Nieuws...

maandag 24 september 2012

Samen voor Lendelede

De gemeensteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 naderen met rasse schreden. De afgelopen weken en maanden werden dan ook bergen werk verzet om onze open lijst 'Samen voor Lendelede' te vormen. Het geeft me dan ook veel voldoening dat we erin geslaagd zijn om een volledige lijst voor te stellen die bruist van goede wil, inzet en enthousiasme om zich in te zetten voor een beter Lendelede. Op de website http://www.samenvoorlendelede.be/ kan u meer algemene informatie verkrijgen. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het zog achtte ik het echter ook zinvol om een aantal streefpunten van Samen voor Lendelede voor u samen te vatten.

Onze lijst Samen voor Lendelede hanteert voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vier krachtlijnen. Hierna vat ik ze kort en bondig voor u samen.

1) Besturen met een hart:
Een degelijk beleid moet gevoerd worden door bekwame, wijze mensen met een hart voor de noden van elke Lendeledenaar. Het voordeel van onze open lijst hierin is tweeledig. Ten eerste herbergt onze lijst een goede mix van Lendeledenaars die voeling hebben met de noden en behoeften van Lendelede én die zich bovendien verantwoordelijk voelen om zorgvuldig om te springen met het geld van de gemeente. Ten tweede zorgt een open lijst ervoor dat er geen verantwoording dient afgelegd te worden aan verschillende nationale besturen, zodat er een beleid kan gevoerd worden in functie van de eigen Lendeleedse problemen.

2) Samen-spraak bevorderen
Samen voor Lendelede is een team, een groep en dat wensen wij ook uit te dragen naar de bevolking. Wij willen dan ook de bevolking actief betrekken bij het beleid door u te informeren, door naar u te luisteren, door met u te praten en door met u samen te werken.

3) Welzijn voor iederen
Wij streven naar een sociaal rechtvaardig beleid met bijzondere aandacht voor bepaalde groepen van de samenleving zoals o.a. kansarmen en minderbedeelden. Door middel van een effectieve en efficiënte samenwerking met het OCMW, de parochie, de scholen en de Lendeleedse verenigingen wensen we een beleid te voeren met een hart voor de vergeten groepen in onze samenleving.

4) Uw geld beheren als een goede huisvader
Uw centen dienen natuurlijk zorgvuldig beheerd te worden en zinvol aangewend te worden. Gezonde financiën vormen dan ook de vertrekbasis voor het beleid dat wij willen voeren. Investeringen moeten realistisch zijn en geen prestigeprojecten betekenen. Investeringen moeten inspelen op reële noden zoals bv. het tekort aan ouderenzorg wegwerken. 

Deze vier punten vormen de krachtlijnen waarmee wij naar buiten komen, naar u, naar de kiezer toe. Aarzel niet om één van onze kandidaten aan te spreken wanneer je nog vragen of opmerking hebt. Via volgende link: http://www.samenvoorlendelede.be/uwinbreng/ kan u steeds uw inbreng kwijt. Onze ploeg is er klaar voor, hopelijk jullie ook!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten