Nieuws...

donderdag 18 oktober 2012

Vlaanderen zag nog geen cent EK zwemmen terug

Vlaanderen heeft tot op heden nog geen cent teruggezien van het voorschot dat de Vlaamse Regering reeds uitbetaalde voor de organisatie van het EK zwemmen 2012 in Antwerpen. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck (LDD) uit een antwoord op haar schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Sport Philippe Muyters. Eerder bleek ook al uit een ander antwoord dat het reeds verleende voorschot hoger lag dan het aangenomen bedrag van € 80.500.

Het EK zwemmen 2012 was deze zomer in het Sportpaleis in Antwerpen gepland. Half februari raakte echter bekend dat de organisatie omwille van financiële problemen niet in de Scheldestad zou kunnen doorgaan. Hierdoor verhuisde het topsportevenement naar Debrecen in Hongarije.

Portaalsite sport onbekend en onbemind

De portaalsite sport, gelanceerd begin december 2011, is een onbekende site voor de modale Vlaming. Dit concludeert Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck (LDD) op basis van de cijfers aangaande de bezoekersaantallen van de website. De laatste vijf maanden ontving de portaalsite gemiddeld minder dan 20 unieke bezoekers per dag.

Begin december stelde Vlaams minister van Sport Philippe Muyters in primeur de nieuwe portaalsite voor het Vlaamse sportbeleid voor aan de commissie Sport van het Vlaams Parlement. Omdat een effectief en efficiënt sportbeleid ook een uitgewerkt luik communicatie moet omvatten, werd er namelijk, aldus minister Muyters, een nieuwe tool uitgewerkt om de gebruiksvriendelijkheid van de verschillende websites binnen het sportbeleid te maximaliseren. De portaalsite sport diende dan ook een wegwijzer doorheen het ganse sportbeleid te zijn. “Ik feliciteerde minister Muyters toen met dit initiatief want er was inderdaad nood aan meer structuur binnen de veelheid aan sportgerelateerde overheidswebsites. De Vlaamse bevolking kent wel de websites van BLOSO en/of Topsport Vlaanderen, maar is minder op de hoogte waar men terecht kan voor informatie rond een gezonde sportbeoefening en/of doping. Ik Informeerde dus ook meteen of de minister nog verdere initiatieven ging nemen om de nieuwe portaalsite voldoende te promoten bij de Vlaamse sportieve bevolking teneinde de effectiviteit en het nut van de nieuwe tool ook te maximaliseren”, schetst Ulla Werbrouck haar standpunt.

dinsdag 9 oktober 2012

'Een alternatief bieden' (De Standaard, p. 13, 09/10/2012)

'Ook Open VLD en Vlaams Belang maken een slechte beurt'

Ex-judoka en Vlaams parlementslid ULLA WERBROUCK duwt de lijst 'Samen voor Lendelede', een ratatouille van LDD'ers, liberalen en progressieven.

Na haar judocarrière ging Ulla Werbrouck aan de slag bij Bloso, tot haar voormalige coach Jean-Marie Dedecker in 2007 aan haar mouw trok. Of de Olympische kampioene niet wilde kandideren voor LDD? Na een federaal mandaat en een overstap naar het Vlaams parlement is Werbrouck naar eigen zeggen klaar voor een nieuw hoofdstuk in haar loopbaan: lokaal kampen voor goud.