Nieuws...

maandag 29 april 2013

Ruim 1,6 mio euro uitgegeven aan sportmedische keuringDe Vlaamse minister van Sport Philippe Muyters gaf in de periode 2007 – 2012 € 1.640.134,99 uit in functie van de sportmedische keuring van getalenteerde sporters binnen een erkend Vlaams keuringscentrum. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck in een antwoord op een parlementaire vraag. Ulla Werbrouck: “Het is goed dat de Vlaamse overheid getalenteerde sporters aanspoort om zich sportmedisch te laten keuren. Echter weten we niet of alle als ‘getalenteerde sporter’ gelabelde sporters zich ook daadwerkelijk sportmedisch laten keuren.” 

Op basis van het decreet inzake medisch verantwoorde sportbeoefening werd door de Vlaamse Regering een subsidieregeling uitgewerkt voor de keuring en begeleiding van de getalenteerde sporters binnen de huidige erkende keuringscentra. Een sporter -14-jaar ontvangt jaarlijks max. 150 euro, een sporter van 14-jaar of ouder max. 350 euro. Ulla Werbrouck wou dan ook te weten komen hoeveel getalenteerde sporters jaarlijks gebruik maken van die mogelijkheid om zich gratis sportmedisch te laten keuren. Op basis van SV nr. 419 van 12 april 2011 en nr. 251 van 9 januari 2013 verkreeg Ulla Werbrouck onderstaande cijfers:

2007
461 getalenteerde sporters
2008
512 getalenteerde sporters
2009
739 getalenteerde sporters
2010
866 getalenteerde sporters
2011
610 getalenteerde sporters

Ulla Werbrouck: “In de periode 2007 – 2011 maakten 3.188 getalenteerde sporters gebruik van de mogelijkheid om zich gratis sportmedisch te laten keuren binnen een erkend Vlaams keuringscentrum. Opvallend is de stijging van 88% in het aantal uitgevoerde sportmedische keuringen bij getalenteerde sporters tussen 2007 en 2010. In 2011 nam het aantal uitgevoerde sportmedische keuring echter af met 30% t.o.v. 2010.”

De Vlaamse overheid ondervindt ook kosten om de getalenteerde sporters in de mogelijkheid te stellen om zich gratis sportmedisch te laten keuren. Zo verleent de Vlaamse overheid enerzijds een vaste toelage aan de erkende Vlaamse keuringscentra en anderzijds een variabele toelage zoals hierboven aangegeven. Op basis van SV nr. 419 van 12 april 2011 en SV nr. 486 van 28 februari 2013 verwierf Ulla Werbrouck een overzicht van de hieronder weergegeven jaarlijkse kostprijs voor de Vlaamse overheid:


2007
349.871,71 €
2008
366.314,90 €
2009
228.250,16 €
2010
231.821,61 €
2011
219.210,87 €
2012
244.665,58 €

Ulla Werbrouck: “In de periode 2007 – 2011 gaf de Vlaamse Regering bijna 1,4 mio euro uit i.f.v. de sportmedische keuring van getalenteerde sporters. Gemiddeld komt dit neer op € 437,73 per uitgevoerde sportmedische keuring. In de periode 2007 – 2012 liepen de kosten op tot 1,64 mio euro. Opmerkelijk is dat de totale jaarlijkse kost in de periode 2007 – 2012 afnam met circa 30%. Dit is zo omdat de vaste toelage vermindert werd en de keuringscentra zich meer moesten gaan richten op hun basistaken, met name het sportmedisch keuren en begeleiden van getalenteerde sporters.”

Op basis van de gegevens van de minister trekt Ulla Werbrouck een aantal conclusies. Ulla Werbrouck: “De Vlaamse minister van sport heeft geen zicht op hoeveel getalenteerde sporters zich jaarlijks sportmedisch laten onderzoeken buiten de erkende keuringscentra bij erkende keurings- of gewone huisartsen. Zodoende weten we ook niet of alle getalenteerde sporters zich jaarlijks of periodiek sportmedisch laten onderzoeken, dit omdat de sportmedische keuring ten aanzien van getalenteerde sporters niet verplicht is. Daarnaast is het opmerkelijk dat de getalenteerde sporters enkel een variabele toelage ontvangen van de Vlaamse overheid wanneer ze zich sportmedisch laten keuren in een erkend Vlaams keuringscentrum en niet wanneer ze zich sportmedisch laten keuren bij bijvoorbeeld een erkende Vlaamse keuringsarts.”

Ulla Werbrouck laat het dan ook niet na om een aantal aanbevelingen te doen ten aanzien van de Vlaamse minister van Sport. Ulla Werbrouck: “Als topsporters verleg je continu zowel je fysieke als je mentale grenzen. Een kwaliteitsvolle medische begeleiding en opvolging zijn dan ook essentieel en onontbeerlijk om gezondheidsproblemen op te sporen en om aan blessurepreventie te doen. In dat opzicht zou ik het zinvol vinden dat de Vlaamse overheid ten minste een verplichte jaarlijkse of periodieke sportmedische keuring oplegt ten aanzien van de getalenteerde sporters. Daarnaast is er een scheeftrekking ontstaan tussen getalenteerde sporters die zich gratis sportmedisch kunnen laten keuren binnen een erkend Vlaams keuringscentrum en de getalenteerde sporters die zich sportmedisch laten keuren bij een erkende keuringsarts maar hiervoor wel zelf moeten opdraaien voor de kosten. Omdat binnenkort elke erkende Vlaamse keuringsarts volgens de nieuwe Vlaamse richtlijn voor sportmedisch onderzoek zal werken, pleit ik ervoor dat de variabele toelage ook verleend wordt aan de getalenteerde sporters die zich sportmedisch laten keuren bij een erkende Vlaamse keuringsarts maar buiten een erkend keuringscentrum.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten