Nieuws...

donderdag 14 juni 2012

Bofepidemi: Nood aan meldingsplicht bof en verhoogde dekkingsgraad tweede vaccinatie

De bofepidemie, ook wel gekend onder de naam dikoor, is in het land. De laatste maanden werd al melding gemaakt van een 350-tal ‘slachtoffers’ in Oost-Vlaanderen en nu de laatste weken kregen we ook weet van gevallen in Antwerpen en Limburg. Omdat bof geen meldingsplichtige ziekte is, zou het kunnen dat de effectieve cijfers zelfs nog hoger liggen.

Bof komt op dit ogenblik vooral voor bij jongeren rond de 20-jaar. Hier zijn een aantal redenen voor. Ten eerste lag in de jaren ’80 de vaccinatiegraad tegen bof bij jongeren veel lager dan nu. Ten tweede vormt de lage vaccinatiegraad bij de 20-jarigen een probleem. En ten derde biedt het bofvaccin niet voldoende bescherming aan een percentage van onze bevolking. De vraag dringt zich dan ook op welke maatregelen we bijkomend in Vlaanderen nog kunnen nemen om bofepidemieën naar de toekomst toe zoveel mogelijk te vermijden?

Ulla Werbrouck wees in haar tussenkomst bij de actuele vraag over de bofepidemie op een aantal aandachtpunten. Het is namelijk zo, desondanks dat onze algemene vaccinatiegraad in Vlaanderen vrij hoogt ligt, dat we trachten om de dekkingsgraad van de vaccinaties moeten trachten te verhogen, evenals de vaccinatiegraad van de twee vaccinatie. Daarnaast is het tevens zinvol om te overwegen of een aanpassing van het vaccinatieschema, in analogie met het buitenland, niet wenselijk is. Tevens is onze fractie een voorstander van de meldingsplicht van deze ziekte. Hierdoor kan men de omvang van het aantal gevallen veel sneller in kaart brengen en desgevallend snel interveniëren en maatregelen nemen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten