Nieuws...

donderdag 18 oktober 2012

Portaalsite sport onbekend en onbemind

De portaalsite sport, gelanceerd begin december 2011, is een onbekende site voor de modale Vlaming. Dit concludeert Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck (LDD) op basis van de cijfers aangaande de bezoekersaantallen van de website. De laatste vijf maanden ontving de portaalsite gemiddeld minder dan 20 unieke bezoekers per dag.

Begin december stelde Vlaams minister van Sport Philippe Muyters in primeur de nieuwe portaalsite voor het Vlaamse sportbeleid voor aan de commissie Sport van het Vlaams Parlement. Omdat een effectief en efficiënt sportbeleid ook een uitgewerkt luik communicatie moet omvatten, werd er namelijk, aldus minister Muyters, een nieuwe tool uitgewerkt om de gebruiksvriendelijkheid van de verschillende websites binnen het sportbeleid te maximaliseren. De portaalsite sport diende dan ook een wegwijzer doorheen het ganse sportbeleid te zijn. “Ik feliciteerde minister Muyters toen met dit initiatief want er was inderdaad nood aan meer structuur binnen de veelheid aan sportgerelateerde overheidswebsites. De Vlaamse bevolking kent wel de websites van BLOSO en/of Topsport Vlaanderen, maar is minder op de hoogte waar men terecht kan voor informatie rond een gezonde sportbeoefening en/of doping. Ik Informeerde dus ook meteen of de minister nog verdere initiatieven ging nemen om de nieuwe portaalsite voldoende te promoten bij de Vlaamse sportieve bevolking teneinde de effectiviteit en het nut van de nieuwe tool ook te maximaliseren”, schetst Ulla Werbrouck haar standpunt.

Een goed half jaar na de lancering van de nieuwe portaalsite Sport informeerde Ulla Werbrouck via een parlementaire vraag aan minister Muyters naar de bezoekersaantallen van de portaalsite Sport.  Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bezoekersaantallen in de periode dec 2011 – juli 2012 (SV nr. 790 d.d. 24 juli 2012)

Maand
Gemiddeld aantal bezoeken/dag
Aantal bezoeken/maand
Gemiddeld aantal unieke bezoekers/dag
Aantal unieke bezoekers/maand
december 2011
59,19
1539
52,96
1377
januari 2012
27,45
851
22,26
690
februari 2012
31,14
903
25,14
729
maart 2012
23,26
721
20,29
629
april 2012
23,77
713
21,57
647
mei 2012
22,48
697
20,77
644
juni 2012
23,47
704
19,37
581
juli 2012
15,32
475
12,71
394

“De cijfers vanuit de tabel tonen duidelijk aan dat de portaalsite Sport op dit ogenblik voor de modale Vlaming een nobele onbekende is. Bij de lancering in december 2011 haalde de website nog bijna 1.500 unieke maandelijkse bezoekers. Een half jaar later zelfs geen 500 meer. Om even te vergelijken: de website van het BLOSO heeft gemiddeld circa 70.000 unieke maandelijkse hits. Een gigantisch verschil”, duidt Ulla Werbrouck.

“De kostprijs van de portaalwebsite Sport was met 38.476€ eerder beperkt, echter wilt dit niet zeggen dat we het moeten nalaten om het potentieel van deze tool niet optimaal te benutten. Ik pleit er dan ook voor dat minister Muyters voldoende promotionele initiatieven onderneemt om één van ‘de tools van zijn hernieuwde sportcommunicatie’ in de verf te zetten. De website opnemen in de nieuwsbrief Sport voor Allen en het uitdelen van flyers zijn te fragmentarische initiatieven om voldoende resultaat op te leveren. Er is nood aan promotie op elke sportgerelateerde overheidswebsite, evenals duidelijke en continue informatie naar alle (gesubsidieerde & niet-gesubsidieerde) Vlaamse sportclubs en -federaties toe”, besluit Ulla Werbrouck.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten