Nieuws...

maandag 17 februari 2014

Beslissing 2de overdekte Vlaamse wielerpiste waarschijnlijk nog voor deze legislatuur.


Vlaams minister van Sport Philippe Muyters heeft de intentie om voor het einde van deze legislatuur een beslissing te nemen rond de bouw van een 2de overdekte wielerpiste in Vlaanderen. De gesprekken met Zolder zijn volop aan de gang en het vormt de bedoeling om een bedrag in de grootteorde van 6 mio euro vrij te maken. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck in een antwoord op haar parlementaire vraag. Ulla Werbrouck: “Er is in Vlaanderen een duidelijke behoefte aan een 2de overdekte wielerpiste. Een objectieve behoeftestudie heeft dit aangetoond. Ik vraag de minister dan ook om daadkracht te tonen in dit dossier en de knoop door te hakken voor de verkiezingen.”

Vlaanderen beschikt momenteel slechts over één overdekte wielerpiste, het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx te Gent. Dit wielercentrum is bijna overbelast. De vraag naar een tweede overdekte Vlaamse wielerpiste klinkt dan ook al geruime tijd. Leuven (2010), Herentals (2011) en Zolder (2012) toonden zich geïnteresseerd om een dergelijk project uit te voeren. Ulla Werbrouck: “Al in 2010 gaf de minister aan dat een tweede overdekte wielerpiste in Vlaanderen wenselijk was. Omwille van de financiële beperkingen zag de minister evenwel weinig kans dat een dergelijke piste op korte termijn gerealiseerd zou kunnen worden. Bovendien moest een dergelijke investering ook kaderen binnen een breder beleid inzake (top)sportinfrastructuur. Zodus diende eerst de behoeftestudie naar trainingsinfrastructuur voor topsporters afgewacht te worden. Deze studie werd uiteindelijk voorgesteld in december 2012.”

Hoewel de minister in februari 2013 aangaf dat de twee locaties (Zolder en Herentals) zeker nog in aanmerking kwamen voor de realisatie van een nieuwe overdekte wielerpiste, vernamen we op 18 september 2013 dat zowel de provincie Limburg als de Vlaamse minister van Sport 6 mio euro veil zouden hebben voor de bouw van de overdekte wielerpiste in Heusden-Zolder. Evenwel was het nog steeds wachten op een formele beslissing. Daarom legde Vlaams volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck een vraag voor aan de Vlaamse minister van Sport. Minister Muyters stelde het volgende: “Natuurlijk erken ik de nood aan een tweede overdekte wielerpiste in Vlaanderen. De wielerpiste kadert in de uitbouw van bovenlokale sportinfrastructuur en moet op twee vlakken complementair zijn met de Gentse piste, namelijk geografisch, maar ook qua invulling. Momenteel lopen concrete gesprekken met de provincie Limburg, de initiatiefnemers van Zolder, en Wielerbonden, BLOSO,….”

Gevraagd naar de middelen die vanuit Vlaanderen vrijgemaakt zullen worden, stelde de minister het volgende: “Het is echter natuurlijk te vroeg om echt concrete bedragen te noemen. We moeten niet alleen kijken naar de eenmalige investeringskosten. Voor het totaalpakket was in een grootteorde van 6 miljoen euro voorzien, maar misschien geven we daar wat minder (éénmalig) en nemen we iets qua exploitatie (recurrent) op ons.” Afsluiten deed de minister met het weergeven van zijn engagement om nog voor het einde van deze legislatuur een beslissing te nemen over het project.

Ulla Werbrouck: “De korte termijn voor de realisatie van een tweede overdekte wielerpiste in Vlaanderen, waarover de minister in 2010 sprak, is ondertussen wel al gepasseerd. De voorbije jaren heb ik meermaals gevraagd om eindelijk de knoop door te hakken. Eerst moesten we wachten op de behoeftestudie inzake sportinfrastructuur, daarna moesten we wachten op het Topsportinfrastructuurplan Vlaanderen, dan zou er beslist worden in 2013. Nu heeft de minister zich duidelijk geëngageerd om voor het einde van de legislatuur te landen. Ik hoop dat de minister daadkracht toont want Vlaanderen heeft absoluut nood aan een tweede overdekte wielerpiste en meer bovenlokale sportinfrastructuur!”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten