Nieuws...

vrijdag 16 maart 2012

Vlaamse regering wil geld EK zwemmen terug (atv, 1/3/2012)

Het afgelasten van het EK zwemmen te Antwerpen zou wel eens een aantal verregaande gevolgen kunnen hebben voor Vlaanderen. Niet alleen creëert het afgelasten van het EK zwemmen te Antwerpen een deuk in het imago van zowel de Stad Antwerpen, als de Koninklijke Belgische Zwembond als voor Vlaanderen als een regio die zich wilt profileren als een regio die attractieve topsportevenementen wenst aan te trekken en te faciliteren binnen de budgettaire ruimte, maar daarnaast kan de annulatie de Vlaamse overheid ook opzadelen met een financiële kater.

De Vlaamse overheid had namelijk 115.000 euro financiële steun toegezegd voor de organisatie van het EK zwemmen te Antwerpen. Hiervan betaalde de Vlaamse overheid reeds 70% (80.500 euro) uit in de vorm van een voorschot. Deze middelen werden door de organisator Georges Straetemans in tussentijd bijna volledig uitgegeven. In de commissie Sport d.d. 1/3/2012 bevroeg ik de minister dan ook over de financiële gevolgen van de annulatie van het EK zwemmen te Antwerpen. De minister gaf toen aan dat hij het geld van de organisator zou terugeisen. Ofdat Vlaanderen dit geld daadwerkelijk terug zal krijgen is koffiedik kijken. In tussentijd reageerde organisator Georges Straetemans in de media al met het bericht dat hij het geld tegen eind maart op de rekening van de Vlaamse Regering zal terugstorten. Ik zal dan ook eind maart de minister van Sport bevragen of de organisator van het EK zwemmen de financiële middelen reeds terugbetaald heeft.

Bekijk via deze link een beeldfragement uit de Commissie Sport:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten