Nieuws...

maandag 3 juni 2013

Red de motorcross.Red de motorcross. Dat is de perfecte samenvatting van het scherpe en kritische betoog dat voormalig wereldkampioen motorcross Stefan Everts gisteren hield in De Zevende Dag. “Het is nu geen vijf voor twaalf maar reeds vijf na twaalf voor de motorcross in Vlaanderen. Er worden steeds meer omlopen gesloten, maar er komen geen enkele bij en ik voel weinig steun vanuit de politiek hiervoor," aldus Stefan Everts. De motorcross, een sport waarin Belgen en Vlamingen voorheen zo succesvol waren – 52 wereldtitels in periode ’58 – ’08 –, is momenteel meer dood dan levend door een gebrek aan rolmodellen, een gebrek aan jeugdige instroom en vooral een gebrek aan permanente, gereglementeerde oefenterreinen.  


De manche van het BK motorcross in Kester – één van de echte klassiekers – vormde dan ook het moment bij uitstek om de problematiek nogmaals kenbaar te maken bij het brede Vlaamse publiek. Want hoewel de toenmalige Vlaamse Regering in 2002 nog plannen had om minimaal 12 en maximaal 15 locaties voor lawaaihinderlijke sporten te voorzien, blijkt dat Vlaanderen anno 2013 nog slechts over 4 permanente, gereglementeerde omlopen beschikt. Twee in de provincie Limburg en twee in de provincie Antwerpen. De rest van Vlaanderen beschikt over geen enkel terrein.

Sedert 2002 beloven de opeenvolgende Vlaamse Regeringen al een oplossing voor deze sport. Die mondelinge beloftes konden echter niet voorkomen dat geleidelijk aan meer en meer Vlaamse crossterreinen uit het landschap verdwenen. In 2009 laaide de moed in de motorcrosswereld terug op. Een Vlaamse minister had namelijk zowel de bevoegdheden Ruimtelijk Ordening als Sport in zijn ministerportefeuille gekregen. Een unieke kans om een momentum te creëren.

Omdat dit een unieke kans was, diende ik een resolutie in om de Vlaamse Regering te vragen om het dossier inzake de lawaaihinderlijke sporten zelf in handen te nemen. Maar eens te meer had men daar geen oren naar. Minister Muyters verschoof de hete aardappel liever door naar de provincies dan zelf zijn vingers aan dit dossier te verbranden. Ruim 5 jaar zijn we niet verder geraakt dan verschillende provinciale onderzoeksrondjes. En ook in 2011, toen de Vlaamse Regering besloot dat ook havengebieden, industriegebieden en militaire domeinen in aanmerking konden komen, herbevestigde de Vlaamse Regering nogmaals én spijtig genoeg de rol van de provinciebesturen in dit dossier. Er wordt door de N-VA in dit dossier dus wel heel veel verantwoordelijkheid in de schoenen geschoven van een overheidsniveau waar men in casu pretendeert tegen te zijn.

Maar verandering is op komst. Althans die hoop koestert de motorcrosswereld na gisteren. Minister Muyters kondigde namelijk aan dat nood is aan duidelijkheid en dat als de provincies het niet zouden doen, hij zelf met een voorstel naar de Vlaamse Regering zou stappen. Hij temperde echter meteen de verwachtingen. “Ik beloof geen oefenterreinen wel duidelijkheid,” aldus de minister. Een goede verstaander zal hieruit afleiden dat slechts weinig hoop gekoesterd mag worden dat de situatie effectief zal verbeteren.

Als de minister effectief duidelijkheid wilt creëren, moet hij absoluut voor het zomerreces nog een concreet voorstel voorleggen aan de Vlaamse Regering. Na de zomer is het te laat want dan zal de stembusslag op gang getrokken worden. De motorcross, die sport die ons in het verleden al zoveel gegeven heeft, heeft absoluut nood aan duidelijkheid, aan beslissingen. Zeker vanuit sportief oogpunt omdat we nu al een sportieve achteruitgang en een geringe instroom van jeugdig talent waarnemen. Nieuwe oefenterreinen verspreidt over Vlaanderen kunnen nieuwe kansen bieden voor de motorcrosssector. Het zou dan ook ontluisterend zijn dat voor deze sport in Vlaanderen geen oplossingen gevonden kunnen worden. Misschien moeten onze Vlaamse motorcrossers in de toekomst dan maar asiel gaan vragen in het buitenland of moeten we hen naar Wallonië sturen? Ik blijf nog steeds achter mijn resolutie staan. Ik hoop dat de minister ook achter zijn doelen blijft staan.

Ulla Werbrouck
Vlaams volksvertegenwoordiger

Geen opmerkingen:

Een reactie posten