Nieuws...

donderdag 5 december 2013

Kostprijs voorbereiding Masterplan Vlaamse Baaien: € 3.660.807Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits deelde op dinsdag 26 november 2013 mee dat het technisch perfect haalbaar is om eilanden aan te leggen voor onze kust. Dit blijkt uit onderzoek in het kader van het project Vlaamse Baaien. In het kader van dit project gaf de Vlaamse overheid reeds € 3.660.807 uit aan uitgevoerde of lopende onderzoeken en werken. Verwacht wordt dat de kosten verder zullen oplopen tot ca. 4,5 mio euro. Daarnaast is van de in 2010 aangekondigde stichting Ecorise nog steeds geen sprake. Ulla Werbrouck: “Het is goed dat het onderzoek aanstipt welke maatregelen technisch haalbaar én nuttig zijn en dus de moeite lonen om verder te bekijken. Heel opmerkelijk is wel dat de stichting Ecorise, die in 2010 met veel poeha aangekondigd werd, anno 2013 nog steeds niet opgericht werd, laat staan dat ze enige activiteit ontplooit.”