Nieuws...

dinsdag 26 november 2013

Scheeftrekking tussen investeringen Vlaanderen in lokale en bovenlokale sportinfrastructuur


“De Vlaamse overheid voert een sportinfrastructuurbeleid. Hierbij legt het subsidiariteitsbeginsel een duidelijke taakverdeling vast tussen de Vlaamse overheid en de lokale overheden m.b.t. de sportinfrastructuur. Zo worden de lokale overheden verondersteld te investeren in de lokale sportinfrastructuur, de Vlaamse overheid in de bovenlokale of topsportinfrastructuur.

Vanuit een schriftelijke antwoord van de minister weet ik dat tot op heden de Vlaamse overheid slechts € 740.000 uitgetrokken heeft in het kader van bovenlokale sportinfrastructuur. Dit beperkt investeringsbedrag voor bovenlokale sportinfrastructuur staat in schril contrast met de middelen die deze Vlaamse overheid reeds voorzien heeft inzake lokale sportinfrastructuur. Voor de subsidiĆ«ring van lokale sportinfrastructuur werd namelijk al € 10.979.989 uitgetrokken. Ook de Vlaamse Sportraad (o.a. advies van 11/04/2013) hekelde in het verleden reeds meermaals het feit dat de Vlaamse overheid in deze legislatuur nauwelijks in bovenlokale sportinfrastructuur investeerde, maar tegelijkertijd wel de lokale toer opging, dewelke absoluut niet haar corebusiness is.

Middelen voor bovenlokale sportinfrastructuur - "Jarenlang in de kou gestaan"


BRUSSEL 22/11 (BELGA)- Vlaams parlementslid Ulla Werbrouck (LDD) is tevreden dat minister van Sport Philippe Muyters 10 miljoen euro voorziet voor de realisatie van bovenlokale sportinfrastructuur. Volgens Werbrouck heeft Muyters jarenlang te weinig aandacht en middelen gespendeerd aan die bovenlokale sportinfrastructuur. Dat Muyters de regierol aan de provincies laat, is niet naar de zin van de LDD-politica. Volgens haar moet de Vlaamse regering zelf de regisseursrol opnemen.

Vlaams minister Muyters trekt 10 miljoen euro uit voor bovenlokale sportinfrastructuur. Met de subsidies wil de N-VA-minister gemeenten, steden en provincies aanmoedigen om samen te werken bij de bouw van sportinfrastructuur zoals zwembaden of ijsschaatspistes.

donderdag 14 november 2013

dinsdag 12 november 2013

Tijdelijke crossterreinen zijn slechts zoethoudertje voor noodlijdende sector.


De Vlaamse Regering keurde vandaag, op voorstel van Vlaams minister van Sport en Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters, de nota ‘Zoektocht naar terreinen voor hinderlijke sporten’ goed. Er zullen vier tijdelijke motorcrossterreinen gerealiseerd worden in de havengebieden van Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen. Van de aanduiding van nieuwe gereglementeerde terreinen is geen sprake. Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck: “De tijdelijke terreinen zijn een zinvolle tussenstap voor de sector, maar zullen allerminst een revival van de sector inluiden. Deze sector heeft absoluut nood aan gereglementeerde (permanente) oefenterreinen.”

Open Vld en LDD vinden tijdelijke motorcrossterreinen in havengebieden onvoldoende

BRUSSEL 08/11 (BELGA) = Oppositiepartijen Open Vld en LDD noemen de plannen van de Vlaamse regering om vier tijdelijke motorcrossterreinen te voorzien in de havens van Gent, Zeebrugge, Oostende en Antwerpen onvoldoende.
De Vlaamse regering wil in elk van de vier havengebieden in Vlaanderen een tijdelijk oefenterrein voor motorcrossers inrichten. De regering gaat daarover verder overleggen met de havens. De vier tijdelijke terreinen moeten er samen met de vier bestaande permanente terreinen voor zorgen dat de motorcross in Vlaanderen een toekomst heeft, zo liet Vlaams minister van Sport Philippe Muyters verstaan.

woensdag 6 november 2013

Tijdregistratie blijft met problemen kampen


Het tijdsregistratiesysteem, dat op verschillende hellingen van de Ronde van Vlaanderen werd geĆÆnstalleerd, blijft met problemen kampen. LDD-parlementslid Ulla Werbrouck stelde daarover een vraag aan Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA). In de Paddestraat blijkt Eandis de kabel te hebben doorgesneden.

Oudenaarde/Ronse/Zottegem/Geraardsbergen Het tijdregistratiesysteem dat toerisme Oost-Vlaanderen installeerde op onder meer de Koppenberg blijft onder de aandacht. Uit het antwoord van minister Geert Bourgeois aan Vlaams parlementslid Ulla Werbrouck lezen we onder meer dat het systeem geen 100.000 euro maar 150.000 euro zal kosten voor de registratie op de Koppenberg in Oudenaarde, de Kruisberg in Ronse, de Paddestraat in Zottegem en de Muur van Geraardsbergen. 'Het maakt deel uit van het project 'Beleef je eigen Ronde' en moet gezien worden als een investering in de toekomst' luidt het. 'De bedoeling is de belevingswaarde van het fietsnetwerk in de Vlaamse Ardennen te vergroten. 'Beleef je eigen Ronde' bevat naast het tijdsregistratiesysteem ook acties om het fiets- en Ronde van Vlaanderentoerisme te promoten en de toeristische sector te ondersteunen.'