Nieuws...

vrijdag 14 december 2012

Meldpunt 1712 rondt de kaap van 2.000 meldingen.

Het centraal meldpunt Geweld, Misbruik en Kindermishandeling 1712 ontving in de periode maart – november 2012 meer dan 2.000 meldingen. Dit deelde Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen mee aan Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck. De volksvertegenwoordiger is tevreden dat het centraal meldpunt ondertussen succesvol van de grond gekomen is, maar verwacht van de minister doorgedreven inspanningen om het meldpunt meer bekend te maken bij de Vlaming.
 
Het meldpunt 1712 ging van start op 12 maart 2012. Het centrale meldpunt kaderde in het actieplan van de Vlaamse Regering m.b.t. de aanpak van geweld op kinderen, en in het bijzonder kindermisbruik. Één van de acties hield de oprichting in van één meldpunt voor alle vormen van misbruik, geweld én kindermishandeling. Vlaams minister Vandeurzen verwachtte dat het meldpunt op jaarbasis zo’n 16.000 meldingen zou laten optekenen. “Het centraal meldpunt 1712 is meer dan 9 maanden operationeel en in de periode maart – november 2012 ontving het meldpunt meer dan 2.000 meldingen. Dat is echter slechts een fractie van het verwachtte aantal meldingen, 16.00. Dit aantal had de minister vooropgesteld op basis van het aantal meldingen bij de VK’s (6.000) en de CAW’s (10.000) in 2010. Uit de huidige cijfers blijkt dat het meldpunt op dit ogenblik nog te weinig bekend is bij de Vlaming. Doorgedreven en standvastige communicatie is daarom essentieel. Minister Vandeurzen antwoordde mij dan ook dat in 2013 middelen vrijgemaakt worden voor twee publiekcampagnes. Enerzijds voor partnergeweld in het voorjaar van 2013 en anderzijds voor ouderenmishandeling in het najaar van 2013”, duidt Ulla Werbrouck.
 
Uit de cijfergegevens aangeleverd door minister Vandeurzen blijkt dat het meldpunt 1712 in het eerste trimester van haar installatie meer dan 800 meldingen ontving. In het tweede trimester bedroeg het aantal meldingen 649 en in de periode september – 5/november 2012 557 meldingen. Ulla Werbrouck: “Het is niet verassend dat het meldpunt in de eerste maanden na de installatie het grootste aantal meldingen ontving. Het meldpunt stond toen in het middelpunt van de belangstelling. Het kwam in de media en een heuse mediacampagne werd ingesteld. Daarna werd het meldpunt minder in de kijker geplaatst.”
 
Enkele opvallende vaststellingen uit de cijfers:
  • De meeste meldingen handelen over kindermishandeling en partnergeweld.
  • Het merendeel van de oproepen leidt tot een doorverwijzing naar vooral hulpverlening en politie/justitie (53%). Een kleiner aantal meldingen handelt over een adviesvraag (32%) en slechts in een beperkt aantal gevallen (15%) wenst men informatie te bekomen.
  • In het merendeel van de gevallen (63%) belden vrouwen naar het meldpunt. Slechts één derde (33%) van het aantal meldingen kwam van mannen. In 4% van de meldingen kon men het geslacht van de beller niet achterhalen.
  • In de provincie Vlaams-Brabant is het geslacht van de meldingen niet gekend. Wat echter opvalt uit de cijfers is het aanzienlijk hoog aantal aangemelde minderjarigen. In de periode augustus – oktober 2012 melden zich in de provincie Vlaams-Brabant 197 minderjarigen aan bij het meldpunt 1712. In de provincie Limburg meldde zich in dezelfde periode geen enkele minderjarige aan.
Naar de toekomst toe is het essentieel dat het bereik en de toegankelijkheid van het meldpunt 1712 verder verhoogd wordt. Het uitbreiden van hulpverlening naar onlinehulpverlening (e-mail en chat) is onontbeerlijk. “Minister Vandeurzen zal in 2013 werken aan de uitbreiding van het aanbod naar een online hulpaanbod. Dat is essentieel. Onze fractie gelooft dat we hier, maar ook binnen het algemeen preventiebeleid meer moeten inzetten op onlinehulpverlening. Het biedt het gigantische voordeel dat de toegankelijkheid drastisch verhoogd wordt en taboes eenvoudiger doorbroken kunnen worden. Natuurlijk zijn er ook nadelen aan verbonden en kan het niet voor alle problemen een oplossing bieden, maar volgens ons wegen de voordelen van onlinehulpverlening zeker op tegen de nadelen ervan”, besluit Ulla Werbrouck tenslotte.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten