Nieuws...

woensdag 12 december 2012

Zaak-Wickmayer en Malisse definitief van de baan

Volgens het Nieuwsblad is het nu officieel: Xavier Malisse en Yanina Wickmayer kunnen zich terug volledig concentreren op hun sportieve carrière. Hun whereaboutszaak is juridisch van de baan. Voor Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck (LDD) is dit geen verassend nieuws. “Reeds begin maart, toen ik kennis nam van de vernietiging van het besluit betreffende de ‘whereabouts’, stelde ik dat dit arrest van de Raad van State serieuze gevolgen zou hebben op de hangende zaken van o.a. Wickmayer en Malisse. Een eerste vrijspraak van Damien Broothaerts, gevolgd door de terugtrekking van het WADA in de zaak-Wickmayer en Malisse sterkte mij in deze overtuiging.”

In 2009 ontstond er veel ophef rond het Vlaams antidopingbeleid op basis van de schorsing van de twee toptennissers Xavier Malisse en Yanina Wickmayer. Beiden werden geschorst op basis van inbreuken op de whereaboutsregeling. Drie ‘streepjes’ worden daarbij gelijkgesteld aan een dopingovertreding. “De zaak-Wickmayer Malisse veroorzaakte in 2009 veel consternatie. Onze fractie heeft als antwoord toen een voorstel van decreet ingediend waarin twee dingen centraal stonden. Enerzijds wilden we de mogelijkheid invoeren om een vermeend administratief verzuim te betwisten, anderzijds wilden we een beroepsmogelijkheid in eigen land voorzien”, duidt Ulla Werbrouck.

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters ging naar aanleiding van deze zaak van start met de herwerking van een nieuw, afgezonderd antidopingdecreet. Ondertussen vernietigde de Raad van State in februari 2012 echter het besluit betreffende de ‘whereabouts’. “Ik had toen al sterke vermoedens dat de Vlaamse Gemeenschap zich door de uitspraak van de Raad van State juridisch op een zeer slappe bevond. Onze fractie heeft Vlaams minister van Sport Philippe Muyters dan ook laten weten dat er versneld nood was aan het nieuw antidopingdecreet. Volgens onze fractie was dit het meest ideale instrument om het toenmalige vacuüm in de dopingregelgeving het meest effectief aan te pakken”, stelt Ulla Werbrouck.

Dat de Vlaamse Gemeenschap zich juridisch op een zeer slappe koord bevond, bevestigde de vrijspraak van hordeloper Damien Broothaerts op 2 maart 2012. Daarna vernamen we eind maart ook dat het WADA zich terugtrok uit de ‘whereaboutszaak’ Wickmayer en Malisse omwille van ‘onvoldoende rechtsgrond’ ten gevolge van het arrest van de Raad van State. “Deze concrete feiten vormden natuurlijk een concreet bewijs van mijn veronderstelling dat de uitspraak van de Raad van State zeker de toenmalige Vlaamse dopingregelgeving ondermijnde. Ondertussen bevestigt men nu dat het TAS de beslissing van het VDT in de zaak-Wickmayer Malisse uit 2009 officieel heeft vernietigd op basis van o.a. de uitspraak van de Raad van State”, geeft Ulla Werbrouck mee.

“Vlaanderen heeft zodoende, door de uitspraak van de Raad van State, in feite een tijdlang zonder concrete, juridische whereaboutsregeling gezeten. Ondertussen werd echter het nieuwe antidopingdecreet goedgekeurd en is het van kracht zodat dit probleem op dit ogenblik verholpen is. Het belangrijkste van dit decreet is dat het aantal volledig whereaboutsplichtige elitesporters gedaald is van circa 700 naar een 170-tal en dat de Vlaamse regelgeving WADA-conform is. Maar het heeft ook nog een aantal pijnpunten. Het decreet creëert een paar categorieën met verdoken ‘whereabouts’ en daarnaast werd in het decreet ook geen beroepsmogelijkheid in eigen land voorzien. Het decreet is een stap vooruit, maar mag geen eindpunt zijn”, besluit Ulla Werbrouck.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten