Nieuws...

vrijdag 15 juni 2012

Slechts uitzonderlijk link tussen legionellabesmetting en sportclub en -gebouw (Belga, 15/06/2012)

BRUSSEL -Slechts in 2 van de 218 gevallen van de veteranenziekte die in de periode 2008-2011 werden geregistreerd kon de bron van de besmetting worden gesitueerd in een sportclub of sportgebouw.

Dat gebeurde 1 keer in 2008 (in West-Vlaanderen) en 1 keer in 2010  (in Vlaams-Brabant) blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen op een schriftelijke vraag van Ulla Werbrouck (LDD).

"Ondanks naspeuringen blijft in een groot deel van de gevallen de bron onbekend. We kunnen omgekeerd dus ook niet met grote nauwkeurigheid bepalen hoeveel personen in sportgebouwen besmet werden door de legionellabacterie", aldus de minister. In 2008 werden 57 gevallen van de ziekte geregistreerd, in 2009 45, in 2010 52 en in 2011 64. 6 personen overleden aan de ziekte (allen in 2008). Besmetting gebeurt door inademing van de bacterie, bijvoorbeeld in een douche of via sproei-installatie.

DRM
Belga

Geen opmerkingen:

Een reactie posten