Nieuws...

donderdag 18 oktober 2012

Vlaanderen zag nog geen cent EK zwemmen terug

Vlaanderen heeft tot op heden nog geen cent teruggezien van het voorschot dat de Vlaamse Regering reeds uitbetaalde voor de organisatie van het EK zwemmen 2012 in Antwerpen. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck (LDD) uit een antwoord op haar schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Sport Philippe Muyters. Eerder bleek ook al uit een ander antwoord dat het reeds verleende voorschot hoger lag dan het aangenomen bedrag van € 80.500.

Het EK zwemmen 2012 was deze zomer in het Sportpaleis in Antwerpen gepland. Half februari raakte echter bekend dat de organisatie omwille van financiële problemen niet in de Scheldestad zou kunnen doorgaan. Hierdoor verhuisde het topsportevenement naar Debrecen in Hongarije.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck vroeg in het maart 2012 aan minister van Sport Muyters hoeveel Vlaanderen reeds effectief aan de organisatoren van het EK zwemmen betaalde. De minister antwoordde dat normaal een voorschot van 70% verleend wordt en 30% bij het afrekenen. Op basis van een toegezegd totaalbedrag van € 115.000 zou dit een bedrag van € 80.500 betekenen. Uit een eerste antwoord (SV nr. 504 d.d. 26/03/2012) blijkt echter dat het uitbetaalde voorschot hoger lag. “De minister stelt dat hij op basis van een advies van zijn administratie een voorschot van 100.000 euro of 87% heeft uitbetaald. Dit verhoogd bedrag rechtvaardigt hij op basis van de substantiële voorbereidingskosten die met de organisatie van een evenement van deze grootteorde gepaard gaan”, duidt Ulla Werbrouck.

Omdat de organisatie van het EK intussen naar het buitenland is verhuisd, gaf de minister begin maart al aan het verleende bedrag van de organisatoren terug te eisen. Organisator Georges Straetemans beloofde dan ook begin maart dat tegen het einde van de maand alles netjes op de rekening van de regering zou staan (berichten in Gazet van Antwerpen en Het Laatste Nieuws d.d. 2/3/’12 en de Tijd d.d. 3/3/’12). Uit het meest recente antwoord van de minister van Sport (SV nr. 746 d.d. 3/7/2012) blijkt echter dat tot op heden niets in die zin gebeurd is. “Het EK zwemmen is niet kunnen doorgaan in Vlaanderen omwille van de té grootste opvatting en de financiële moeilijkheden om het budget rond te krijgen. Dit duidt voor een deel op een organisatorische fout. Het zou dan ook logisch zijn dat de organisator de verleende subsidies terug aan de regering overmaakt. Georges Straetemens beloofde dit tegen eind maart in orde te brengen, maar we zijn nu een half jaar later en er werd nog geen cent terugbetaald. Ondertussen is de vzw Swimevents in vereffening gegaan en loopt de procedure verder via de aangestelde vereffenaar. De vraag is dan ook in hoeverre en wanneer Vlaanderen zijn geld terugziet”, besluit Ulla Werbrouck.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten