Nieuws...

vrijdag 9 november 2012

VUB-studie bevestigt de pijnpunten van het Vlaams topsportklimaat.

De drie Belgische medaillewinners van de OS '12 waarvan één Vlaamse: Evi Van Acker (l)
Op woensdag 7 november stelde professor De Bosscher haar onderzoek m.b.t. het Vlaams topsportklimaat voor. Hoewel het topsportklimaat duidelijk verbeterd is, is dit echter onvoldoende om internationaal sterk te presteren. De belangrijkste aandachtpunten zijn volgens het onderzoek meer voorzieningen en opleidingsmogelijkheden voor toptrainers in Vlaanderen en meer en betere trainings en wedstrijdfaciliteiten. Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck (LDD) ziet in het onderzoek dat de door haar aangehaalde knelpunten van het Vlaamse topsportbeleid bevestigd worden.

De voorgestelde studie van professor De Bosscher schetste een aantal trends in het Vlaamse topsportklimaat. “Er werd in de voorbije jaren opmerkelijk meer geïnvesteerd in het Vlaams topsportbeleid, maar hebben de topsporters ook meer succes behaald?”, vroeg de professor zich af. Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck is dit niet het geval. Ulla Werbrouck: “In de periode 2009 – 2012 zal er circa 80 mio euro geïnvesteerd zijn in de Vlaamse topsport. De geleverde prestaties op de Olympische Spelen staan echter niet in verhouding tot deze toegenomen investeringen. Vele atleten verbeterden weliswaar hun persoonlijk of Belgisch record, maar we zijn er in Vlaanderen te weinig in geslaagd om de echte toppers te kneden.”

De studie bevestigt een aantal knelpunten waarop volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck reeds sinds 2009 hamert. De voornaamste aandachtspunten volgens de studie zijn enerzijds meer voorzieningen en opleidingsmogelijkheden voor toptrainers en anderzijds meer en betere trainings- en wedstrijdfaciliteiten.

Ulla Werbrouck: “Sinds het begin van de legislatuur pleit ik voor meer en betere voorzieningen voor trainers en toptrainers in Vlaanderen. In 2008 diende ik een wetsvoorstel in voor een volwaardig fiscaal en sociaal rechterlijk betaalbaar statuut voor trainers. Indien je de kwaliteit van trainers wilt opdrijven, moet je ook de randvoorwaarden creëren. Daarnaast lopen we ook achter inzake de opleiding van toptrainers. De studie ‘Het topsportbeleid atletiek in Vlaanderen en Nederland: een vergelijkende studie’ (2011) toonde al aan dat Vlaanderen bv. door het ontbreken van een topcoachopleiding een structurele achterstand opgelopen heeft t.o.v. buurland Nederland. Minister Muyters stelde in het parlement het nut van een dergelijke opleiding echter in vraag.”

Ook het tweede aangehaalde knelpunt, met name meer en betere trainings- en wedstrijdfaciliteiten, vormt geen verassing. Ook in de nulmeting (2003 – 2007) van de huidige studie betrof de gebrekkige topsportinfrastructuur een werkpunt, de herhaalde bevraging bevestigt dat dit nog steeds een probleem betreft. Ulla Werbrouck: “Bij zijn aanstelling in 2009 stelde Vlaams minister van Sport Philippe Muyters dat hij tegemoet wou komen aan de prangende behoeften van de topsporters aan trainings- en wedstrijdaccommodaties. In 2012 bleek echter dat de minister slechts éénmalig en ad hoc geïnvesteerd heeft in specifieke topsportinfrastructuur ter waarde van een kleine 120.000 euro. Sinds 2009 zijn we dus blijven stilstaan ondanks de beloftevolle aankondigingen van de minister. In 2013 zou de minister nu eindelijk beslissingen gaan nemen in functie van het realiseren van topsportinfrastructuur, maar in zijn recente beleidsbrief geeft hij al aan dat dit geen sinecure zal zijn en dat de investeringen gespreid zullen moeten worden over verschillende jaren. Op korte termijn heb ik dan ook geen goede hoop dat dit knelpunt verholpen zal worden”, besluit Ulla Werbrouck.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten