Nieuws...

maandag 24 september 2012

Mogelijk bewustmakingcampagne rond geneesmiddelengebruik in de sport

België, en Vlaanderen, kampt in het algemeen met een verontrustend imago m.b.t. geneesmiddelengebruik. Ons land scoort in de gepubliceerde ranglijsten veelal ronduit slecht. Sommige cijfers duiden zelfs dat er in België dagelijks 600.000 pijnstillers geslikt worden. In tegenstelling tot de geleverde sportieve prestaties op de Olympische Spelen behoren we inzake het gebruik van pijnstillers wel tot de absolute wereldtop. De gekende overconsumptie van verschillende geneesmiddelen projecteert zich ook in een overmatige consumptie van o.a. onstekkingsremmers en pijnstillers binnen de sportsector. Iedereen kent in zijn of haar buurt wel een sporter/sportster die bij zijn/haar sportbeoefening de 'hulp krijgt' van een op het eerste zicht onschuldig lijkend pilletje. Om de gevaren hiervan nogmaals aan de kaak te stellen, stuurde de FIFA begin juli dan ook volgende boodschap de wereld in: 'Pijnstillers zijn groter probleem dan doping'. Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck stelde dan ook over deze problematiek een parlementaire vraag aan minister Muyters (sport) en minister Vandeurzen (Welzijn en Volksgezondheid).


De ministers verwijzen in hun antwoord naar een doctoraatsstudie van Dr. Wim Van Thuyne. Uit deze studie, waar de dopingcontroleformulieren van sporters gecontroleerd werden,  bleek dat de hoeveelheden opgegeven geneesmiddelen in Vlaanderen, Nederland en Wallonië vergelijkbaar zijn. Vanuit de studie werd afgeleid dat bij balsporten, zoals voetbal of volleybal, het gebruik van onstekingsremmers zeer frequent van toepassing is. "Hoewel er op Vlaams niveau geen onderzoek bestaat dat het algemeen geneesmiddelengebruik in onze Vlaamse samenleving vergelijkt met het gebruik binnen de sportwereld denk ik toch te mogen zeggen dat het een reëel probleem betreft. Niet alleen profspelers zoeken vaak de oplossing in onstekingsremmers, maar ook de alledaagse recreatieve porter. Extra aandacht en voorzichtigheid is dus geboden", duidt Ulla Werbrouck.

Dat het gebruik van onstekingsmiddelen potentieel gevaarlijk is, duiden ook de ministers in hun antwoord. Bij contactsporten kunnen ze bij een letsel de bloeding verergeren en in duursporten kunnen ze ernstige nierproblemen en metabole stoornissen veroorzaken. Ulla Werbrouck: "Onoordeelkundig gebruik van geneesmiddelen is steeds af te raden, ongeacht de setting. Het is dan ook belangrijk om continu in te zetten op sensibilisatie en bewustmaking. Iets wat nu veelal niet gebeurt of onbestaande is."

"In hun antwoord op mijn vraag stellen de ministers dat er een permanente boodschap op de website www.dopinglijn.be staat. Dit is echter volstrekt onvoldoende."

Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck is het dan ook nodig dat de ministers hierin een tandje bijsteken. Het in de zomer goedgekeurde actieplan Gezond Sporten vormde hier volgens Ulla Werbrouck het instrument bij uitstek want één van de pijlers luidt als volgt: 'Sporters zijn zich bewust van het belang van gezond sporten en van hun eigen verantwoordelijkheid op dit vlak'. Blijkbaar heeft haar oproep tot resultaten geleidt want de ministers duiden in hun antwoord dat onder deze doelstelling een bewustzijnscampagne gelanceerd kan worden over het gebruik van pijnstillers in de sport. Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck hoopt dan ook dat de minister snel deze woorden omzetten in daden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten