Nieuws...

vrijdag 15 juni 2012

Alcoholproblematiek bij ouderen: Nood aan daadkrachtig ontradingsbeleid en drempelverlagende hulpverlening


De alcoholproblematiek van ouderen komt, in tegenstelling tot de relatie alcohol en jongeren, veelal niet aan bod in de media. Nochtans vormt drankgebruik en –misbruik in die doelgroep een veel groter probleem dan bij jongeren. De recente cijfers over het aantal 55-plussers met een drankprobleem betreft dan ook geen nieuw gegeven.

Cijfers van het CAD Limburg tonen aan dat het aantal 55-plussers in de hulpverlening in tien jaar tijd vervijfvoudigd zijn van 67 naar 264 in 2011 en dit alleen al in Limburg. Daarnaast is er ook sprake van een groeiende groep alcoholverslaafden tussen 45 en 54 jaar: 657 vorig jaar, drie keer meer dan tien jaar geleden.

Deze cijfers vinden ook hun weerslag in de hulpverlening. In het centrum van CAD Limburg klopten vorig jaar 3.039 verslaafden aan en de hulpaanvragen nemen elk jaar toe. In 2011 waren 917 probleemdrinkers in behandeling, onder wie steeds meer ouderen. Die toenemende trend merken we ook in de online hulpverlening. De website www.alcoholhulp.be bood in 2011 anonieme hulp aan 211.850 Vlaming. Een stijging van bijna 50% t.o.v. 2010. Bovendien zijn het vooral de 45-plussers die zich via deze website melden.

Een alcoholverslaving komt vaak niet alleen. Veelal komt een dergelijke verslaving voor in samenspel met andere problemen zoals een depressie, burn-out, vereenzaming of ADHD. Maar ook omgevingselementen als de crisis en stress spelen een rol, dan wel niet als oorzaak, maar wel als een belastende factor voor de mensen, waardoor dit voor sommigen nog een groter risico op verslaving kan inhouden.

Het is duidelijk dat, hoewel de problemen zich frequent manifesteren op oudere leeftijd, de problemen vaak hun oorzaak vinden vroeger in hun levenscyclus. Des te vroeger je begint, des te sneller er een probleem van overmatig drankgebruik kan ontstaan. Volgens onze fractie is het dan ook duidelijk dat er nog meer ingezet moet worden op een daadkrachtig ontradings- en preventiebeleid. Dit beleid moet aandacht hebben voor jongeren, maar we mogen het niet uitsluitend richten naar jongeren.

Bovendien moet onze hulpverlening efficiĆ«nter, effectiever en vooral drempelverlagend gemaakt worden. Onze fractie dicht hier een belangrijke rol toe aan online hulpverlening. Het succes van de website www.alcoholhulp.be bij 45-plussers toont aan dat de mensen effectief gebruik maken van dit hulpmiddel. Daarnaast vormt het ook een effectief instrument. Een Nederlandse studie toont namelijk aan dat internettherapie even effectief blijkt als reguliere therapie voor mensen met bv. een alcoholprobleem of angststoornissen. Onlinetherapie werkt drempelverlagend en bovendien stelt het ons in staat om efficiĆ«ntiewinsten te bekomen en dus een gedeelte van de wachtlijsten te verminderen. Onze fractie roept dan ook minister Vandeurzen op om eindelijk in te zetten op dergelijke vormen van online hulpverlening voor problemen zoals o.a. alcoholverslaving of angststoornissen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten