet definitief was. De daarop volgende dag, beweerde hij in de Commissie Sport van het Vlaams Parlement dat de beslissing voor het handbal wel al definitief was en dat hij de mail verstuurde om 'de ouders geen valse hoop te geven'.

Lode Vereeck, Vlaams fractieleider LDD: "Volgens mij speelt de minister een spelletje ping-pong met de handballers. Op twee weken tijd slaagt hij erin de topsportschool handbal definitief te sluiten,... mogelijks niet te sluiten,... in zijn hoofd te sluiten,... toch definitief te sluiten,... om ze nu geleidelijk af te bouwen. LDD hoopt dat dit nu de echte beslissing is, en er volgende week geen tegengesteld bericht volgt. Dit geping-pong is geen toonbeeld van goed bestuur. Door slechte communicatie zijn onnodige zorgen ontstaan."

Muyters zet mes in topsportscholen (Het Nieuwsblad, 14/06/2011, pagina 12)

Minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) snoeit in de Vlaamse topsportopleidingen. Vanaf 1 september verdwijnt handbal, maar ook judo en atletiek moeten gevoelig afslanken omdat ze te weinig toppers leveren. 'Een schande', fulmineert Ulla Werbrouck (LDD). 'Muyters voert dit stilzwijgend en veel te snel door.' Opschudding in de Vlaamse topsportscholen. Minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) heeft een plan klaar om de topsportopleidingen flink af te slanken. Grootste slachtoffer wordt het handbal: vanaf 1 september verdwijnt de balsport in het eerste, derde en vijfde middelbaar van de topsportschool. In het schooljaar 2012-2013 gaan het tweede, vierde en zesde jaar voor de bijl.

Alarmkreten
Ook atletiek deelt in de klappen: afstandslopen (800 meter tot marathon) wordt in de eerste twee graden opgedoekt. Ook in andere sporttakken, waaronder judo, verdwijnt de eerste graad. 'Van de 17 topschoolsporten in Vlaanderen blijven enkel tennis, tafeltennis, zwemmen en gymnastiek buiten schot', signaleert Vlaams Parlementslid Ulla Werbrouck (LDD). De ex-topjudoka luidt de noodklok na 'alarmkreten uit het veld'. 'Philippe Muyters hanteert de botte bijl. De topsportscholen creëren te weinig toppers, en zonder enig debat hakt hij zomaar in opleidingen. Vanaf 1 september, dat is véél te snel.'
De hervorming volgt na een evaluatie per sporttak van de zes Vlaamse topsportscholen. Die werden in 1998 opgericht om zoveel mogelijk topatleten te vormen én (olympische) medailles te winnen. Maar hun impact blijft gering, zo bleek in februari al uit onderzoek van de VUB. Slechts 54 procent van alle Vlaamse sporters die ooit de top 8 van Europa bereikten, kwam uit de topsportschool.

Aanbevelingen taskforce
Om dat cijfer op te krikken werkte Muyters met de Taskforce Topsport - waarin ook Bloso en de sportfederaties zetelen - aanbevelingen uit. Belangrijkste ingreep is - naast de aftocht van handbal - het einde van topsport in de eerste graad (behalve voor zwemmen, (tafel)tennis en gymnastiek). 'De instroom van beginnend talent is te klein, de kwaliteit ligt te laag', luidt het.
Voortaan moeten de sportfederaties en de lokale sportclubs ontluikend sporttalent opspeuren en ontwikkelen. 'De clubs leren de basisvaardigheden aan, en op latere leeftijd stromen de toptalenten door richting topsportschool', is de redenering. Op extra geld hoeven de federaties en hun clubs daarvoor wel niet te rekenen.

Stilzwijgend
'Compleet fout. Geen enkele sportclub biedt evenveel structuur als een topsportschool', reageert Ulla Werbrouck. 'Clubs hebben de middelen niet. En zijn onze topsportscholen net niet opgericht omdat het clubniveau te laag ligt? Muyters haalt het hele sportbeleid onderuit.' LDD ergert zich vooral aan het feit dat de Vlaamse regering de hele operatie blijkbaar 'stilzwijgend' wil doorvoeren. 'Een totaal gebrek aan parlementaire reflex', foeteren Werbrouck en LDD-fractieleider Lode Vereeck. 'LDD stelt minister Muyters maandenlang parlementaire vragen, zonder antwoord. Terwijl het parlement van niks weet, blijken de knopen al doorgehakt. Schandalig, is topsport dan geen debat waard? Muyters verklaarde trouwens steeds dat hij de Olympische Spelen van 2012 afwacht om maatregelen te nemen.'
De komende weken staat nog overleg gepland tussen de Taskforce en de Vlaamse sportfederaties. Zo hoopt de Vlaamse Atletiekliga de afschaffing van topsport in de eerste en tweede graad te voorkomen. 'Ook al pieken afstandslopers pas op latere leeftijd, ze moeten tijdig professionele vorming krijgen. Jongeren bewegen vandaag immers veel te weinig', aldus topsportcoördinator Tille Scheerlinck.

Het Nieuwsblad
Vincent Douchy
© 2011 Corelio