Nieuws...

maandag 23 september 2013

Toch een solidariteitsfonds voor slachtoffers van plots hartfalen?


De mogelijke oprichting van een solidariteitsfonds ten behoeve van slachtoffers van een plots hartfalen bij sportbeoefening is een complexe materie waardoor een pasklaar antwoord niet direct voorhanden is. Dit antwoord verkreeg Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters. Ulla Werbrouck: “Waar minister Muyters in het najaar van 2012 nog aangaf dat de oprichting van een solidariteitsfonds hem geen goed idee leek, kan ik nu afleiden dat de deur voor de oprichting van een solidariteitsfonds wel nog open staat.”  


Korte historie: in mei 2012 kwam aan het licht dat jonge voetballertjes tijdens hun sportbeoefening niet verzekerd zijn tegen een plots hartfalen. Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck ondervroeg indertijd minister Muyters hierover. De minister antwoordde toen doodleuk dat dit probleem zich stelt binnen elke sportfederatie en er volgens hem geen plaats voor een hartfalen is in de sportverzekering. “Een sportverzekering zou anders ook iemand die tandpijn op het voetbalveld krijgt moeten dekken”, aldus minister Muyters. Ulla Werbrouck: “Een crue, twijfelachtig redenering die ook een aantal cardiologen niet begrepen en waarbij ze ervoor gepleit hebben om toch de plotse cardiale faling in de verzekeringspolis van de sportfederaties op te nemen.” Tegelijkertijd liet ook federaal minister van Consumentenzaken Johan Vande Lanotte zijn spierballen rollen en verklaarde hij dat een hartfalen door sportbeoefening wél verzekerd zou moeten zijn. Na overleg met Assuralia (koepel van verzekeringsmaatschappijen) werd er meer gedacht aan de oprichting van een solidariteitsfonds. Dit moest evenwel overlegd worden met de sportfederaties en de ministers van Sport. In het najaar van 2012 werd duidelijk dat over deze denkpiste nog geen overleg plaatsgevonden had. Bovendien verklaarde minister Muyters schriftelijk dat het oprichten van een solidariteitsfonds hem geen goede oplossing lijkt. “Dan moeten we er ook één voor herseninfarcten, bloedklonters in de longen na lange vliegtuigreizen enz. oprichten”, aldus minister Muyters. Ulla Werbrouck: “Voor mij was het met dit antwoord klaar en duidelijk: er zou spijtig genoeg geen solidariteitsfonds komen. Slachtoffers zouden hierdoor nogmaals geslachtofferd worden.”

Ondertussen boden twee verzekeringsmaatschappijen Ethias en Arena wel de mogelijkheid om hun leden te verzekeren tegen plots hartfalen of een beroerte tijdens het sporten. Ulla Werbrouck: “Het stemde me natuurlijk tevreden dat de verzekeringsmaatschappijen zelf hun verantwoordelijkheid opnamen. Hoewel de minister in het najaar van 2012 stelde dat niet alle sportfederaties geneigd zijn een extra investering te doen voor het uitbreiden van hun polis naar hartfalen toe, zijn veel sportfederaties, waaronder de Vlaamse Basketbal Liga en Wielerbond Vlaanderen, hierop evenwel ingegaan.”

Gevraagd naar een stand van zaken omtrent het solidariteitsfonds antwoordde minister Muyters nu recent het volgende: “Op 16 juli 2013 heeft er een overleg plaatsgevonden op het kabinet van minister Vande Lanotte. Hierbij kwam naar voor dat de mogelijke oprichting van een solidariteitsfonds een complexe materie is waardoor een pasklaar antwoord niet direct voorhanden is.” Er zullen nu een aantal zaken werden onderzocht worden, o.a. afbakening van de doelgroep, toepasbaarheid,…. Bovendien zal er ook nagegaan worden of er good practices zijn in het buitenland. Ulla Werbrouck: “Hoewel het ontluisterend is hoelang het geduurd heeft vooraleer hierover een overleg heeft kunnen plaatsvinden, is het bemoedigend dat een overleg uiteindelijk is kunnen doorgaan. Bovendien zet minister Muyters de deur naar de oprichting van een solidariteitsfonds terug op een kier. Terwijl hij in het najaar van 2012 nog stellig nee zei tegen de oprichting van een dergelijk solidariteitsfonds, wil hij nu een aantal zaken verder onder de loep nemen. Wordt vervolgd dus.”
__________________________________________________________________________________

Geen opmerkingen:

Een reactie posten