Nieuws...

vrijdag 30 maart 2012

Terugtrekking WADA uit 'whereaboutszaak' Wickmayer en Malisse

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters maakte gisteren tijdens de Vlaamse parlementscommissie Sport bekend dat het Wereldantidopingagentschap WADA zich terugtrekt uit de rechtszaken bij het Internationaal Sporttribunaal TAS tegen Yanina Wickmayer en Xavier Malisse.

Door de beslissing van de Raad van State van vorige maand werd het besluit dat het systeem van de verblijfsgegevens in Vlaanderen regelde vernietigd. Een en andere betekende dat het huidige systeem van de whereabouts in Vlaanderen ongeldig verklaard is. Het WADA had zijn motivering echter grotendeels op de invulling van die whereabouts gebaseerd. Het WADA kan daardoor nu niet anders dan oordelen dat er geen wettelijke basis is voor de schorsing. 


Voor mij vorm de terugtrekking van het WADA uit de 'whereaboutszaak' Malisse/Wickmayer na de vrijspraak van hordeloper Damien Broothaerts een tweede bewijs dat de Vlaamse Gemeenschap zich door de uitspraak van de Raad van State juridisch op een slaar slappe koord bevindt. Reeds bij de vrijspraak van hordeloper Damien Broothaerts drukte ik mijn verontrusting uit over de gevolgen van het arrest van de Raad van State op de hangende zaken van o.a. Wickmayer en Malisse. De terugtrekking van het WADA van gisteren vormt voor mij dan ook een tweede bewijs dat de juridische grondslag in Vlaanderen momenteel zeer instabiel is. Het WADA geeft immers aan dat ze zich terugtrekt omwille van ‘onvoldoende rechtsgrond’ ten gevolge van het arrest van de Raad van State.

De uitspraak in de zaak Damien Broothaerts evenals de recente terugtrekking van het WADA uit de ‘whereaboutszaak’ Wickmayer en Malisse bewijst nogmaals dat een snelle invoering van het nieuwe Vlaamse antidopingdecreet een absolute noodzaak is. Dit decreet staat vandaag trouwens op de agenda van de Vlaamse ministerraad en zal op 26 april, mits vandaag goedgekeurd, besproken worden in de Commissie Sport van het Vlaams Parlement. Onze fractie is dan ook, zoals steeds, van plan om op een kwalitatieve en constructieve manier mee te werken aan het nieuwe antidopingdecreet gezien ook onze fractie de huidige situatie, van juridisch instabiele grondslag, snel en daadkrachtig wenst op te lossen. Evenwel zal onze fractie het decreet niet laten passeren vooraleer onze fractie het antidopingdecreet degelijk en nauwgezet onder de loep genomen heeft. Bovendien kan onze fractie geen vrede nemen met een decreet dat bv. o.a. geen werk maakt van de mogelijkheid tot het instellen van een hogere beroepsprocedure in eigen land.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten