Nieuws...

dinsdag 9 juli 2013

Beslissing gereglementeerde omlopen voor lawaaihinderlijke sporten pas na zomerreces


De Vlaamse minister van Sport Philippe Muyters zal kort na het zomerreces, begin september, een voorstel doen aan de Vlaamse Regering m.b.t. de gereglementeerde omlopen voor lawaaihinderlijke sporten. Dit verklaarde minister Muyters in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. Ulla Werbrouck: “Minister Muyters tilt het dossier over het zomerreces ondanks zijn belofte om nog dit werkjaar een voorstel te doen. Nu, twee maanden wachten kan er nog wel bij als je weet dat de sector zelf al meer dan 10 jaar wacht op een definitieve oplossing.”

In 1990 telde Vlaanderen nog 103 permanente motorcrossterreinen. Omdat dit aantal gaandeweg afnam, besliste de toenmalige Vlaamse Regering in 2002 dat op zoek gegaan moest worden naar minimaal 12 en maximaal 15 gereglementeerde omlopen voor lawaaihinderlijke sporten verspreidt over Vlaanderen. Anno 2013 beschikt Vlaanderen nog slechts over 4 gereglementeerde omlopen. Netjes verdeelt over de provincies Limburg en Antwerpen. Ulla Werbrouck: “Na meer dan 10 jaar blijft dit dossier nog steeds actueel want een oplossing blijft uit. Ook tijdens deze legislatuur bleven we spijtig genoeg steken in verschillende provinciale onderzoeksrondjes. De Vlaamse Regering heeft dan wel beslist dat ook havengebieden, industrieterreinen en militaire domeinen in aanmerking kunnen komen voor (tijdelijke) oefenterreinen, maar in de praktijk blijkt dit geen oplossing te bieden.”De problematiek werd terug publiekelijk naar voren gebracht tijdens het BK motorcross in het legendarische Kester. Stefan Everts had toen een duidelijke boodschap voor de politiek: “Het is nu geen vijf voor twaalf maar reeds vijf na twaalf voor de motorcross in Vlaanderen. Er worden steeds meer omlopen gesloten, maar er komen geen enkele bij en ik voel weinig steun vanuit de politiek hiervoor.” Minister Muyters beloofde dat hij de sector op korte termijn duidelijkheid zou bieden, dit impliceerde, aldus de minister, evenwel niet dat hij nieuwe terreinen beloofde. De uitspraken van de ex-motorcrossers vormden de aanleiding voor een zoveelste bespreking in de commissie Ruimtelijke Ordening. Hier verklaarde minister Muyters dat hij kort na het zomerreces, begin september ’13, met een voorstel naar de Vlaamse Regering zal stappen. Hij benadrukte nogmaals dat hij duidelijkheid wil schenken, maar daarom geen oplossingen.

Ulla Werbrouck: “Waar ik tevreden over ben, is dat de politieke wereld er eindelijk van overtuigd is dat Vlaanderen zelf het heft in handen moet nemen. Het besef komt weliswaar vier jaar te laat, maar toch. Ik ben al sinds het begin van de legislatuur vragende partij dat minister Muyters, met zijn voor dit dossier bij uitstek geschikte verantwoordelijkheden van ruimtelijke ordening en sport, zelf dit dossier draagt en niet de hete aardappel doorschuift naar de provincies, wat evenwel steeds gebeurd is.

De minister belooft nu om in september een voorstel voor te leggen aan de Vlaamse Regering. Dit voorstel moet duidelijkheid brengen, zonder de garantie dat er effectief oplossingen komen. Hiermee tilt de minister de beslissing rond de gereglementeerde omlopen voor lawaaihinderlijke sporten over het zomerreces ondanks dat zijn belofte om nog dit werkjaar (voor het zomerreces) een voorstel te doen aan de Vlaamse Regering. Nu ja, die twee extra maanden zullen er nog wel bij kunnen. De sector wacht namelijk al meer dan 10 jaren op een definitieve en deugdelijke oplossing.


Wat me evenwel het meest verontrust, is dat hij nu al de verwachtingen van de sector tempert. Ook ik wens duidelijkheid, maar zeker ook oplossingen. De Vlaamse politiek heeft de sector een belofte gedaan in 2002 en die belofte moet nagekomen worden. De sector heeft zelf wel ondertussen grote stappen gezet: men heeft één aanspreekpunt aangeduid, men wilt compromissen sluiten, men doet inspanning om het lawaai van de motoren te verminderen,… het wordt zodus tijd dat ook de Vlaamse Regering grote stappen zet om dit dossier succesvol te laten landen. Ik wil alleszins onze meest succesrijke Vlaamse sport niet teloor zien gaan omdat de Vlaamse Regering politieke moed mist!!”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten